Портфоліо проекту "Геометрія на свіжому повітрі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Геометрія на свіжому повітрі

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Геометрія та додаткові предмети: інформатика, Всесвітня історія.

Навчальна тема (як записано в програмі)

«Подібність трикутників»

Вік учнів, клас

8 клас 13-14 років

Стислий опис

Завдяки проекту діти поглиблять і закріплять свої знання з геометрії, історії та інформатики, дізнаються про історію вимірювання недосяжних відстаней, ознайомляться з методами вимірювання за допомогою подібних трикутників, вдосконалять свої знання і навички створення комп'ютерних презентацій, пошуку інформації через різноманітні джерела. Цей проект призначений для того, щоб учні розуміли та вміли застосовувати прикладне призначення геометрії. Вони повинні навчаться спостерігати і бачити світ навколо себе а також використовувати набуті знання на практиці, вимірюючи висоту найвідоміших будівель міста.

Повний План вивчення теми

План проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Учні будуть мати просторове уявлення, уміння спостерігати, порівнювати узагальнювати знання з теми "Подібність трикутників". Діти будуть знаходять історичні довідки, легенди, згадування про використання методів вимірювання відстаней. В учнів будуть формуватися навички створення презентацій, які є невід'ємною складовою ІКТ компетентності По закінченню проекту учні представлять готовий проект з обраної теми

Опис оцінювання

На початку проекту вчитель проводить опитування у вигляді мозкового штурму, під час якого здійснюється обговорення ключового та основних питань проекту та здійснюється розподіл дітей на групи. Під час даного опитування діти працюють з дидактичним матеріалом, підготовленим вчителем та заповнюють таблицю ЗХД. Впродовж роботи над проектом учні здійснюють самоконтроль, використовуючи контрольний список з само спрямування вчитель проводить спостереження за кожною групою, контролює виконання кожного з етапів роботи. Наприкінці роботи над проектом відбувається демонстрація звіту, яка оцінюється за допомогою форми оцінювання мультимедійної презентації. Також учасники проекту виконують завдання контрольної роботи, підготовленої вчителем. Учні роблять висновки про роботу у проекті, завершують заповнення таблиці ЗХД

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

Перед початком проекту під час батьківських зборів вчитель інформує батьків восьмикласників про проект що планується, ознайомлює батьків з методом проектів за допомогою підготовленого буклету. За тиждень до початку проекту вчитель оголошує дітям тему, мету та основні завдання проекту, використовуючи презентацію навчальних цілей проекту . Під час оголошення теми проекту учні отримують завдання та розбиваються на 4 групи, причому одна з груп (може складатися з 2-3 учнів які показали знання з теми на високому рівні) Три групи будуть шукати історичну інформацію, досліджувати один з трьох методів вимірювання недосяжних відстаней та вимірювати висоту запропонованої їм будівлі. Четверта група буде здійснювати опитування, та оформлювати результати інших груп, здійснювати виступ перед учнями, що не брали участь у проекті. На початку проекту учні проводять дослідження щодо використання школярами знань з теми «Подібність трикутників» для цього проводиться опитування серед восьмикласників, що не беруть участь у проекті та учнів дев’ятих класів. Результати опитування учасники проекту складають у таблицю та засобами табличного процесора будують діаграми. Учні отримують [ контрольний список] з самоспрямування, за допомогою якого контролюють свою діяльність в проекті та здійснюють само оцінювання. Учні знайомляться із презентацією вчителя, за допомогою якої дізнаються про назву, мету та основні задачі проекту а також обговорюють свої очікування від проекту. Заповнюють таблицю ЗХД Вчитель отримує дозвіл від батьків учасників проекту на використання учнями Інтернету. Діти здійснюють пошук відповідей на питання проекту а також історичної інформації, ілюстрацій, схем тощо. Вчитель направляє учнів, рекомендує освітні сайти та портали, контролює безпечність роботи учнів в Інтернеті. Протягом роботи над проектом учні збирають інформацію, виконують дослідження, обчислення. Результат оформлюється у вигляді презентації, здійснюється публічний захист проекту. Наприкінці проекту здійснюється оцінювання діяльності учнів: презентації та отриманих учнями знань (у вигляді підсумкової контрольної роботи)

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Лукіна

Фах, навчальний предмет

Вчитель інформатики та математики

Навчальний заклад

Сєвєродонецький навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа-колегіум НаУКМА"

Місто\село, район, область

Сєвєродонецьк, Луганська обл.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери