Портфоліо проекту "Молодіжні субкультури. За чи проти?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


"Молодіжні субкультури. За чи проти?

Основний предмет - "Англійська мова" Другорядний предмет - "Етика"

Навчальна тема

"Молодіжна культура" (Англійська мова, 13 годин) "Цінності демократичного громадянського суспільства" (Етика, 8 годин)

9 клас (14-15 років)

Стислий опис проекту

Учні працюють у рамках вивчення теми «Молодіжна культура» і досліджуть субкультури молоді у Великобританії та Україні. Протягом проекту вони створюють публікації за окремими субкультурами, презентаціі «Відмінності та спільні риси молодіжних сібкультур» та публікацію «Молодіжні субкультури. За та проти»

План проекту

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1. Розвивати такі навички мовленнєвої діяльності як читання, мовлення, письмо

2. Узагальнити та систематизувати знання о молодіжних субкультурах

3. Формувати навички аналізу та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання

Опис оцінювання

На початку проекту оцінюється рівень знань учнів з поданої теми (базові знання, лексико-граматичний матеріал) за допомогою опитування та мозкового штурму, з’ясовується рівень їх інтересу та очікувань від проекту. Протягом роботи над проектом учні оцінюються за допомогою форми для поточного оцінювання, що допомогає корегувати роботу як над створенням індивідуальних публікацій, так і спільного проекту. Протягом перших двох тижнів учні готують публікації по обраним субкультурам. Публікації презентуються у класі та обговорюються. Це дає змогу всім учням мати уявлення про кожну окрему субкультуру, що суттєво допоможе їм під час роботи над спільними рисами та розбіжностями найбільш популярних субкультур та виявлення їх користі для підлітків та суспільства. Під час захисту, проекти оцінюються згідно з крітеріями форми оцінювання, допрацьовується таблиця "ЗХД"

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

1 тиждень 1. Вчитель знайомить учнів та їх батьків з майбутнім проектом за допомогою публікації, пояснює особливості роботи над проектом, правила оформлення, захисту проектів, надає критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, отримує дозвіл батьків на використання учнями Інтернету

2. Учні заповнюють таблицю ЗХД, проводиться презентація ідей проекту

2 тиждень 1. Учні обирають окрему тему для індивідуальної публікації (одна з молодіжних субкультур на вибір), підбирають та аналізують матеріали до обраних тем за допомогою інтернет-пошука та підручника з англійської мови

2. Вчитель проводить консультації, корегує роботу, відстежує просування роботи над проектом

3. Учні оформлюють публікацію у форматі на вибір (Publisher або Word)

3-4 тижні 1. Відбувається «Парад молодіжних субкультур», на якому кожен учень представляє обрану субкультуру за допомогою публікації

2. Учні діляться на малі групи для роботи над створенням презентації за обраною темою (відмінності та спільні риси у поглядах, одязі, музичних уподобаннях тощо)

3. У кожній малій групі розподіляються ролі та обов’язки. Шукачі знаходять відмінності та спільні риси за обраною темою, дослідники обробляють дані в єдине ціле, дизайнери розробляють дизайн презентації, вчитель корегує учнівську роботу

4. Учні створюють презентації, проводять власне анкетування за темою «Ставлення до молодіжних субкультур у сучасному суспільстві»

5 тиждень

1. Відбувається захист, обговорення та оцінювання тем проекту, вчитель проводить мозковий штурм за питанням «Які існують переваги та недоліки в існуванні молодіжних субкультур?», заповнюється таблиця, робляться висновки

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Корж Інна Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель іноземних мов

Навчальний заклад

НВК Новоайдарська школа-гімназія

Місто\село, район, область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.05 - 7.06.2012

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО

Тренери

Іванов Іван Юрійович