Портфоліо проекту "Енергія для реального життя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


НАЗВА ПРОЕКТУ

Назва проекту "Енергія для реального життя"

Предмети: Фізика та інформатика

Тема за планом:

Електромагнітне поле.Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

Вік учнів, клас: 11 клас, 15-16 років

План вивчення теми

Учні демонструють знання про способи виробництва, передачі, розподілу, використання електроенергії; про будову, принципи дії, призначення пристроїв, які для цього використовуються. Учні навчаються аналізувати отриману з різних джерел інформацію про стан енергетики в Україні та її сплив на навколишнє середовище. Використовуючи отримані знання , уміння, навички та прилади з фізкабінету, вони зможуть створити діючу модель виробництва- передачі-використання електроенергії. Після виконання проекту учні зможуть провести в школі та дома тиждень (місячник) енергозбереження.

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Учні мають:

• дослідити, які джерела використовуються для отримання електроенергії;

• знати і розуміти проблеми сучасної електроенергетики та запропонувати шляхи їх вирішення;

• вміти використовувати отримані знання з енергозбереження в реальному житті;

• знати та виконувати правила техніки безпеки при роботі з електричним струмом;

• проводити пошук інформації в мережі Інтернет та інтерпретувати її;

• вміти створювати переконуючі презентації та публікації та демонструвати їх аудиторії;

• навчитись ефективно працювати в групі та співпрацювати з іншими групами.

Виконуючи проект, учні досліджують, як виробляється, передається та використовується електроенергія, шукають проблеми електроенергетики та пропонують шляхи їх вирішення, вчаться використовувати отримані знання в повсякденному житті. Результати своїх досліджень учні представляють у вигляді презентації, публікації або вікі. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів включений в процес кожного заняття.

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається впродовж всього виконання проекту щоб допомогти учням розвивати 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання попередніх знань учнів, їх навчальних потреб на початку виконання проекту організується опитування. Для цього використовується форма для опитування. На початку виконання проекту організується обговорення основних питань проекту, на якому використовується метод мозкової атаки. Оцінювання навчальних потреб учнів визначається за допомогою таблиці ЗХД. Впродовж роботи над проектом вчитель проводить індивідуальні та групові консультації, занотовує думки та відповіді учнів і використовує ці записи для планування своєї діяльності та оцінювання роботи учнів. Під час роботи над проектом, учні використовують оцінювання презентації (чи публікації, в залежності від того, яку форму представлення результатів проекту вони вибрали).Оцінювання здійснюється щоденно на основі спостережень та попереднього перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується Контрольний список самоспрямування у навчанні. На кінцевому етапі проекту учні представляють мультимедійний продукт результатів роботи а також демонстраційний зразок (група експериментаторів). Для оцінювання використовується та ж сама форма оцінювання презентації (публікації).

Діяльність учнів

1 тиждень.

Проводимо опитування серед учнів на запитання, що будуть розглядатися при виконанні проекту. Для цього використовується форма для опитування. Вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Знайомимося з буклетом про метод проектів. Знайомимось з назвою проекту та Головними питаннями. Пояснюємо учням що вони вивчатимуть упродовж роботи над проектом. Методом мозкової атаки визначаємо теми, що могли б стати відповідями на запитання проекту. Демонструємо презентацію проекту. Проводимо інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з електричним струмом та правил безпеки при роботі в кабінеті інформатики. Учні об’єднуються в п’ять малих груп, кожна з яких розробляє свою тему. 1 група - «енергетики», досліджують способи виробництва електроенергії. 2 група - «електрики», досліджують, як передається електроенергія. 3 група -« користувачі», досліджують, як використовується електроенергія. 4 група - «екологи», досліджують, як впливає електроенергетика на навколишнє середовище. 5 група -«експериментатори», створюють діючу модель «Виробництво-передача-використання електроенергії». Кожна з груп заповняє таблицю ЗХД та знайомиться з формою оцінювання проектів. Учні кожної групи визначаються з кінцевими продуктами свого проекту. Кожна група має створити мультимедійну презентацію про своє дослідження та інформаційний бюлетень або вікі-сайт 5-та група замість другого завдання повинна продемонструвати модель виробництва, передачі та використання електроенергії).До кінця тижня кожна група повинна розробити докладний план досліджень. Рефлексія.

2 тиждень.

Розглядаємо, обговорюємо та коректуємо плани досліджень кожної з груп. 1 група -«енергетики» досліджують: як виробляється електроенергія на традиційних електростанціях (теплових, гідро та атомних); які існують альтернативні джерела електроенергії (вітрові, сонячні, приливні, біо, геотермальні електростанції); які їх параметри, переваги та недоліки; надають рекомендації щодо використання джерел електроенергії. 2 група - «електрики» досліджують: як передається електроенергія за допомогою ліній електропередачі (ЛЕП) постійного та змінного струму; які переваги та недоліки цих способів передачі електроенергії; розраховують втрати електроенергії в ЛЕП та пропонують як їх зменшити; чи можлива передача електроенергії без дротів. 3 група - «користувачі» досліджують: де та як використовується електроенергія в промисловості, сільському господарстві, побуті; пропонують, як зменшити витрати електроенергії (енергозбереження); розраховують витрати електроенергії різними побутовими приладами та дають рекомендації щодо їх використання. 4 група - «екологи» досліджують: як впливає виробництво та передача електроенергії на навколишнє середовище; як впливає висока напруга на здоров’я людини; як зменшити негативний вплив електроенергетики на навколишнє середовище. 5 група - «експериментатори» досліджують: схему використання електроенергії «виробництво-передача-використання»; відповідно до наявного в кабінеті фізики обладнання роблять розрахунки для створення діючої моделі «виробництво-передача-використання» електроенергії. В процесі обговорення вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Учні проводять дослідження з своїх тем за допомогою Інтернет та використовуючи друковані джерела. Учні критично оцінюють отриману інформацію та узагальнюють її. Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких обговорюються теми проектів, учні отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу, знайомляться з тим, як вона буде оцінюватись, вивчаючи форми оцінювання проекту . Рефлексія.

3 тиждень.

Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких вони отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу. Учні завершують свої дослідження та починають створювати мультимедійну презентацію та інформаційний бюлетень або вікі-сайт (5-та група замість другого завдання монтує модель виробництва, передачі та використання електроенергії). Під час роботи над проектом, учні знайомляться з формою оцінювання презентації чи публікації. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується Контрольний список самоспрямування у навчанні. Рефлексія.

4 тиждень.

Проведення презентацій (усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій), друк публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. 5-та група демонструє модель виробництва, передачі та використання електроенергії. Після виступу всіх груп відбувається підсумкове обговорення проекту. Рефлексія. Для оцінювання робіт учнів використовуються форми оцінювання проекту. Можна знову провести опитування серед учнів на запитання, що були розглянуті при виконанні проекту, порівняти їх з опитуванням на початку проекту та проаналізувати отримані відповіді.

Відомості про автора

Лаврушко Володимир Миколайович

Вчитель фізики та інформатики

Сватівська ЗОШ №8

Місто Сватове, Луганської області

Контактні дані

Луганська обл., м.Сватове, пр.Промисловий,15, Сватівська ЗОШ №8, (06471)34420

Блог

Блог

Відомості про тренінг

Іванов Іван Юрійович

Дати проведення тренінгу

17.05-07.06.2012

Місце проведення тренінгу м.Луганськ, ЛОІППО

Тренери

Іванов Іван Юрійович