Портфоліо проекту "Інтернет: за і проти"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Інтернет: за і проти

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Інформатика – «Комунікації за допомогою Інтернету» (3 год.): учень уміє надсилати й отримувати повідомлення; надсилати й отримувати файли в програмі обміну миттєвими повідомленнями; реєструватися й спілкуватися в чаті; реєструватися в інтернет-форумі; брати участь в обговореннях на інтернет-форумах. Додатково: «Створення й показ слайдових презентацій» (6 год.): створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів; добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів; додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти; зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.

Вік учнів, клас

10 клас 16-17 років

Стислий опис

Учні досліджуватимуть вплив Інтернету на життя людини і виявлятимуть негативні та позитивні якості всесвітньої мережі. Працюючи над проектом, учні будуть вчитися знаходити, аналізувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в різних формах; працювати в команді, розуміти співрозмовника, виконувати різні ролі та обов'язки; налагоджувати успішну та ефективну взаємодію. У результаті проекту учні розроблять ресурси, а саме: презентації або публікації «Інтернет: за» та «Інтернет: проти», розміщені в Інтернеті. Учні з’ясують, що Internet – двозначна річ. З одного боку, це простір свободи, з іншою – прозорості і контролю. І чим стане Internet в нашому житті, залежить від людини…

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

Після завершення проекту учні зможуть:

знати / розуміти:

• види інформаційних процесів;

• призначення і функції використовуваних інформаційних і комунікаційних технологій.

вміти:

• аналізувати і відбирати інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і передавати її;

• створювати і використовувати різні форми подання інформації, переходити від одного подання даних до іншого

• шукати інформацію із застосуванням правил пошуку (побудови запитів) в комп'ютерних мережах, некомп'ютерних джерелах інформації (довідниках і словниках, каталогах, бібліотеках) при виконанні завдань і проектів з різних навчальних дисциплін;

• користуватися периферійним обладнанням персонального комп'ютера (принтером, сканером, модемом, мультимедійним проектором, цифровою камерою);

• дотримуватися вимог техніки безпеки, гігієни, ергономіки та ресурсозбереження при роботі із засобами інформаційних та комунікаційних технологій;

• працювати в команді, розуміти співрозмовника, виконувати різні ролі та обов'язки;

• складати план, тези усного або письмового повідомлення; коротко викладати і публічно представляти результати своєї діяльності;

використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для:

• створення інформаційних об'єктів, у тому числі для оформлення результатів навчальної роботи;

• організації індивідуального інформаційного простору, створення особистих колекцій інформаційних об'єктів;

• передачі інформації по телекомунікаційних каналах в навчальній і особистому листуванні, використання інформаційних ресурсів суспільства з дотриманням відповідних правових та етичних норм.

Опис оцінювання

1. До початку проекту оцінити готовність учнів до проектної діяльності, визначити їх інтереси й уподобання [оцінювання навчальних потреб], [презентація ідей проекту].

2. Упродовж проекту регулярно оцінювати діяльність учнів і оперативно корегувати її (оцінювання вчителем, самооцінювання [[1]], взаємооцінювання).

3. Оцінювання готових проектів згідно з критеріями [[2]].

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ: на початку роботи необхідно отримати дозвіл батьків на використання учнями Інтернету [[3]]. Учитель розповідає учням та батькам про метод проектів, показує публікацію [[4]] й заохочує до роботи, пояснює специфіку проектної роботи й формує в учнів навички об’єктивного самооцінювання, колективної роботи (групова робота на уроках), пропонує учням індивідуально заповнити таблицю ЗХД [[5]] – що вони знають і чому хочуть навчитись, що для них цікаво. Методами бесіди, заповнення організаційних діаграм (бланків) та мозкового штурму виявляються попередні ЗУН та інтереси учнів. Учні формулюють загальну тему проекту на основі цікавої та актуальної проблеми згідно з навчальною програмою[[6]], визначаються з можливими напрямками роботи й за допомогою вчителя розподіляються на групи [[7]] [[8]] за ролями. Учні складають план роботи в групах і прогнозують кінцевий результат. Учні ознайомлюються інструкціями "Пошук в Інтернеті"[[9]], ""Створення блогу" [[10]], "Правила ведення дискусії" [[11]], з законом про авторське право [[12]]метою дотримання вимог щодо копіювання текстів.


ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ: 1)«Дослідники»: надають різноманітний фактичний матеріал, який підтверджує позицію тієї чи іншої робочої групи. 2) «Соціологи»: складають анкету «Добре чи погано впливає Інтернет на підлітка?», «Які сайти корисні для підлітка?»; проводять соціологічне опитування, в якому виявляють ставлення учасників до «всесвітньої павутини»[[13]]. 3) «Аналітики»: аналізують наданий по темі фактичний матеріал; обробляють отримані в результаті соціологічного опитування дані[[14]]; формують тези, що підтверджують позицію тієї чи іншої робочої групи. 4) «Оформлювачі»: визначають форму і розробляють дизайн підсумкового продукту роботи всієї групи; оформляють тези, які виражають позицію групи, відповідно до розробленого дизайном. Учитель зазначає, які зображення, музику й інші матеріали і з якою метою можна використовувати без згоди автора, а що – тільки зі згодою або посиланням на джерело.


ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ: учні готуються до презентації результатів проекту, викладають презентації [[15]] або публікації «Інтернет: за» та «Інтернет: проти» в Інтернет. Відбувається захист і спільне обговорення. Учні оцінюють презентації [[16]], виконання групового завдання [[17]], вчитель коментує роботу кожної групи й роботу класу в цілому.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Федорущенко Наталія Юріївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки

Навчальний заклад

Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Троїцької районної ради Луганської області [[18]]

Місто\село, район, область

смт Троїцьке, Троїцький район [[19]], [[20]], Луганська область

Контактні дані

shkolatr@ukr.net

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

17.05.2012—07.06.2012

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО [[21]]

Тренери

Іванов Іван Юрійович [[22]]