Портфоліо проекту"Здоров'я - найцінніший скарб"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Тема: Здоров'я - найцінніший скарб

Предмети

Основний предмет - "Основи здоров"я"

другорядний предмет - "Інформатика"

Навчальні теми:

"Соціальні чинники здоров’я підлітків. Запобігання вживанню наркотиків підлітками" (Основи здоров'я, 3 год.)

"Створення електронних презентацій" (Інформатика, 3 год.)

Вік учнів

7 клас (12 років)

Стислий опис

Учні досліджуватимуть вплив наркотичної та тютюнової залежності на життя людини, основні положення законодавства України, щодо цієї проблеми, проводитимуть пошук цікавих історичних фактів та статистичних даних по шкідливим звичкам та про їх вплив на людину. У результаті проекту учні розроблять ресурси: 1)буклет з назвою «Шкідливі звички як руйнівники здоров’я» та розповсюдять його серед старшокласників; 2)презентацію про наслідки наркотичної та тютюнової залежності . Ціль проекту пропаганда здорового способу життя серед учнів.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

1. Сприяти усвідомленню й розумінню того, як здоровий спосіб життя допомагає досягти успіху.

2. Розвивати уміння помічати й критично оцінювати наслідки тютюнової та наркотичної залежності.

3. Учити дотримуватися закону України, відносно наркотиків та тютюну.

4. Формувати навички створення за допомогою ІКТ дієвих мотивуючих ресурсів щодо заохочування до здорового способу життя.

Оцінювання

1. До початку проекту оцінити готовність учнів до проектної діяльності, визначити їх інтереси й уподобання(Таблиця ЗХД).

2. Упродовж проекту регулярно оцінювати діяльність учнів і оперативно корегувати її (оцінювання вчителем, само оцінювання, взаємоцінювання).

3. Оцінювання готових проектів згідно з критеріями (оцінювання учнівської презентації, оцінювання буклету).

Діяльність учнів

ЗА ТИЖДЕНЬ ДО ПОЧАТКУ ПРОЕКТУ: учитель розповідає учням та батькам про метод проектів, показує публікацію(брошуру) й заохочує до роботи, пояснює специфіку проектної роботи й формує в учнів навички об’єктивного самооцінювання, колективної роботи (групова робота на уроках).

ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ: на початку роботи необхідно отримати дозвіл батьків на використання учнями Інтернету. Учитель пропонує учням індивідуально заповнити таблицю ЗХД – що вони знають і чому хочуть навчитись, що для них цікаво. Методами бесіди, заповнення організаційних діаграм (бланків) та мозкового штурму виявляються попередні ЗУН та інтереси учнів. Учні формулюють загальну тему проекту на основі цікавої та актуальної проблеми згідно з навчальною програмою, визначаються з можливими напрямками роботи й за допомогою вчителя розподіляються на групи за ролями: історики – проводитимуть пошук інформації про відношення різних цивілізацій до алкоголю та наркотичних речовин; юристи – проведуть дослідження закону України щодо наркотиків; медики – дослідять як впливають на організм людини різні залежності; журналісти – на основі досліджень інших груп створюють буклет, який розповсюдять після проекту серед старшокласників. Учні складають план роботи в групах і прогнозують кінцевий результат.

ДРУГИЙ ТИЖДЕНЬ:

Група істориків:

1. Вивчають спеціальну літературу, користуються ресурсами мережі Інтернет, збирають статистичну інформацію щодо цього питання за тривалий історичний проміжок часу.

2. Аналізують відношення різних цивілізацій до алкоголю та наркотиків.

3. Порівнюють кількість спиртних напоїв, що була придбана в різні роки в Україні та будують графік.


Група юристів:

1. Шукають інформацію про основні положення в законодавстві України щодо наркотиків та паління.

2. Порівнюють кількість злочинів, які були скоєні під впливом наркотичних речовин, будують діаграму


Група медики

1. Відвідують місцевий наркологічний кабінет.

2. Розглядають інформацію по медицині, яка відноситься до захворювань, які виникають у зв’язку зприйомом спиртних напоїв, наркотичних речовин, тютюну.

3. Читають та аналізують дані про середній вік наркоманів.

4. Створюють презентацію про наслідки наркотичної та тютюнової залежності.


Група журналісти

1. Організують Інтернет опитування по темі проекту

2. Підтримують зв’язок зі всіма групами

3. На основі зібраної інформації по групам готують буклет «Шкідливі звички як руйнівники здоров’я»


Учитель допомагає, виправляє помилки й стимулює діяльність груп.

ТРЕТІЙ ТИЖДЕНЬ:учні готуються до презентації результатів проекту, демонструється : буклет з назвою «Шкідливі звички як руйнівники здоров’я» та в подальшому розповсюджують його серед старшокласників; презентація про наслідки наркотичної та тютюнової залежності з демонстрацією графіків та діаграм. Відбувається захист і спільне обговорення. Учитель оцінює й коментує роботу кожної групи й роботу класу в цілому.

Відомості про автора

Кобиляцький Володимир Петрович

освіта: вища, викладач математики та інформатики

місце роботи: Старобільська гімназія, Луганська обл.

місто Старобільськ

контактні дані: 0955139011, petrovic4_stb@mail.ru

Відомості про тренінг

17.05.2012 р. - 07.06 2012 р.

м. Луганськ

Тренер

Іванов Іван Юрійович


Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Луганськ, 17.05.2012 р. - 07.06 2012 р.