Портфоліо проекту Замкового Євгенія Юрійовича з навчальної теми "Годинники та час"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Годинники та час

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, англійська мова, етика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Відпочинок та дозвілля

Вік учнів, клас

11 років, 5-й клас

Стислий опис проекту

Проект реалізується по темі навчальної програми "Відпочинок та дозвілля". Під час проекту учні дізнаються про основні види годинників. Учні ознайомляться з їхніми назвами, історією їхнього винекнення,цікавими фактами; проаналізують і порівняють, що відбувалося раніше і відбувається зараз та зроблять висновок щодо їх ролі у житті людей.Результати дослідження учні оформлять в мультимедійну презентацію.Під час роботи над проектом учні будуть виконувати як диференційовані так і групові завдання. Школярі мають поглибити свої знання про час та годинники, історію їхнього виникнення та дізнатися цікаві факти з історії. Результатом діяльності учнів є створення ними публікації, презентації, wiki-сторінки. Учні, працюючи в групах та індивідуально, залучаються до серйозної пошукової роботи.

Повний План вивчення теми

План проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе,знайомляться з публікацією вчителя (буклет)[1]та презентацією вчителя[2],вибирають один із запропонованих напрямків роботи. Учні проведуть дослідження та створять звіти про них, створивши публікацію[3],презентацію [4] та wiki-сторінку. На підготовчому етапі учні обговорюють хід проекту, об’єднуються в три групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Далі вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, шукають інформацію в Інтернеті [5].Добирають ілюстрації відповідно до змісту, створюючи презентацію в режимі Power Point.Учні досліджують статистику з теми, навчаються будувати діаграму в середовищі Excel [6], вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, знаходять інформацію з різних джерел, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку. Створюючи публікацію, учні вчаться правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки. Створюючи wiki-сторінку по тематичному питанню учні набувають навичок щодо використання інформаційних ресурсів, знаходять інформацію з різних джерел та здійснюють опитування своїх однолітків, знайомих, розміщують інформацію про свій проект. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації.

По закінченню роботи над проектом учні зможуть:

  • оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію;
  • відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел;
  • збирати дані, впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;
  • представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, презентації, публікації;
  • здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;
  • розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання

До початку проекту було проведено анкетування учнів за допомогою мережевого опитувальника [7]та дошки запитань. Реалізація проекту: 1. Впродовж роботи над проектом проводити консультації.Визначити навчальні потреби учнів за допомогою таблиці "Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався" [8]2. Учні проведуть «Дослідження» та оцінять рівень проведення дослідницької роботи. 3. За допомогою контрольного списку «Творчість» учитель оцінює рівень творчості учнів класу. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації 4.Cтворюється вікі-сторінка учня.

У процесі роботи учні повинні одержати дозвіл від батьків, а також дозвіл на матеріали.Вчителем постійно проводиться відслідковування ходу виконання роботи учнями Учитель створює документ для поточного оцінювання учнів [9], враховуючи самоспрямування процесів мислення, та оцінює роботу учнів на даному етапі. Вчитель здійснює корекцію плану впровадження проекту в навчально-виховному процесі закладу. А також на даному етапі створено документ для фасилітації та інструкцію.

Після закінчення проекту:

1. За допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації[10], форми оцінювання публікації [11], форми оцінювання вікі-сторінки [12],вчитель повинен оцінити проекти учнів.

2. Обговорення проведення самооцінювання роботи груп за допомогою форми «Оцінювання роботи групи» [13]

Діяльність учнів

Wiki-сторінка учнів 5 класу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Замковий Євгеній Юрійович
Zamkovuj evgen.jpg

Фах, навчальний предмет

вчитель історії

Навчальний заклад

КЗО "Солонянська СЗШ І-ІІІ ст. №2"
Ehmblema solone2.png


Контактні дані

Zamkovuji2017@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 жовтня - 30 жовтня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього".КЗО "Тритузнянська СЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ", Солонянський район, 17 - 30 жовтня 2017 року

Тренери

Ратушняк Алла Олександрівна