Портфоліо проекту "Обчислювальні пристрої – рушійна сила прогресу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Обчислювальні пристрої – рушійна сила прогресу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика,сторія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Історія розвитку обчислювальної техніки Європа у період Наполеонівських війн

Вік учнів, клас

9 клас.14 років

Стислий опис

У проекті задіяні учні 9 класу. Робота над проектом здійснюється в рамках вивчення теми: «Історія розвитку обчислювальної техніки». На початку роботи вчитель здійснює опитування учні з приводу використання комп’ютера в навчанні і повсякденному житті. Учні мають проаналізувати стан цієї проблеми серед учнів своєї школи. Учні здійснюють опитування, аналіз отриманих даних. Оформлюють висновки у вигляді зведеної таблиці (діаграми). Школярі розробляють буклети, (розповсюджують серед учнівського, батьківського, учительського загалу). Після закінчення проекту дев’ятикласники організовують показ презентації серед учнів школи, наочно показуючи як розвиток обчислювальної техніки, сприяв розвитку промисловості та суспільства в цілому та як необхідно в сучасному повсякденні використовувати ЕОМ

Повний План вивчення теми

План вивчення теми План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні вдосконалять навички збирання даних кількома способами, аналізу, впорядкування, осмислення та опрацювання відомостей з теми «Історія розвитку обчислювальної техніки». В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які є невід’ємною складовою ІКТ компетентності. По закінченню проекту учні представлять готовий проект з обраної теми. Учні навчаться відповідальності за результати спільної роботи.

Опис оцінювання

1. До початку проекту оцінити готовність учнів до проектної діяльності, визначити їх інтереси й уподобання (оцінювання навчальних потреб, презентація ідей проекту, бесіда, тестування, заповнення форм).

2. Упродовж проекту регулярно оцінювати діяльність учнів і оперативно корегувати її (оцінювання вчителем, самооцінювання, взаємооцінювання, спостереження, консультації).

3. Оцінювання готових проектів згідно з критеріями (самооцінювання презентації), захист проекту, тестування, обговорення).

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

За 2 тижні до початку проекту вчитель розповідає учням та батькам про метод проектів, показує буклет, пояснюючи особливості проектної діяльності та заохочуючи дітей до колективної роботи . Перший тиждень. Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів та батьків з Ключовим запитанням «Для чого нам обчислювальна техніка?». Вчителем організовується дискусія між учнями (Чи можна виконати домашнє завдання з математики, що передбачає складні обчислення без комп’ютера? Що допоможе в цьому при відсутності комп’ютера? Які ви знаєте ще пристрої для виконання обчислень? Як рахували люди в Середньовіччя?) На початку роботи вчителем здійснюється опитування учнів за темою уроку «Розвиток обчислювальної техніки». Після чого учитель демонструє презентацію для визначення навчальних цілей, школяри заповнюють З-Х-Д схеми, організаційні діаграми та об’єднуються в групи. Ознайомившись з тематичними питаннями (Чи можна стати успішним в 21 ст, не використовуючи комп'ютер? Яке відношення до інформатики має художник середньовіччя Леонардо да Вінчі? Що спільного між аналітичною машиною Беббіджа та ЕОМ І-IV поколінь?) діти, використовуючи стратегію Думаємо-Об’єднуємось-Ділимося, висувають ідеї щодо реалізації проекту. Учні отримують форму оцінювання проектів і обговорюють її. Використання Форми допоможе їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання. Учні складають план проектної діяльності своєї групи, визначають ролі та обв’язки в групі. Визначають форму кінцевого продукту та отримують контрольні списки до цих продуктів (буклету «обчислювальні пристрої», презентації «Історія обчислювальної техніки». Учні отримують: «Інструкцію з ПТБ роботи з комп’ютером» та «Інструкцію з навігації по Інтернету». Вчитель разом з учнями обговорює друковані та електронні ресурси для збору даних. Ролі учнів у групах можуть бути такими: журналісти, історики, статистики. ІІ тиждень Учні (групи журналісти) розробляють питання та проводять опитування серед однокласників, для з’ясування важливості теми . Діти (група статисти) проводять аналіз опитування (оформлюють у вигляді зведених таблиць, діаграм). Група істориків здійснюють пошук інформації на веб-сайтах (з урахуванням контрольного списку для оцінки WEB- сайтів), аналізують дані щодо розвитку обчислювальної техніки, виготовляють кінцевий продукт - WEB-сайт Учитель спостерігає за діяльністю груп, радить, на які, матеріали варто звернути особливу увагу, допомагає усунути помилки й стимулює діяльність груп. Протягом всього проекту проводяться консультації для вирішення питання, пов’язаних з реалізацією проекту. Використовуючи контрольні списки групи (за потреби) корегують свої плани, обов’язки членів команди. Після завершення роботи над проектом кожна група презентує створені продукти й здійснює само та взаємооцінку. Результатом є створені буклети, презентація, створення сайту, розповсюдження інформації серед учнів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Липова Наталія

Фах, навчальний предмет

учитель інформатики

Навчальний заклад

Біловодська гімназія

Місто\село, район, область

смт. Біловодськ Луганської області

Контактні дані

0-(6466)-2-00-08

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

24.05.2012 - 07.06.2012

Місце проведення тренінгу

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Іванов Іван Юрійович