Портфоліо проекту "Африка"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Африка

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія та Економіка

Навчальні цілі

Учні мають:

- уміти висловлювати власну думку, аналізувати різні погляди на предмет обговорення , дотримуватися мовних , етичних норм;

- створювати тести, висловлювати власну думку про будь яку ситуацію чи подію;

- уміти користуватися ТЗН;

- характеризувати явища і процеси, встановлювати звʹязки між ними;

- мати уявлення про загальні географічні закономірності на даному материку;

- знати історію заселення материка, особливості державної території та населення країн Африки, вміти назвати соціально- економічні проблеми;

- уміти складати географічну характеристику населення материка Африка;

- вміти користуватися географічними картами, атласами , планами та іншими джерелами географічних знань, щоб потім застосувати ці знання у повсякденному житті;

- вміти наводити приклади взаємозвʹязку людини та природи, називати свої шляхи вирішення екологічних проблем;

- навчитись ефективно працювати в групі та співпрацювати з іншими групами.

Вік учнів, клас

7 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

На уроці учні знайомляться з основними особливостями природи та населення Африки; виконують творчі завдання різного рівня складності, створюють презентації з дослідження окремих природних обʹєктів, народів та країн; вчаться робити висновки, аналізують і порівнюють. Виконуючи творчі завдання учні мали можливість дійти висновку, що в наш час найактуальніша проблема – проблема збереження навколишнього середовища не лише на даному материку, а й на всій планеті.

Повний План вивчення теми

План проекту

План впровадження проекту

Навчальні цілі

Опис оцінювання

Оцінювання відбувається впродовж всього виконання проекту. Для оцінювання попередніх знань учнів, їх навчальних потреб на початку виконання проекту організується опитування. Для цього використовується форма бліцопитування. На початку виконання проекту організується обговорення основних питань теми і цілей проекту, на якому використовується метод мозкової атаки. Оцінювання навчальних потреб учнів визначається за допомогою таблиці ЗХД. Впродовж роботи над проектом вчитель проводить індивідуальні та групові консультації, занотовує думки та відповіді учнів і використовує ці записи для планування своєї діяльності та оцінювання роботи учнів. Під час роботи над проектом, учні використовують форму оцінювання презентації (чи публікації, в залежності від того, яку форму представлення результатів проекту вони вибрали).Оцінювання здійснюється щоденно на основі спостережень та попереднього перегляду продуктів діяльності учнів. Для оцінювання учнями власного навчання на протязі виконання проекту використовується Контрольний список самоспрямування у навчанні. На кінцевому етапі проекту учні представляють мультимедійний продукт результатів роботи, а також демонстраційний зразок (група експериментаторів). Для оцінювання використовується та ж сама форма оцінювання:презентації (публікації).

Діяльність учнів та вчителя

В ході розповіді про Африку формую в учнів перші уявлення про материк. Прагну з перших хвилин викликати в учнів інтерес до теми, що вивчається. Для цього використовую відеофрагменти , фото, комп’ютерні презентації, разом з тим наголошую на загадковості і незвіданості материка , на унікальності його природи , яка потребує детального вивчення , підводжу школярів до думки , що саме їм належить заповнити «білі плями» в дослідженнях природи Африки, виконати роботу, яку до них можливо,ніхто не виконував.

1 тиждень.

Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з презентацією вчителя і ключовим запитанням  : У чому полягають особливості природи та населення на материку Африка? Проводимо опитування серед учнів на запитання, що будуть розглядатися при виконанні проекту. Для цього використовується форма для опитування. Вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Знайомимось з назвою проекту та Головними питаннями. Пояснюємо учням що вони вивчатимуть упродовж роботи над проектом. Методом мозкової атаки визначаємо теми, що могли б стати відповідями на запитання проекту. Демонструємо презентацію проекту. Проводимо інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з електричним струмом та правил безпеки при роботі в кабінеті інформатики. Учні об’єднуються в п’ять малих груп, кожна з яких розробляє свою тему. 1 група - «географи», досліджують особливості географічного положення материка; 2 група - «кліматологи», досліджують основні типи клімату на материку; 3 група -« гідрологи», досліджують особливості водних ресурсів материка;4 група - «зоографи», досліджують особливості розташування природних зон, грунти, рослинний і тваринний світ; 5 група -«народознавці» знайомляться з політичною картою материка, особливостями економічного розвитку найбільших країн Африки. Кожна з груп заповняє таблицю ЗХД та знайомиться з формою оцінювання проектів. Учні кожної групи визначаються з кінцевими продуктами свого проекту. Кожна група має створити мультимедійну презентацію про своє дослідження та інформаційний бюлетень або вікі-сайт . До кінця тижня кожна група повинна розробити докладний план досліджень. Рефлексія.

2 тиждень.

Розглядаємо, обговорюємо та коректуємо плани досліджень кожної з груп. 1 група -«географи» досліджують історію відкриття і дослідження материка; вивчають географічне положення Африки; розташування форм рельєфу та родовищ корисних копалин на материку; 2 група - «кліматологи» досліджують своєрідність клімату Африки;зʹясовують вплив повітряних мас на формування клімату; удосконалюють практичні уміння і навички при роботі з кліматичними картами, 3 група - «гідрологиі» досліджують особливості внутрішніх вод Африки, їх залежність від клімату та рельєфу. 4 група – «зоографи» досліджують особливості природних зон Африки, рослинний та тваринний світ. 5 група - «країнознавці» досліджують походження та формування сучасного населення материка; знайомляться з особливостями політичної карти Африки. В процесі обговорення вчитель відмічає відповіді учнів і використовує їх як при плануванні своєї діяльності так і при оцінюванні. Учні проводять дослідження з своїх тем за допомогою Інтернет та використовуючи друковані джерела, критично оцінюють отриману інформацію та узагальнюють її. Проводяться консультації з окремими учнями та групами на яких обговорюються теми проектів, учні отримують відповіді на запитання, планують свою подальшу роботу, знайомляться з тим, як вона буде оцінюватись, вивчаючи форми оцінювання проекту . Рефлексія.


3 тиждень.

Проведення презентацій(усних виступів з демонстрацією мультимедійних презентацій), друк публікацій. Презентації можна провести для певних цільових аудиторій. Після виступу всіх груп відбувається підсумкове обговорення проекту. Рефлексія. Для оцінювання робіт учнів використовуються форми оцінювання проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Савіна Людмила Михайлівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії та Економіки

Навчальний заклад

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сватівського р-ну, Луганської області.

Місто\село, район, область

с. Мілуватка, Сватівського р-ну, Луганської області.

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.09-25.09.2012

Місце проведення тренінгу

Мілуватська ЗОШ І-ІІІ ст., с. Мілуватка, Сватівський р-н, Луганської обл.

Тренери

Лаврушко Володимир Миколайович