Портфоліо проекту "Допоможеш місту - допоможеш собі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Допоможеш місту-допоможеш собі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети - біологія, інформатика

Навчальні цілі

1. розвиток екологічної свідомості та мислення учнів 7-х класів. 2. набуття вмінь використання мультимедійних презентацій в процесі впровадження методу проекту; 3. вміння використовувати знання, набуті в поцесі вивчення заданої теми.


Вік учнів - 12-14 років, клас - 7 класи


мета проекту

Даний проект спрямований на розвиток екологічної свідомості учнів 7-х класів у межах теми з навчальної програми:Організми і середовище існування. Під час вповадження проекту будуть використані такі види діяльності учнів, як робота робота в групах ,проектування, розробка презентацій як фінальна частина проекту. Перед початком проекту батьки учнів, які будуть приймати участь в проекті.Також обов'язковою умовою було отримати від батьків дозвіл на пубікацію роботи учня в мережі Інтернет форма дозволу.


Повний План вивчення теми

план реалізації проекту


Основні завдання реалізації проекту

1. Розвиток екологічної самосвідомості та мислення в учнів 7-х класів; 2. набуття вмінь використання мультимедійних презентацій в процесі впровадження методу проекту; 3. вміння використовувати знання, набуті в процесі вивчення даної теми.


Опис оцінювання.Оцінювання проекту

На початку проекту було проведено анкетування учнів за допомогою опитувальника опитувальник який дав змогу визначити рівень знань до початку проекту, Визначені навчальні потреби учнів за допомогою таблиці "Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався" таблиця ЗХД ПРотягом всього проекту учні мали змогу отримувати методичну та консультативну допомогу вчителя при виконанні завдань. При оцінюванні даного проекту використовується наступна форма оцінюванняформа оцінювання проекту, з якою учні були ознайомлені на початку проекту. Загальне оцінювання проекту здійснюється за наступними критеріями.критерії оцінювання

Діяльність учнів та вчителя

даний проект може бути реалізований тільки при наявності відповідної матеріально-технічної бази. Якщо ця умова виконана,його здійснення стає цілком реальним тому, що проект базується на використанні мультимедійних технологій . На першому занятті учні озеайцомлюються з презентацію проекту, яку підготував вчитель

Підготовчий етап

Підготовка (2години) 1. Втановлення зв'язків зі службами, які допомогатимуть в реалізації проекту 2. Ознайомити учнів з методом проектів, роздавши ім підготовлені раніше буклети буклет, які містять усю необхідну інформацію, яка освітлює що тему проекту з усіх боків. 3. При розповіді нової теми, запропонувати учням прийняти участь у проекті, який має не абияке значення як для дітей, так і для міста в цілому. 4. Показати учням презентацію , яка містить в собі основні ідеї проекту презентація проекту для учнів. 5. Проведення вправи «Мозковий штурм» За результатами відповідей на питання мозкового штурму клас розподіляється вчителем на три групи: журналісти, статистики, аналітики. Вчитель роз’яснює основні завдання для кожної групи та особливості самооцінювання у процесі групової діяльності.

Основна частина

На початку основної частини проекту вчитель перевіряє готовність учнів до самостійної роботи, проводить бесіду з правил спілкування під час проведення опитувань, а також здобуття статистичної інформації в уповноважених структурах. Після завершення основної частини проекту, усі отримані матеріали аналізуються кожною з груп, а після цього передаються групі аналітиків для складання фінальної роботи.

Завершувальний етап

На завершувальному етапі групи обробляють отримані під час дослідження матеріали, після чого передають групі аналітиків, які упорядковують отримані дані в єдину презентацію презентація учнів.

Відомості про автора

Юлія Симоненко

психолог, викладач предмету "основи здоров'я"

Антрацитівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3

м.Антрацит, Луганська область

E-mail: antracit.s3@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери