Портфоліо проекту "Знаємо і реалізуємо свої права"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Знаємо і реалізуємо свої права.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Правознавство,інформатика, психологія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

Ти — людина, значить маєш права

Вік учнів, клас

9 клас, 14-15 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект розрахований на учнів 9 класу, які вивчають тему «Ти — людина, значить маєш права» на уроках правознавства. Проектом «Знаємо і реалізуємо свої права», передбачається підвищити рівень знань учнів шляхом проведення тренінгу «Медіація однолітків», ознайомити учнів школи з новітніми способами вирішення конфліктів шляхом презентації практик та кіл примирення, впровадити програму медіації ровесників шляхом створення служби вирішення конфліктів, силами учнів підготувати до друку тематичний випуск шкільної газети, буклет. Учні будуть вивчати Конвенцію з прав людини, права і свободи громадян України, робити дослідження як дотримується виконання цих свобод у нашій країні, працюватимуть з програмним забезпеченням, шукатимуть інформацію для власних друкованих матеріалів, гайду тренінгу та виховного заходу.

Повний План вивчення теми

план

Навчальні цілі

• Учні пройдуть навчання на тренінгу «Знаємо та реалізуємо свої права» • Підвищать свою обізнаність стосовно прав і свобод дитини • Познайомляться з відповідальністю за правопорушення на лекції «Кримінальна відповідальність неповнолітніх» . • Приймуть участь у анкетуванні, навчанні і відборі потенційних медіаторів. • Навчаться самостійно вирішувати конфліктні ситуації. • Підготують тематичний випуск шкільної газети. • Підготують буклет « Служби допомоги одноліткам». • Підготують сценарій виховного заходу «Знаємо і реалізуємо свої права», • Виготовлять фотогазету та відеоролик «Підсумки проведення проекту ». • Пройдуть підсумкове тестування з вивченої теми.

Опис оцінювання

Оцінювання з правознавства відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель дає учням анкету та пропонує, в залежності від визначених ним можливостей класу навчання на тренінгу «Медіація однолітків». На основі аналізу анкетування визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. У процесі роботи учні використовують контрольний списокдослідження та блогу для проведення само оцінювання. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Я-розумію» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, оцінювання блогу . Учні працюють із формою «Я-розумію» та записують свої результати до Журналів спостережень за рахунок чого проводиться само оцінювання роботи над проектом. Крім того, учитель проводить підсумкове обговорення-рефлексію усно, або у блозі проекту. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу проекту та підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника. З метою визначення само спрямування учнів використовується відповідний контрольний список. Учні використовують самооцінювання журналів досліджень для того, щоб визначити чи правильно вони ведуть ці журнали і що необхідно до них додати.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Урок1 Підготовка Перед початком уроку представники шкільного центру медіації однолітків проводять анкетування в класі для відбору учнів, які можуть бути медіаторами для подальшого навчання в центрі. Тема уроку: «Що таке права і свободи людини. Загальна декларація прав людини. Види прав і свобод людини. Конвенція ООН про права дитини. Як захищаються права і свободи людини в Україні й світі»

Вчитель демонструє власну презентацію. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. Через використання  форм із «З-Х-Д» та організаційними діаграмами  визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів.

Вхідне анкетування учнів. Проводиться тренінг 1 «Медіація однолітків». У кінці уроку учні працюють із документом «Я-розумію» , самостійно визначаючи навчальний матеріал, з яким варто ще попрацювати. Учні створюють блог проекту, до якого розміщають результати свого дослідження із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати, порівнюючи їх із отриманими. При розміщенні результатів потрібно розмістити у блозі проекту посилання на файли із якими проводилось дослідження. Результати також вносяться до журналів дослідження. Учні проводять вихідне анкетування. Урок 2 Вчитель працює за темою уроку: Що означає бути громадянином держави. Як набути громадянства Україні. Як визначається громадянство дітей. За яких підстав припиняється громадянство України. Пояснення - вчителя власна презентація. Учні об’єднуються у групи: «Юристи», «Правознавці», «Журналісти», «Артисти», «Експерти», «Медіатори». «Медіатори» готують буклет для друку, шукають інформацію для публікації. «Правознавці» - проводять дослідження, як порушуються права і свободи героїв казок і складають таблицю. «Артисти» - готують сценарій інсценізації казки. «Журналісти» - ведуть блог проекту, оформляють буклет, газету, збирають інформацію для фотогазети і відеоролика. «Експерти» - аналізують зміст і доцільність підібраних матеріалів кожної групи. Вчитель контролює роботу всіх груп учнів, дає вказівки, поради, консультації. Учні розміщають у блозі проекту результати своєї роботи із рекомендацією своїм друзям повторити дослідження та розмістити у коментарях свої результати. Учні проводять само оцінювання використовуючи контрольні списки та блогу проекту.

Урок 3. Як громадяни беруть участь у житті демократичної держави. Що таке самоврядування. Громадські об’єднання та дитячі організації. Демократія у шкільному житті. Право на освіту в Україні. Які середні навчальні заклади існують в Україні. Якими є права та обов’язки учнів, вчителів і батьків у навчальному процесі. Вхідне анкетування. серед учнів своєї школи, яке виявляє їх участь у житті демократичної держави Учні проводять захід «Знаємо і реалізуємо свої права». Кожна група учнів презентує виконану роботу: буклет, блог, гайд свята, Вихідне анкетування. Учні розміщають у блозі результати свого опитування із рекомендацією своїм друзям .Результати вносять до журналів дослідження. Учитель проводить оцінювання результатів роботи над проектом використовуючи форми оцінювання блогу та шкільної газети за проектом та узагальнений аналіз вихідних анкетувань.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Оксана Василівна Копитко

Фах, навчальний предмет

Правознавство

Навчальний заклад

Войнашівська ЗОШ І-ІІІ ст

Місто\село, район, область

Барський район Вінницька область

Контактні дані

kopitkooksana@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

16-22 липня 2012

Місце проведення тренінгу

ВОІППОПП

Тренери

Сергій Пойда Ілона Шевчук