Портфоліо проекту ДядюшкіноЇ І.О. "Кращі мами серед тварин"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Турбота про потомство у хребетних тварин

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Вік учнів, клас

7 клас, 11-12 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Учні 7 класу в темі з біології «Різноманітність тварин» готують міні-проекти за вибором, однією з запропонованих тем є: «Піклування про тварин», де учні самостійно досліджують особливості турботи про потомство у різних представників класів хребетних тварин, учні створюють свої презентації, відео та публікації. Діяльність учнів у проекті «Кращі мами серед тварин» направлена на реалізацію своїх можливостей використання знань про особливості турботи про нащадків у різних груп хребетних тварин, проаналізувати інформацію та довести, що не завжди прогресивні групи тварин краще турбуються про своїх дитинчат. Свою діяльність учні будуть презентувати не тільки на уроці узагальнення знань з теми, захисті міні-проектів, а й розміщувати на блогах та описувати у вікі-статті. У 7 класі розділ «Царство Тварини» розпочинається темою «Будова та життєдіяльність тварин», в якій розглядаються загальні закономірності функціонування тваринного організму. В наступних темах вивчаються основні групи тваринного світу. Особливості будови й процеси життєдіяльності представників царства тварин вивчаються для з'ясування пристосування організмів до середовищ існування, їхньої ролі в природі й житті людини. Питання систематики тварин, як і рос¬лин, розглядаються на рівні великих таксономічних одиниць (царств, типів, іноді класів). Різноманітність типу членистоногих вивчаються на прикладі двох рядів класу ракоподібних, двох рядів комах із неповним перетворенням та трьох рядів комах із повним перетворенням. Різноманітність кісткових риб пропонується вивчати на прикладі представників чотирьох рядів, різноманітність птахів та ссавців — на прикладі п'ятьох рядів кілегрудих птахів і вісьмох рядів плацентарних ссавців (за вибором учителя).Програма 7-го класу продовжує та розвиває функціональний та порівняльний підходи. Зміст теми "Різноманітність тварин" передбачає огляд основних груп тварин. Особливістю є вивчення тільки визначальних ознак будови та біологічних особливостей основних груп тварин. Значну увагу приділено формуванню знань про пристосування організмів до середовищ існування. Структурування навчального матеріалу у такий спосіб дозволить сформувати в учнів систему знань про особливості процесів життєдіяльності тваринного організму, різноманітність тварин та їхню роль у природі. знання про будову, функціонування, розвиток і поведінку організмів, принципи роботи регуляторних систем, зв'язок організмів різних царств та екологічних груп із середовищем існування, значення їх у природі, господарстві та житті людини, місце й роль людини в світі. Учням 7 класу пропонуються для виконання пізнавальні міні-проекти, мета яких – формування уміння знаходити необхідну інформацію про живі організми в різних джерелах (у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій). Проекти розробляють окремі учні або групи учнів у процесі вивчення навчальної теми. Форма представлення результатів проекту може бути різною: у вигляді повідомлень, презентації, виготовлення буклетів, планшетів, альбомів тощо. Проект може бути колективним і виконуватись на уроці. Для захисту проектів може бути виділено окремий урок, або частина відповідного за змістом уроку.

План вивчення теми (вставити файл)

Програма 7-го класу продовжує та розвиває функціональний та порівняльний підходи. Зміст теми "Різноманітність тварин" передбачає огляд основних груп тварин. Особливістю є вивчення тільки визначальних ознак будови та біологічних особливостей основних груп тварин. Значну увагу приділено формуванню знань про пристосування організмів до середовищ існування. Структурування навчального матеріалу у такий спосіб дозволить сформувати в учнів систему знань про особливості процесів життєдіяльності тваринного організму, різноманітність тварин та їхню роль у природі.


План вивчення теми

План впровадження теми

Діаграма оцінювання

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Презентація вчителя


Опитувальник "Дихання"

Таблиця ЗХД

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що вони вже знають про різних представників класів хребетних тварин, відбувається при заповнені ними таблиці З-Х-Д. Учні використовують надані вчителем форми оцінювання з балами з кожного виду діяльності (відповідно до контрольних списків) для само оцінювання свого проекту. Ці ж форми використовуються вчителем для виставлення оцінки за кінцевий продукт роботи над проектом(учнівську презентацію, відео або публікацію).

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено


На першому етапі, переглядаючи презентацію вчителя, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д, у ході мозкового штурму можуть складати асоціативний кущ з теми або схеми, консультуються із учителем, об’єднуються у групи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, проводять дослідження в бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, планують свою роботу. На другому етапі проекту групи отримують завдання, обговорюють його, працюють з рекомендованою вчителем літературою та матеріалами Інтернет, відбирають необхідний матеріал, проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та результати. Завдання для роботи груп: 1. Спостерігачі. Дослідити (за літературою), які бувають форми піклування про потомство у хребетних тварин, як ці форми впливають на подальше життя нащадків, та зробити прогнози щодо розвитку дитинчат різних груп хребетних тварин за їх відсутності. 2. Дослідники. Проаналізувати, як піклування про потомство впливає на тваринні організми та спрогнозувати виникнення нових форм піклування у майбутньому. 3. Експериментатори. Дослідити, як відбувається піклування про потомство у різних представників груп хребетних тварин вивчаючі домашніх улюбленців(котів, собак, риб, хамелеонів, жаб) і зробити висновки, які з них є найкращими. Дослідити вплив виношування дитинчат та вигодовування молоком у ссавців на подальшу життєздатність потомства та надати пропозиції щодо утримання вдома представників цього класу тварин. Учасники проекту отримують групові завдання для третього етапу проекту, обмірковують їх, обирають відповідальних за написання кожної статті. Учні працюють у бібліотеках, використовують Інтернет джерела інформації, підбирають необхідний матеріал, узагальнюють його. Планують розміщення матеріалу на сторінці публікацій, підбирають ілюстрації, створюють учнівські публікаціі. Ознайомити учнів з офіційними документами на авторське право. Переглянути презентацію з посібника щодо об’єктів авторського права. Розглянути ситуації несанкціонованого використання матеріалів та наслідки. На кожному етапі проекту здійснюється оцінювання діяльності за допомогою чітко визначених форм, оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами. у ході роботи вчитель використовує навички фасилітатора, спрямовує діяльність, створює шаблон з підказками для виконання проекту. Перед початком роботи над проектом знайомить учнів з планом впровадження проекту

1.Формулювання теми проекту, його мета, завдання.

2. Підготовка проекту візитні картки вчителя і вчительської презентації.

3. Розподілити учнів за проектом.

4. Постановка задачі, встановлюючи цілі та завдання.

5. Порядок груп. Вибір теми для учнівських наукових досліджень, розподіл по групах.

6. Практичне виконання роботи.

7. Складання результатів проекту у вигляді презентацій,відео та публікацій і захист їх на уроці.

8. Оцінки проектів.

9. Підведення підсумків роботи над проектом.

Публікація учня

Приклад роботи учнів (відео)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дядюшкіна Ірина Олександрівна

Фах, навчальний предмет

вчитель біології

Навчальний заклад

КЗО "Гімназія №3" ДМР

Місто\село, район, область

м.Дніпро

Контактні дані

irinadyadush@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", м.Дніпро, КЗО "Гімназія №3" ДМР, 05-17 грудня 2016 року

Дати проведення тренінгу

05.12-17.12.2017

Місце проведення тренінгу

м.Дніпро, КЗО "Гімназія №3" ДМР

Тренери

Вовк Тетяна Віталіївна