Портфоліо проекту "Загибель гигантів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Загибель гигантів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Природознавство (основний),географія та інформатика (другорядні)

Навчальна тема (як записано в програмі)

Умови життя на планеті Земля

Вік учнів, клас

6 клас, 12 років

Стислий опис

Можливо за одну добу прожити тисячу років? Ми впевнено даємо відповідь – так! Достатньо тільки потрапити в далекий світ минулого, від якого нас віддаляє тисячоліття. Величезні рептилії, їх поява та причини вимирання,зовнішній вигляд та натура… Про це та багато інше Ви дізнаєтесь з цієї теми. У продовж виконання проекту учні 6 класу, на основі зібраних даних та принципів роботи з програмами PowerPoint и Publisher, будуть розробляти публікацію та веб-сторінку з малюнками, світлинами та статтями з теми проекту. Буде створена мультимедійна презентація, котра у подальшому буде презентована класу. Впродовж виконання проекту учні дадуть відповідь на поставлені питання, що набагато розширить їх знання з теми.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План реалізації проекта

Навчальні цілі

1. Сприяти усвідомленню й розумінню того, експериментальне дослідження природних явищ допоможе знайти взаємозв’язки між об’єктами природи. 2. Розвивати уміння робити висновки на основі отриманих результатів експериментальних досліджень. 3. Розвивати уміння самостійної роботи з Інтернет-ресурсами та додатковою літературою. 4. Формувати навички спільної роботи в групах.

Опис оцінювання

 На початку роботи за допомогою дискусії та вхідного тестування оцінити первинні знання учнів, їх уподобання та готовність до роботи. Надати первинні рекомендаціїінструкція з техніки безпеки.  Протягом роботи над проектом корегувати отримані результати, оцінювати діяльність учнів, вчити робити самооцінку і взаємооцінку роботи кожного в рамках групової роботи.  Оцінювання кінцевих результатів роботи в рамках вироблених критеріїв оцінювання оцінювання учнівської презентації.

Діяльність учнів

За тиждень перед початком роботи над проектом: Вчитель збирає батьків й учнів, розповідає про метод проектів презентація методу проектів, пояснює специфіку роботи в проекті, знайомить з метою, очікуваними результатами та методами оцінювання роботи в проекті оцінювання веб-сторінки, оцінювання публікації. Показує власноруч створену мультимедійну презентацію презентація. Перший тиждень роботи в проекті: За допомогою дискусії, розв’язування тестових завдань вчитель отримує інформацію про первинні знання, уміння і навики учнів, їх уподобання. Колективно формулюється тема проектної роботи. За допомогою вчителя проводиться поділ класу на групи, із більш освічених учнів обираються керівники груп. Згідно навчальної програми визначаються напрямки роботи кожної групи, роль кожного учня в групі, складаються плани роботи кожної групи, аналізуються попередньо отримані результати. Другий тиждень роботи в проекті: За допомогою використанням Інтернет-ресурсів та додаткової літератури учні-шукачі (у кожній групі) знаходять необхідну інформацію, проводять експериментальні дослідження. Учні-статисти групують отриману інформацію у єдине ціле. Учні-аніматори створюють форми-опитування для обговорення в мережі Інтернетопитування. Керівник групи направляє роботу кожного члена групи. Вчитель постійно стимулює та корегує роботу учнів, підтримує в них інтерес до роботи. Третій тиждень роботи в проекті: Відбувається спільне обговорення роботи учнів в групі та груп в проекті. Учні готуються до презентації результатів своєї роботи і презентують свої досягненняпрезентація учнів. За допомогою тестування проводиться оцінка отриманих знань, вмінь та навичекоцінювання результатів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Єрьоменко Володимир Петрович

Фах, навчальний предмет

вчитель фізики та математики


Навчальний заклад

Ровеньківська загальноосвітня школа №2

Місто\село, район, область

м. Ровеньки, Луганська область

Контактні дані

тел.:0999836764

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17 травня - 7 червня 2012 року

Місце проведення тренінгу

Луганський областний інститут післядипломної освіти

Тренери

Іванов Іван Юріьович