Портфоліо проекту Довгої Дар`ї Сергіївни з навчальної теми "Захист навчального середовища"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Захист навколишнього середовища"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Біологія, географія, англійська мова.

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Захист навколишнього середовища"

вік учнів, клас

10-11 років,7 клас

Стислий опис проекту

Діти вчаться берегти природу, любити свій рідний край, поглиблюють свої знання з англійської мови, підбирають відповідний матеріал по темі, збагачують лексичний запас, проводять дискусії та екскурсії, складають особисті плани-пропозиції.

Під час роботи над проектом учні будуть виконувати як диференційовані так і групові завдання. Результатом діяльності учнів є створення ними публікації, презентації, wiki-сторінки. Учні навчились самостійно шукати і опрацьовувати літературні джерела, користуватись Інтернетом , аналізувати конкретні факти, проводити опитування, розподіляти обов’язки та працювати в команді, давати точні відповіді на поставлені запитання. Школярі з’ясовували екологічний стан міських парків, їх значення та місце в покращенні екологічного стану зеленої міської зони, проводили опитування серед населення щодо актуальності збереження паркової зони.[1] Учні, працюючи в групах та індивідуально, залучаються до серйозної пошукової роботи

Повний План вивчення теми

план проекту[2]

Навчальні цілі

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе, вибирають один із запропонованих напрямків роботи.

Учні ознайомляться з презентацією вчителя [3],проведуть дослідження та створять звіти про них, створивши презентацію [4], публікацію [5], wiki-сторінку.

На підготовчому етапі учні обговорюють хід проекту, об’єднуються в три групи та організовують розподіл завдань для виконавців. Далі вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації, шукають інформацію в Інтернеті. Добирають ілюстрації відповідно до змісту.

Створюючи презентацію в режимі Power Point, учні досліджують статистику з теми[6], навчаються будувати діаграму в середовищі Excel, вчаться порівнювати, аналізувати, співставляти цифри, події, факти, знаходять інформацію з різних джерел, набувають вмінь аргументовано доводити власну думку.

Створюючи публікацію, учні вчаться правильно використовувати цитування та посилання на друковані та Інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.

Створюючи wiki-сайт по тематичному питанню учні набувають навичок щодо використання інформаційних ресурсів, знаходять інформацію з різних джерел та здійснюють опитування своїх однолітків, знайомих, розміщують інформацію про свій проект. Набувають вмінь збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, використовуючи форми. Вчаться ефективно використовувати засоби електронних комунікацій, оволодівають навиками посилатися на використані джерела інформації.

По закінченню роботи над проектом учні зможуть:

  • Оцінювати знайдену в Інтернеті інформацію;
  • Відбирати та систематизувати інформацію з різних джерел;
  • Збирати дані, впорядковувати їх, готувати для демонстрації, надавати пояснення, аргументувати та робити висновки;
  • Представляти результати своїх досліджень у вигляді вікі-статті, презентації, публікації;
  • Здійснювати самоспрямування у своїй навчальній діяльності;
  • Розуміти та усвідомлювати роль ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового у різних умовах (під час підготовки та проведення презентації результатів навчального проекту).

Опис оцінювання

До початку проекту:

На першому занятті проводиться оцінка первинного досвіду учнів та виявлення іх інтересів за допомогою опитування. Форму З-Х-Д [7] учні заповнюють під час презентації вчителя.


Реалізація проекту:

Учні утворюють групи для пошуку відповідей на проблемні питання, обговорюються критерії оцінювання іх проектної діяльності В ході роботи над проектом учні заповнюють листи прогресу роботи над проектом, відповідають на контрольні питання, заповнюють листи для самооцінки та взаємооцінки, виконують тестування для оцінки отриманих знань з програмної теми. Вчитель оцінює вміння дітей обирати корисні веб-ресурси. За допомогою форм оцінювання та контрольних списків оцінюються продукти проектної діяльності учнів. Контрольні списки оцінювання надаються учнів на початку проектної діяльності та в кінці проекту. Під час консультацій використовуються контрольні списки та підказки для спрямування самостійності учнів у проекті.[8] Після закінчення проекту: Після завершення роботи над проектом проводиться учнівська конференція, де учні презентують свої результати проектної діяльності, проводиться самооцінка та взаємооцінка роботи над проектом. Оцінка отриманих портфоліо проктів та продукту проектної діяльності.[9] По закінченню проекту проводиться конференція-презентація проектів учнів, взаємооцінювання та рефлексія.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

При вивченні теми «Захист навколишнього середовища»,англійська мова 7 клас, учні вивчають як захищати навколишнє середовище, досліджують шляхи раціонального використання ресурсів. Проводять опитування серед учнів «Як зберігати навколишнє середовище?».

Вдосконалюють навики роботи за комп’ютером,прикладними програмами, середовищем Інтернету. При перегляді презентації вчителя учні ознайомлюються з темою, обговорюються ключові та тематичні запитання.

Далі відбувається оцінювання вчителем їх навчальних потреб. Пропонується учням заповнити спеціальні форми оцінювання ресурсів. Навчання учнів такому критичному оцінюванню вікі-сторінок є корисним. Учнів необхідно також ознайомити із законами про авторське право.

Учні діляться на групи, займаються пошуковою діяльністю, шукають інформацію в Інтернеті. Оскільки відомості та дані, які розміщуються в Інтернеті, ніким не контролюються, учні мають навчитися аналізувати ці ресурси щодо точності, достовірності та відповідності обраній темі.

Учні виконують поставлені перед собою завдання, організовуючи в групах процес колективного розв'язання проблем.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Довга Дар`я Олександрівна
Dovga darjia.jpg

Фах, навчальний предмет

учитель хімії та біології

Навчальний заклад

Відокремлений підрозділ Надіївської філії І-ІІ ст.
Gerb zdanovo.jpg

Контактні дані

Dasha.dovga17@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 жовтня - 30 жовтня 2017 року

Місце проведення тренінгу

Тренінг за 10 версією Intel "Навчання для майбутнього".КЗО "Тритузнянська СЗШ І-ІІІ ст. - ДНЗ", Солонянський район, 17 - 30 жовтня 2017 року

Тренери

Ратушняк Алла Олександрівна