Портфоліо проекту "Комп'ютер в моєму житті"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Автор проекту

Самусенко Наталія Василівна, вчитель інформатики НВК "Кіровоградський колегіум", проект "Комп'ютер в моєму житті"

Назва проекту

Комп'ютер в моєму житті

Предмет, клас

Інформатика 9 клас

Коротка анотація проекту

Робота над проектом проводиться для того, щоб довести дітям важливу роль використання комп'ютерних технологій не тільки в розважальних цілях, а й в навчанні. Під час роботи над проектом учні збирають інформацію-"відповіді" на ключові питання проекту, щоб поглибити і розширити свій кругозір та практичні навички, навчитися аналізувати і синтезувати, розвити творчі здібності, уяву. Учні працюють в групах і під керівництвом вчителя створюють презентацію, публікацію та веб-сайт.

Спрямовуючі запитання

Ключове запитання

Чи завжди прогресивні нові технології?

Тематичні запитання

Комп'ютер: добро чи зло? Що важливіше: людина чи комп'ютер? Чи може комп'ютер змагатися з людиною? Як комп'ютер може підвищити інтелектуальний рівень?

Змістові запитання

Віртуальна реальність, чи віртуальна залежність?

Компетентності, які розвиває навчальний проект

Вміння вчитися, загально-культурна компетентність, компетентність з інформаційно-комунікаційних технологій.

Дидактичні цілі проекту

Під час роботи над проектом учні розвивають навички аналізувати інформацію,вдосконалюють володіння програмами MS Power Point, Publisher, Internet Explorer.

Предметні області

1. Освітня галузь «Технологія»

ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів; формування технічного світогляду і відповідний рівень освіти, закріплення на практиці знань про технологічну діяльність, спираючись на закони та закономірності розвитку природи, суспільства, виробництва і людини;

2. Освітня галузь «Суспільствознавство»

знаходити інформацію, аналізувати, інтерпретувати та оцінювати її формулювати, висловлювати та доводити власну думку, робити вибір і пояснювати позицію, вести дискусію; розмірковувати, спілкуватись, співпрацювати у навчанні, розв'язувати будь-які проблеми;


Карта "Реалізація проекту"

Файл:Изменение размера bubblus Komp1.jpeg

Публікація вчителя

Публікація [1]

Візитна картка проекту

Проект [2]

Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів

Презентація "Комп'ютер в житті людини" [3]

Приклад продукту проектної діяльності учнів

Презентація [4]

Публікація [5]

Сайт [6]

Матеріали по формуючому й підсумковому оцінюванню

Оцінювання презентації [7]

Оцінювання публікації [8]

Оцінювання сайту [9]

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності

План проекту [10]

Заявка [11]

План реалізації проекту [12]

Інші документи

Інструкція "Навігація по Інтернету" [13]