Портфоліо проекту " Галицько - Волинська держава - спадкоємиця Київської Русі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Галицько - Волинська держава - спадкоємиця Київської Русі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Історія, Інформатика

Навчальні цілі

Учні мають:

- дослідити, які джерела використовуються для отримання інформації;

- знати і розуміти проблеми тогочасної дійсності;

- вміти використовувати отримані знання з даної теми;

- знати та виконувати правила співпраці та роботи в групі;

- проводити пошук інформації в мережі Інтернет та інтерпретувати її;

- вміти створювати переконуючі презентації та публікації та демонструвати їх аудиторії.

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Учні розвивають та вдосконалюють свої вміння з дослідження історії своєї держави, знайомляться з можливостями різних джерел інформації, вчаться самостійно опрацьовувати їх. Використовуючи отримані знання, уміння , навички та ікт, діти зможуть створювати власні джерела інформації та презентувати їх.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Опис оцінювання

При вивченні теми використовуються різноманітні методи та інструменти оцінювання. Таке оцінювання допомагає учням і вчителям поставити навчальні цілі, відслідкувати прогрес у навчанні учнів, забезпечувати зворотний зв`язок, оцінювати мислення,продукт діяльності учнів та його представлення, а також відобразити увесь навчальний цикл. Оцінювання відбувається впродовж всього виконання проекту, щоб допомогти учням розвивати навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання попередніх знань учнів, їх навчальних потреб на початку виконання проекту організується опитування. Для цього використовується форма для опитування. На початку виконання проекту організується обговорення основних питань проекту, на якому використовується метод мозкової атаки. Оцінювання навчальних потреб учнів визначається за допомогою таблиці ЗХД. Впродовж роботи над проектом вчитель проводить індивідуальні та групові консультації, занотовує думки та відповіді учнів і використовує ці записи для планування своєї діяльності та оцінювання роботи учнів. Під час роботи над проектом, учні використовують форму оцінювання презентації (чи публікації, в залежності від того, яку форму представлення результатів проекту вони вибрали).Оцінювання здійснюється щоденно на основі спостережень та попереднього перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується контрольний список самоспрямування у навчанні. На кінцевому етапі проекту учні представляють мультимедійний продукт результатів роботи, а також демонстраційний зразок (група експериментаторів). Для оцінювання використовується та ж сама форма оцінювання презентації (публікації).

Діяльність учнів та вчителя

Виконуючи проект, учні досліджують період створення та розквіту Галицько-Волинської держави та переміщення центру Русі . Результати своїх досліджень учні представляють у вигляді презентації, плакату.

1 тиждень.

Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з презентацією вчителя і ключовим запитанням : Чи був правим М.Грушевський, стверджуючи, що Галицько-Волинське князівство стало спадкоємицею Київської Русі? Проводимо опитування серед учнів на запитання, що будуть розглядатися при виконанні проекту. Для цього використовується форма для опитування. Вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Знайомимось з назвою проекту та Головними питаннями. Пояснюємо учням що вони вивчатимуть упродовж роботи над проектом. Методом мозкової атаки визначаємо теми, що могли б стати відповідями на запитання проекту. Учні об’єднуються в 4 малих групи, кожна з яких розробляє свою тему. 1 група – досліджуює- процес державотворення Галицько-Волинської держави. 2 група - досліджуює- роль Романа Мстиславовича в історії. 3 група – досліджуює- Данило Галицький і розквіт держави . 4 група – досліджує- завершальний період за наступників Данила Романовича . Кожна з груп заповняє таблицю ЗХД та знайомиться з формою оцінювання проектів. Учні кожної групи визначаються з кінцевими продуктами свого проекту. Кожна група має створити мультимедійну презентацію про своє дослідження та інформаційний бюлетень. До кінця тижня кожна група повинна розробити докладний план досліджень. Рефлексія.

2 тиждень.

Розглядаємо, обговорюємо та коректуємо плани досліджень кожної з груп. 1 група - досліджуює: як виникла Галицько-Волинська держава, що сприяло цьому процесу. 2 група - досліджуює: постать Романа Мстиславовича в історії , його діяльність та здобутки . 3 група - досліджує: політичну діяльність Данила Галицького та розквіт держави за його правління.4 група – досліджує:історію дежави після Данила Галицького . Учні проводять дослідження з своїх тем за допомогою Інтернет та використовуючи друковані джерела. Учні критично оцінюють отриману інформацію та узагальнюють її. Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких обговорюються теми проектів, учні отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу, знайомляться з тим, як вона буде оцінюватись, вивчаючи форми оцінювання проекту . Рефлексія.

3 тиждень.

Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій), друк публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. Для оцінювання робіт учнів використовуються форми оцінювання проекту. Можна знову провести опитування серед учнів на запитання, що були розглянуті при виконанні проекту, порівняти їх з опитуванням на початку проекту та проаналізувати отримані відповіді. Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких вони отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу. Учні завершують свої дослідження та починають створювати мультимедійну презентацію та інформаційний бюлетень. Рефлексія.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Єрмоленко Роман Олександрович

Фах, навчальний предмет

Завуч, вчитель Історії

Навчальний заклад

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Мілуватка, Сватівський р-н, Луганської обл.

Місто\село, район, область

с. Мілуватка, Сватівський р-н, Луганської обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.09-25.09.2012

Місце проведення тренінгу

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Мілуватка, Сватівський р-н, Луганської обл.

Тренери

Лаврушко Володимир Миколайович