Портфоліо проекту "Така реальна похідна"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Така реальна похідна

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний – Математика, «Похідна та її застосування»

Другорядні - Фізика. Інформатика.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Похідна та її застосування

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис

Мета цього проекту - показати важливість й необхідність застосування похідної в ситуаціях реального життя й залучити учнів 11 класу до спільної роботи в Інтернеті. На початковому етапі учні об’єднуються в команди відповідно обраній професійній сфері: історики, будівельники – архітектори, математики – експериментатори, художники – освітлювачі й добирають за допомогою Інтернету та інших інформаційних джерел задачі на застосування похідної. Задачі досліджують і розв’язують. Математики – експериментатори і художники – освітлювачі проводять фізичні експерименти. Працюючи над проектом, учні застосовують практичні й аналітичні методи розв’язування дослідницьких завдань, щоб отримати дані для опрацювання, здійснити порівняльний аналіз отриманих результатів й зробити відповідні висновки. На завершення учні формують банк задач прикладного характеру на застосування похідної й презентують їх розв’язання засобами MS Power Point, результати своєї проектної діяльності розміщують на створеному сайті в Інтернеті й запрошують до співпраці однокласників з інших регіонів.

Повний План вивчення теми

План проекту

План реалізації проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1. Сформувати уявлення про інформаційне моделювання реальних процесів і явищ.

2. Удосконалити математичні навички розв’язування задач: на геометричний та механічний зміст похідної; на екстремуми та найбільше і найменше значення функції на відрізку.

3. Удосконалити навички проведення фізичних експериментів для визначення швидкості тіла й найкращого показника освітленості (планувати, проводити практичні вимірювання й робити наближені розрахунки, аналізувати результати, робити висновки)

4. Удосконалити навички пошуку та аналізу інформації в Інтернеті, з дотриманням вимог авторських прав.

5. Використовувати електронні таблиці Excel для автоматизації розрахунків, проведених у ході експериментальних досліджень.

6. Працювати з документами (публікувати, редагувати, давати спільний доступ) в Інтернет - середовищі для спільної роботи.

7. Працювати у групі над розв’язанням дослідницької задачі й брати відповідальність за результати спільної роботи.

8. Використовувати засоби інтерактивного спілкування (миттєві повідомлення, чати) для організації колективної роботи.

Опис оцінювання

На початку роботи, щоб визначити готовність працювати у проекті, вчитель пропонує учням пройти вхідне тестування на засвоєння пройденого матеріалу з теми „Похідна та її застосування”. З метою виявлення навчальних потреб учні відповідають на питання форми «ЗХД». Під час дослідження «математики – експериментатори» й «світлотехніки» працюють з формою самооцінювання експериментальної діяльності й ведуть журнал дослідження; спрямовують свою аналітичну діяльність, орієнтуючись на критерії оцінювання журналу. Вчитель здійснює поточне оцінювання, спостерігаючи за роботою кожної групи й перевіряючи журнали досліджень. Керуючись формою оцінки дослідницької діяльності, оцінює результативність роботи кожної з груп. Знайомиться з висновками кожної групи, в блозі. Проект завершується захистом – презентацією. Учні планують і створюють звітні презентації, орієнтуючись на вчительський контрольний список оцінювання презентації. Здійснюють самооцінювання й взаємооцінювання групових робіт, розміщених в Інтернеті перед захистом. Підсумкове оцінювання вчитель здійснює на основі оцінок: вхідного тестування, дослідницької діяльності, журналу дослідження, презентації, домашньої контрольної роботи, зведених в загальну таблицю оцінювання.

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Тиждень 1

1. Вчитель пропонує учням закінчити вивчення теми «Похідна та її застосування» проектним методом.

2. Учні разом з вчителем формулюють проблему проектної діяльності, обговорюють ключове й тематичні питання, планують роботу над проектом, для цього переглядається вчительська презентація .

3. З метою виявлення в учнів зони актуальних знань і навичок необхідних для ефективної роботи в проекті вчитель пропонує виконати завдання вхідного тестуна засвоєння пройденого матеріалу з теми „Похідна та її застосування” й опрацювати форму «ЗХД» на визначення навчальних потреб учнів. Батькам учнів розсилається форма на дозвіл розміщення учнівських робіт в Інтернеті.

4. Учні об’єднуються в групи за професійними напрямками: історики, будівельники – архітектори, математики – експериментатори, світлотехніки.

5. Кожна група в Інтернеті здійснює пошук прикладних задач на застосування похідної відповідно обраного напрямку, потім за допомогою вчителя визначає одну задачу для дослідження.

6. В кожній групі здійснюється розподіл ролей і обов’язків планується робота, з метою самоспрямування учнів переглядається й обговорюється приклад учнівської звітної презентації

Тиждень 2

Кожна група за змістом проблеми проводить дослідження: Історики – любителі – досліджують знайдену в Інтернеті «Задачу Дідони»( здійснюють пошук історичної інформації в Інтернеті, висувають гіпотези щодо розв’язування задачі, створюють математичну модель розв’язку за допомогою похідної, порівнюють її з розв’язком «вручну»), отримані результати обговорюють , спілкуючись в чаті, розміщують в блозі.

Будівельники – архітектори – мають розрахувати оптимальний варіант побудови моста, за даними параметрами (графічно зображують профіль моста й створюють математичну модель розв’язання)

Математики – експериментатори – досліджують взаємозв’язок геометричного й механічного змісту похідної (висувають гіпотези щодо розв’язку задачі, проводять фізичний експеримент на визначення швидкості , за Інструкцією№1 оформлюють отримані результати в таблицю, аналізують й роблять висновки), отримані результати обговорюють , спілкуючись в чаті, розміщують в блозі.

Світлотехніки – досліджують проблему оптимального освітлення в театрі (розв’язують задачу двома способами: аналітичним, застосовуючи похідну і практичним, застосовуючи знання з геометрії; дані оформлюють за Інструкцією№2, порівнюють отримані результати й оцінюють кожен спосіб, роблять висновки), отримані результати обговорюють , спілкуючись в чаті. Висновки розміщують в блозі. Всі члени груп протягом тижня ведуть особистий Журнал досліджень, в якому описують кожний етап своєї діяльності. Тиждень 3

Кожна група готує міні-презентацію (орієнтовно на 5 слайдів)з результатами своїх досліджень за шаблоном вчителя й відповідно критеріям форми самооцінювання презентації, розміщує їх в середовищі спільного використання. На основі цього створюється загальна звіт – презентація й розміщується в Інтернеті. На відкритому захисті учні 11 класу демонструють результати проектної діяльності. Потім проводять інтернет - опитування серед учнів школи щодо необхідності впровадження проектних технологій у школі. Учитель оцінює роботу кожного учня в проекті на основі оцінок: дослідницької діяльності,презентації ,журналу дослідження зведених в загальну таблицю оцінювання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Удовенко Наталія Іванівна

Фах, навчальний предмет

математик,математика, інформатика

Навчальний заклад

Лутугинський НВК школа - ліцей №1

Місто\село, район, область

м. Лутугине, Лутугинський район, Луганська обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

З 17.05.2012 по 7.06.2012

Місце проведення тренінгу

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Луганськ

Тренери

Іванов Іван Юрійович