Портфоліо проекту " Математична мова – це мова виразів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Математична мова – це мова виразів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, Фізика

Навчальні цілі

Учні мають:

• дослідити, яку роль відіграють вирази в математиці і що для опанування математичної мови, треба навчитися оперувати математичними виразами, розуміти їх зміст, уміти записувати в стандартному вигляді;

• знати про залежність значення виразу зі змінними від значень змінних, що нього входять, правила виконання дій над степенями з натуральними показниками, формули скороченого множення і розуміти записувати суму, різницю, добуток двох цілих раціональних виразів, одночлени та многочлени у стандартному вигляді;

• вміти використовувати отримані знання з математичної мови в реальному житті;

• знати та виконувати правила техніки безпеки при роботі з електричним струмом;

• проводити пошук інформації в мережі Інтернет та інтерпретувати її;

• вміти створювати переконуючі презентації та публікації та демонструвати їх аудиторії;

• навчитись ефективно працювати в групі та співпрацювати з іншими групами.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Учні демонструють знання про цілі раціональні вирази, тотожності, степінь з натуральним показником, стандартний вигляд одночлена та многочлена. Учні навчаються аналізувати отриману з різних джерел інформацію про залежність значення виразу зі змінними від значень змінних, що до нього входять, правила виконання дій з одночленами та многочленами, формули скороченого множення. Використовуючи отримані знання , уміння, навички вони зможуть обчислювати значення цілого раціонального виразу підстановкою значень змінних, виконувати дії з одночленами та многочленами, записувати одночлен та многочлен у стандартному вигляді. Після виконання проекту учні зможуть провести в школі та дома тиждень (місячник) математики.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається впродовж всього виконання проекту щоб допомогти учням розвивати навички ХХІ століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання попередніх знань учнів, їх навчальних потреб на початку виконання проекту організується опитування. Для цього використовується форма для опитування. На початку виконання проекту організується обговорення основних питань проекту, на якому використовується метод мозкової атаки. Оцінювання навчальних потреб учнів визначається за допомогою таблиці ЗХД. Впродовж роботи над проектом вчитель проводить індивідуальні та групові консультації, занотовує думки та відповіді учнів і використовує ці записи для планування своєї діяльності та оцінювання роботи учнів. Під час роботи над проектом, учні використовують форму оцінювання презентації (чи публікації, в залежності від того, яку форму представлення результатів проекту вони вибрали).Оцінювання здійснюється щоденно на основі спостережень та попереднього перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується rонтрольний список самоспрямування у навчанні. На кінцевому етапі проекту учні представляють мультимедійний продукт результатів роботи. Для оцінювання використовується та ж сама форма оцінювання презентації (публікації).

Діяльність учнів та вчителя

Виконуючи проект, учні досліджують, що вирази в математиці відіграють таку роль, як слова в мові або окремі цеглини в будинку і що для опанування мови виразів, треба навчитися оперувати математичними виразами, розуміти іх зміст, уміти записувати в зручному вигляді та вчаться використовувати отримані знання в повсякденному житті.

1 тиждень.

Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з презентацією вчителя і ключовим запитанням  : В ХХІ столітті математична мова має значення? Для цього використовується форма для опитування. Вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Знайомимось з назвою проекту та Головними питаннями. Пояснюємо учням що вони вивчатимуть упродовж роботи над проектом. Методом мозкової атаки визначаємо теми, що могли б стати відповідями на запитання проекту. Демонструємо презентацію проекту. Проводимо інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з електричним струмом та правил безпеки при роботі в кабінеті інформатики. Учні об’єднуються в три малих групи, кожна з яких розробляє свою тему. 1 група - «теоретики», досліджують правила, основні властивості виразів: зі змінною, тотожних, зі степенями. 2 група - «практики», досліджують, як використовуються дані правила, основні властивості виразів: зі змінною, тотожних, зі степенями при виконанні завдань. 3 група -«експерти», досліджують, як використовуються цілі вирази в роботі за підручником і застосування мови виразів у інших науках. Кожна з груп заповняє таблицю ЗХД та знайомиться з формою оцінювання проектів. Учні кожної групи визначаються з кінцевими продуктами свого проекту. Кожна група має створити мультимедійну презентацію про своє дослідження та інформаційний бюлетень або вікі-сайт. До кінця тижня кожна група повинна розробити докладний план досліджень. Розглядаємо, обговорюємо та коректуємо плани досліджень кожної з груп. 1 група -«теоретики» досліджують правила і загальні властивості виразів: зі змінними, тотожних, виразів зі степенями: Які вирази називають раціональними? Цілими? Тотожно рівними? Вирази зі степенями? 2 група - «практики» досліджують: де та як використовуються дані правила при виконанні завдань: прикладів, таблиць, малюнків, рівнянь, задачах, завданнях – усних та письмових за рівнем складності ( А і Б ). 3 група - «експерти» досліджують застосування виразів зі змінними, тотожних, виразів зі степенями в роботі за підручником (скориставшись розділом: Виконаємо разом!), як алгоритмом для виконання завдань і схему використання цілих виразів за підручником (рубрика Хочеш знати ще більше?). В процесі обговорення вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Учні проводять дослідження з своїх тем за допомогою Інтернет та використовуючи друковані джерела. Учні критично оцінюють отриману інформацію та узагальнюють її. Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких обговорюються теми проектів, учні отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу, знайомляться з тим, як вона буде оцінюватись, вивчаючи форми оцінювання проекту . Рефлексія.

2 тиждень.

Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких вони отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу. Учні завершують свої дослідження та починають створювати мультимедійну презентацію та інформаційний бюлетень або вікі-сайт. Під час роботи над проектом, учні знайомляться з формою оцінювання презентації чи публікації. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується Контрольний список самоспрямування у навчанні. Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій), друк публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. Після виступу всіх груп відбувається підсумкове обговорення проекту. Рефлексія. Для оцінювання робіт учнів використовуються форми оцінювання проекту. Можна знову провести опитування серед учнів на запитання, що були розглянуті при виконанні проекту, порівняти їх з опитуванням на початку проекту та проаналізувати отримані відповіді.

3 тиждень.

Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій), друк публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. Після виступу всіх груп відбувається підсумкове обговорення проекту. Рефлексія. Для оцінювання робіт учнів використовуються форми оцінювання проекту. Можна знову провести опитування серед учнів на запитання, що були розглянуті при виконанні проекту, порівняти їх з опитуванням на початку проекту та проаналізувати отримані відповіді.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Горінчин Микола Степанович

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики та фізики

Навчальний заклад

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сватівського р-ну, Луганської області.

Місто\село, район, область

с. Мілуватка, Сватівського р-ну, Луганської області.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.09-25.09.2012

Місце проведення тренінгу

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Мілуватка, Сватівський р-н, Луганської обл.

Тренери

Лаврушко Володимир Миколайович