Портфоліо проекту "Границы интуиции"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Границы интуиции"

Основний та другорядні навчальні предмети

Геометрия, Информатика, Технологии

Навчальна тема

Введение в стереометрию

Вік учнів, клас

15-16 лет, 10 класс

Стислий опис

Работая над проектом, учащиеся расширят и систематизируют сведения об основных геометрических фигурах на плоскости и в пространстве;создадут математические модели реально существующих объектов и будут использовать математический аппарат для решения прикладных задач; ознакомятся с логическим построением геометрии, будут исследовать различные способы задания плоскости, докажут на практике достаточность существования и единственности плоскости. Создадут и обсудят мультимедийные презентации, информационные листки; проведут психологическое исследование «Плоскости мышления».

План вивчення теми

Навчальні цілі

Формувати в учнів наступні навички: • Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання. • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах. • Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • Пристосування (адаптація) до різних ролей та рівнів відповідальності. • Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблем для впливу на інших та ведення їх до мети. • Усвідомлення власного розуміння навчання та своїх потреб щодо навчання Учні будуть мати уявлення про геометричні фігури на площині та у просторі, вміти виділяти із загального часткове, розрізняти означувані та неозначувані поняття, створювати презентації в режимі Рower Point. Проводитимуть статистичну обробку отриманих результатів та подавати їх в графічному режимі. Учні порівняють вміст кінцевого продукту з критеріями, запропонованими вчителем, дадуть самооцінку та оцінку інших.

Опис оцінювання

Схема З-Х-Д про початкові відомості зі стереометрії використовується для оцінки початкових знань, мозкового штурму, обмірковування дослідницьких питань і рефлексії. Використання З-Х-Д перевіряє готовність і зацікавленість учнів і в ході всього проекту підштовхує учнів до мислення. Впродовж роботи над проектом учні обговорюють нове знання в групах і планують дослідження інваріантів можливостей задання площини, користуючись Контрольним списком самоспрямування у навчанні. Учні переглядають і обговорюють план у кінці досліджень (Контрольний список готовності щодо критичного мислення). Вчитель проводить заплановані консультації для оцінки розуміння учнями наукових матеріалів і письмові роботи для забезпечення зворотного зв'язку, пояснення незрозумілих питань (Форма оцінювання виконання групових завдань). Учні використовують Контрольний список оцінювання презентації та бюлетеня для оцінювання свого прогресу в роботі над бюлетенем. Наприкінці роботи над проектом учні оцінюють те, як вони працюють у групі Форма оцінювання командної роботи). Оцінюються групові процеси (Контрольний список. Співробітництво),і якість виконаної презентації, створеного бюлетеня, виступи учнів. Кожен учень виконує тестову роботу. Оцінювання складається з самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання вчителями. Після захисту проекта оголошуються оцінки.

Діяльність учнів

На початку проекту учні знайомляться з вчительською презентацією, об´єднуються у три групи за випадковим збігом: «теоретики», «практики», «соціологи». Далі створюють особисті і загальну схеми З-Х-Д про початкові відомості зі стереометрі. На першому тижні обмірковують та обговорюють тему проекта у групах, шукають інформацію в бібліотеці, підручниках, Інтернеті. На другому тижні учні-«теоретики» обговорюють нове знання в групах, обробляють та адаптують матеріал до розміщення в презентації, знайомляться з програмою Power Point, планують та розробляють сценарій презентації, створюють презентації. Учні-«практики» планують дослідження інваріантів можливостей задання площини, формулюють гіпотезу, виконують дослідницьку роботу: створюють геометричні побудови на площині, роблять необхідні теоретичні викладки з використанням геометричних аксіом та наслідків з них, обробляють та адаптують матеріал до розміщення в публікації, знайомляться з програмою Publisher, планують та розробляють сценарій публікації, створюють публікацію. Учні-«соціологи» здійснюють діагностичну роботу (тестування), соціальне опитування серед учасників, проводять обробку та аналіз отриманих результатів, обробляють та адаптують матеріал до розміщення в публікації, знайомляться з програмою Publisher, планують та розробляють сценарій публікації, створюють публікацію. На третьому тижні учні кожної групи проводять консультації з вчителем та з учасниками проекту інших груп. Проводять корекцію та завершують роботу з презентацією, публікацією, використовуючи для цього Контрольний список оцінювання публікації, презентації. Наприкінці роботи над проектом учні оцінюють те, як вони працюють у групі. Оцінюються групові процеси і якість виконаної презентації, створеного бюлетеня, виступи учнів. Кожен учень виконує тестову роботу, самооцінювання та оцінювання членів своєї групи, оцінює роботу інших груп.

Відомості про автора

Дубинська Наталія Олексіївна

Вчитель, математика

Попаснянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25

м. Попасна, Попаснянський район, Луганська область

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.05.2012-07.06.2012

Місце проведення тренінгу

м. Луганськ, ЛОІППО

Тренери

Іванов Іван Юрійович