Портфоліо проекту "Творчість Т.Г.Шевченка"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Творчість Т.Г. Шевченка

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

українська література,історія,

Навчальні цілі

Вік учнів, клас

учні в 7 КЛАС,12 РОКІВ

Стислий опис проекту

Проект для учнів 7-го класу, в якому визначається ціннісні орієнтири школярів, підвищується загальна освіченість учнів, формуються вміння усвідомлювати прочитане, розширюються культурно-пізнавальні інтереси. Під час реалізації проекту учні будуть проводити опитування, опрацюють різноманітні джерела, проаналізують вивчені до сьогоднішнього дня твори Т.Г. Шевченка. Учні працюють в групах, щоб опрацювати достатню кількість матеріалів, проводять пошукову роботу. Проведуть конкурс-змагання між групами.

Повний План вивчення теми

План проекту

план реалізацї

Навчальні цілі

У процесі роботи над даним проектом учні: 1. Будуть вдосконалювати навички збирання інформації (опитування, опрацювання творів мистецтва і літератури). 2. Навчаться переконливо демонструвати дані досліджень. 3. Розвиватимуть навички вирішувати проблеми спільно, проводити творчу аналітичну роботу. 4. Зможуть вдосконалити навички створювати ефективні презентації за допомогою мультимедійних засобів; навчаться створювати інформаційні бюлетені. 5. Будуть удосконалювати навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації та поглиблюватимуть практичні навички роботи з комп’ютерними програмами. 6. Навчаться виразно і осмислено аналізувати та читати твори.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують Контрольний список досліджень та блоги для проведення самооцінювання. Крім того, учитель знайомить учнів із формою «Я- Розумію»та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналу спостережень. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою Я – розумію»« та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень.Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою.форм оцінювання публікацій. Презентації. Учні працюють із формою «Я- Розумію» та записують свої результати до Журналів спостережень. за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту З метою оцінювання результатів дослідження, блогу та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи над проектом вчитель показує презентаціюроздає буклет, отримує дозволи батьків Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. На початку роботи оцінювання здійснюється за допомогою «мозкової атаки» з використанням проблемних завдань, вправи «Асоціативний кущ». Крім того, для оцінювання навчальних потреб вчитель організовує обговорення Ключового і тематичних питань, записує відповіді учнів та їх думки з метою подальшого планування діяльності. Під час реалізації проекту вчитель планує проведення групових та індивідуальних консультацій для моніторингу прогресу відповідей на запитання учнів. Для самооцінки і, в подальшому, корекції своїх знань, учням пропонується [1] on-line опитування. Використовуючи підсумок відповідей, учитель може робити висновки про те, наскільки учні засвоїли матеріал на даному етапі роботи. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Вчитель запрошує учнів використовувати форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклет. Працюючи в групах учні отримують форму оцінювання роботи у групі.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Верескун Руслана

Фах, навчальний предмет

вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Червоноградськиц НВК№10

Місто\село, район, область

Червоноград. Львівська

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

листопад 2012

Місце проведення тренінгу

Чевоноградський НВК №10

Тренери

Дуброва Т.В.