Портфоліо проекту "Шукаймо гармонію!"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Шукаймо гармонію!

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет - математика, другорядні - образотвоче мистецтво, природознавство

Навчальна тема (як записано в програмі)

Відношення і пропорції

Вік учнів, клас

12-13 років

Стислий опис

Перед проведення проекту учні заповнюють таблицю ЗХД, за допомогою якої визначаються їх навчальні потреби. Через спостереження встановлюються навчальні цілі проекту. На початку роботи над проектом теоретичні знання перевіряються за допомогою заповнення організаційної діаграми (1 тиждень). Оцінювання проводить учитель. В ході роботи над проектом учитель спостерігає за роботою учнів, оцінює їх діяльність, вносить корективи. Використовується самооцінка та взаємооцінка. Оцінюється як проведене дослідження так і створені задачі та їх розв’язки. (2 тиждень). По закінченню роботи учні захищають проект. Заповнюють форму, відмічають виконане. Оцінюється підготовлений звіт, захист проекту. (3 тиждень). Підсумкове оцінювання відбувається за допомогою заповнення відповідної форми.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

На початку дослідження учні визначають цінність проекту для себе (попереднє опитування), вибирають один із запропонованих напрямків роботи, розподіляють ролі. Учні проведуть дослідження, створять задач із використанням отриманих даних, підготують звіт для того, щоб: вдосконалювати навички: - прийняття відповідальності за результати спільної роботи; - збирання даних, їх аналізу, творче опрацювання даних та одержання результату у вигляді створення задач; - пристосування до різних ролей та рівнів відповідальності.

Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем.

Опис оцінювання

Перед проведення проекту учні заповнюють таблицю ЗХД, за допомогою якої визначаються їх навчальні потреби. Через спостереження встановлюються навчальні цілі проекту. На початку роботи над проектом теоретичні знання перевіряються за допомогою заповнення організаційної діаграми (1 тиждень). Оцінювання проводить учитель. В ході роботи над проектом учитель спостерігає за роботою учнів, учні оцінюють свій рівень відповідальності, заповнюючи відповідну форму, оцінює їх діяльність, вносить корективи. Використовується самооцінка та взаємооцінка. Поточне оцінювання відбуваєтся за рахунок відповідного документу Оцінюється як проведене дослідження так і створені задачі та їх розв’язки. (2 тиждень). По закінченню роботи учні захищають проект. Заповнюють форму, відмічають виконане. Оцінюється підготовлений звіт, захист проекту. (3 тиждень). Підсумкове оцінювання відбувається за допомогою заповнення оцінювання проектувідповідної форми.

Кожна група одержує теоретичне та практичне завдання. Поняття «відношення та пропорції» учні одержують на уроці. А числове значення «золотих відношень та пропорцій» відшукують в Інтернеті та через власні дослідження. До вимог виконання завдань відноситься: - Вміння відшукувати потрібну інформацію за допомогою Інтернету, - Вміння використовувати добуті знання, складати на їх підставі задачі. - Вміння виконувати необхідні виміри, правильні розрахунки; - Вміння зробити висновок; - Естетично і правильно оформити звіт; - Довести переконливо свою думку до однокласників; - Вміння працювати у команді.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

За тиждень до начала роботи за проектом учитель демонструє свою презентацію ідей проектута пропанує учням прийняти участь у проекті. Він зустрічається з батьками та пояснює переваги навчання за допомогою метода проектів, роздає створені буклети,пояснює на яку їх допомогу сподівається. Після погодження учні заповнюють таблицю ЗХД. Проект триває 3 тижні. 1 тиждень. Учні заповнюють таблицю ЗХД, приймають участь у бесіді по виявленню вподобань та розподілу обов’язків. Після цього вони перевіряють свої знання з теми за допомогою організаційних діаграм, при необхідності беруть консультації у вчителя-консультанта. Учні знайомляться з інструкцією. Усі групи відшукують інформацію в Інтернеті, підбирають об’єкти для дослідження (не менше 6 об’єктів дослідження), одержують допомогу від батьків. Тобто виконують теоретичне завдання. Попереднє учні знайомляться з Законом про авторські права. 2 тиждень – групи проводять дослідження, готують матеріали до звіту. Кожна група виконує дослідження над визначеними об’єктами. Фіксують результати,користуючись програмою Excel, виконують розрахунки, аналізують їх, роблять висновки, готовлять матеріал до звіту. Заповнюють форму оцінювання відповідальності. Учитель спостерігає за роботою учнів,проводить мережеве опитування, вносить при необхідності корективи, організує самооцінку та взаємооцінку, доводить до учнів вимоги до звіту. Учні планують сценарій презентації. 3 тиждень – групи створюють звіт, захищають його. За допомогою контрольного листа самостійно перевіряють іі якість. Вони роблять підсумковий висновок, розв’язують задачі іншої групи. Учитель висупає у ролі фасілітатораВчитель коментує результати роботи кожної групи. Учні заповнюють форму підсумкового оцінювання. Вчитель підводить підсумок роботи над проектом. За особливі досягнення при роботі над проектом учні нагороджуються відповідними знаками. Теоретичне завдання: - Знайти в Інтернеті значення «золотої пропорції»; - знайти об’єкти, які відповідають цій пропорції, ознайомитися з матеріалом використання «золотого перерізу» у відповідній області людської діяльності. Дослідницькі завдання: Математики -провести опитування і зробити висновок по виявленню найбільш гармонійного прямокутника, -перевірити на гармонійність прямокутник, який утворюється після видалення квадрату у гармонійного прямокутника. Природознавці - перевірити відстані до листочків різних дерев (груші, тополі, дуба, верби, калини, берези), - знайти «золоті пропорції» у людському тілі. Художники - провести експеримент по малюванню обрію, визначити пропорцію по висоті аркуша, - розглянути використання «золотого перерізу» у картинах відомих майстрів (І. Шишкіна, І Левітана, І. Рєпіна, Леонардо да Вінчі, І Айвазовського). Практики - знайти «золоті відношення» у предметах побуту: ложка, виделка, викрутка, аркуш паперу, зошит; - розробити план клумби з «золотими пропорціями» (квіти та трава). Результати роботи оформити в учнівської презентації Диференціація навчання за рахунок того, що учні розподіляючи обов’язки, слабким одногрупникам надають більш прості обов’язки, сильним - більш складні. На допомогу учням створено шаблон навчальної презентації . В процесі фасилітації, вчитель веде спостереження за кожною групою, при потребі проводить консультації, проводить формуюче оцінювання. Для організації безпечної роботи в Інтернеті , учні знайомляться з відповідною інструкцією.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Глотова Галина

Фах, навчальний предмет

вчитель математики та інформатики, математика

Навчальний заклад

багатопрофільна гімназія

Місто\село, район, область

Кіровськ Луганської

Контактні дані

м.т.0502129024

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 травня - 7 червня

Місце проведення тренінгу

м. Луганськ

Тренери

Іванов Іван Юрійович