Портфоліо проекту "Present Indefinite (Simple) Tense"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Present Indefinite (Simple) Tense

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова

Навчальні цілі

Учні мають:

• дослідити, які джерела використовуються для отримання електроенергії;

• знати і розуміти проблеми сучасної електроенергетики та запропонувати шляхи їх вирішення;

• вміти використовувати отримані знання з енергозбереження в реальному житті;

• знати та виконувати правила техніки безпеки при роботі з електричним струмом;

• проводити пошук інформації в мережі Інтернет та інтерпретувати її;

• вміти створювати переконуючі презентації та публікації та демонструвати їх аудиторії;

• навчитись ефективно працювати в групі та співпрацювати з іншими групами.

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Учні здобудуть нові знання про способи створення різних видів речення, дізнаються при яких умовах потрібно використовувати цей час, як змінюється дієслово у особах та у множині та однині. Учні навчаться аналізувати отриману з різних джерел інформацію про використання часу. Використовуючи отримані знання , уміння, навички та приклади, вони зможуть створити речення, та правильно використовувати отриманні знання

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається впродовж всього виконання проекту щоб допомогти учням розвивати навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання попередніх знань учнів, їх навчальних потреб на початку виконання проекту організується опитування. Для цього використовується форма для опитування. На початку виконання проекту організується обговорення основних питань проекту, на якому використовується метод мозкової атаки. Оцінювання навчальних потреб учнів визначається за допомогою таблиці ЗХД. Впродовж роботи над проектом вчитель проводить індивідуальні та групові консультації, занотовує думки та відповіді учнів і використовує ці записи для планування своєї діяльності та оцінювання роботи учнів. Під час роботи над проектом, учні використовують форму оцінювання презентації (чи публікації, в залежності від того, яку форму представлення результатів проекту вони вибрали).Оцінювання здійснюється щоденно на основі спостережень та попереднього перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується Контрольний список самоспрямування у навчанні. На кінцевому етапі проекту учні представляють мультимедійний продукт результатів роботи а також демонстраційний зразок (група експериментаторів). Для оцінювання використовується та ж сама форма оцінювання презентації (публікації).

Діяльність учнів та вчителя

Виконуючи проект, учні досліджують, як використовується, передається теперішній час. Все більш актуальною стає орієнтація на розвиток індивідуальних здібностей кожного учня, на виховання інтелігентних, думаючих особистостей, схильних до самоосвіти. Стартовим майданчиком для цього може послужити адекватна організація процесу навчання, а саме взаємодія вчителя з учнями як з рівними партнерами, особистостями, колективом особистостей. Коли вчитель діє на учня не як на об'єкт - не вирішує замість учня завдання, який потім лише повторює рішення, а вони разом вирішують її, причому вчитель лише допомагає, - досягається продуктивну взаємодію.

1 тиждень Але успішність навчання (і особливо, навчання іноземної мови) залежить не тільки від спільної узгодженої діяльності вчителя та учнів. Важливу роль відіграє також взаємодія учнів один з одним. Однак спільна навчальна робота дітей на уроці, передбачає звернення учнів один до одного, обмін думками, дійсно співпраця зустрічаються рідко. Діти працюють поруч, але не разом. Але саме взаємодія їх особистостей, а також особистості вчителя, що складається між ними порозуміння є психологічною основою співпраці на уроці.

Лише в умовах спільної творчої діяльності вчителя та учнів, що має для кожного з них особистісний сенс, тобто в умовах особистісного взаємодії, між ними складаються відносини партнерства, які проявляються у взаємозв'язку і взаємовпливі вчителя та учнів. Саме така співпраця мав на увазі С.Л. Рубінштейн, звертаючи увагу на те, що "... вчення мислиться як спільне дослідження, спільне проходження того шляху відкриття і дослідження, який до них приводить".

Таким чином, тільки організація спільної діяльності учнів з учителем та учнів один з одним дозволить виховати інтелігентної людини, людини, яка може правильно, змістовно і цікаво викладати свої знання, отримані самостійно з опрацьованого тексту, від вчителя і своїх однокласників. Сучасна людина має також застосовувати отримані знання в різних ситуаціях і для різних цілей, застосовувати їх гнучко і творчо.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Діденко Анастасія Вячеславівна

Фах, навчальний предмет

Англійська мова

Навчальний заклад

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сватівського р-ну, Луганської області.

Місто\село, район, область

с. Мілуватка, Сватівського р-ну, Луганської області.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.09-25.09.2012

Місце проведення тренінгу

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Мілуватка, Сватівський р-н, Луганської обл.

Тренери

Лаврушко Володимир Миколайович