Портфоліо проекту"Історія людства - історія війн"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"Історія людства - історія війн"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Всесвітня історія (основний навчальний предмет), історія України,інформатика (дотичні).

Навчальна тема (як записано в програмі)

"Передумови виникнення Першої світової війни. Війна та її наслідки» (5 годин).

Вік учнів, клас

16 – 17 років, 10 клас

Стислий опис

Під час роботи над проектом старшокласники заглибляться в проблеми існування окремих держав та людства в цілому. Учні зможуть проаналізувати причини та узагальнити наслідки Першої світової війни, розкриють сутність процесу гонки озброєнь. Доведуть необхідність збереження миру на землі.В ході підготовки проекту школярі будуть шукати цікаву інформацію у бібліотеці, Інтернеті. Здійснять подорож до віртуального музею історії та відвідають Лисичанський краєзнавчий музей. По завершенню буде проведено круглий стіл за даною темою та захист учнівських проектів.Учні писатимуть короткі звіти про роботу, будуть розробляти інформаційні листки,опитувальники, обмінюватися думками та давати коментарі один одному у колективному Блозі. Також учні будуть мати змогу використовувати комунікаційні сервіси та сервіси для співробітництва, будувати діаграми, графіки, складати статистичні таблиці, які наочно ілюструватимуть всю зібрану інформацію, спираючись на знання про захист авторських прав.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі (скопіювати з Плану)

1.З’ясувати причини виникнення та характер світових конфліктів. 2.Розвивати вміння аналізувати історичні процеси через встановлення відповідностей між минулим та сучасним. 3.Виховувати почуття патріотизму. 4.Вдосконалювати вміння здійснювати пошук потрібної інформації в Інтернеті та зберігати її; представляти результати своїх досліджень у вигляді презентації.

Опис оцінювання

До початку проекту оцінити готовність учнів до проектної діяльності, визначити їх інтереси й уподобання (оцінювання навчальних потреб, презентація ідей проекту, бесіда, тестування, заповнення форм).Будуть використовуватись запитання впродовж вивчення всієї теми для того, щоб з’ясувати наскільки учні орієнтуються в темі. Визначення попередніх знать та умінь учнів, а також очікуваних результатів відбувається за допомогою Таблиці З-Х-Д. Упродовж проекту регулярно оцінювати діяльність учнів і оперативно корегувати її (оцінювання вчителем, самооцінювання, взаємооцінювання, спостереження, консультації). План оцінювання : 1.Оцінити готовність учнів до виконання проекту,їх інтереси та ставлення до обраної теми. 2.Оцінювання на всіх етапах підготовки проекту. 3. Оцінювання готових проектів. Оцінювання робіт будуть здійснюватись за допомогою розроблених форм та критеріїв оцінювання. Форми оцінювання кожного виду роботи розроблені з урахуванням особливостей кожного виду діяльності.


Таблиця З-Х-Д

Форма оцінювання Портфоліо

Діяльність учнів (скопіювати з Плану)

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує Презентацію.Презентація ідей проектунеобхідна для виявлення уявлень та інтересів учнів. Перед учнями ставиться проблемне питання, формується мотивація роботи над проектом, відбувається розподіл завдань для груп. Учні об’єднуються у 4 рівні групи за бажанням: 1. «Дослідники» - вивчать матеріал за даною темою (1 тиждень), аналізують причини та наслідки Першої світової війни (2 тиждень), проводять паралелі між минулим та майбутнім,створюють опитування для учнів старших класів (3 тиждень). 2. «Соціологи» - вивчають статистичні дані з проблеми війни та миру (1 тиждень), та здійснюють обробку і аналіз результатів (2 – 3 тиждень), створюють узагальнені таблиці та графіки (4 тиждень).3. «Психологи» - досліджують психологічні фактори, які слугували умовою та причиною Першої світової війни(1 – 2 тиждень), відстежують відносини між провідними країнами світу (3тиждень). 4. «Експерти» - підбивають підсумки роботи попередніх груп ( 3тиждень), роблять висновки та розкривають наслідки Першої світової війни (4тиждень). 1 тиждень - вчитель пояснює як саме учні будуть працювати над проектом. Ставить перед ними Ключові, Тематичні та Змістовні запитання. Обговорюється питання розгортання світових конфліктів. З’ясовуються та аналізуються можливі шляхи вирішення даної проблеми. Вчитель отримує Дозвілбатьків на використання учнями Інтернету.Таблиця ЗХДдає змогу виявити: що знають і чому хочуть навчитись учні, що для них цікаво.1 тиждень: перегляд фільму “ Перша світова війна ”; екскурсія до віртуального музею історії.Публікаціязнайомить батьків та учнів з методом проектів. Здійснюється обговорення інформаційних джерел, які використовуватимуться в процесі реалізації проекту, після чого вчитель представляє учням контрольні списки оцінювання робіт, які містять огляд очікувань від створеної ними роботи і проводить їх обговорення з подальшим удосконаленням (з огляду на зауваження учнів). Перед початком роботи з Інтернет - ресурсами, учні мають ознайомитися із Законом про авторське право та оформлюють Список джерел.2 тиждень: обрання теми, попередній пошук матеріалів. створення плану проведення презентації,робота в групах, дослідження матеріалів бібліотек, Інтернет - ресурсів за даною темою. Учні складають план роботи в групах і прогнозують кінцевий результат.3 тиждень: початок створення презентації,обговорення кращих проектів, проведення соціологічного опитування. Усі групи узагальнюють та систематизують результати опитування засобами електронних таблиць,ілюструють їх за допомогою діаграм. Учні готуються до захисту Презентації.Учнівський прикладстворюються за допомогою Shablon,учні звітують про результати опитування.4 тиждень: доопрацювання учнівських робіт; екскурсія до краєзнавчого музею, проведення круглого столу, презентація та оцінювання учнівських Проектів. Відбувається захист та обговорення проектів. Учитель оцінює й коментує роботу кожної групи та класу в цілому.На всіх етапах дослідження учні оцінюють свою роботу. Контрольний список.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Касатова Ольга Леонідівна


Фах, навчальний предмет

історик,викладач історії,історія

Навчальний заклад

КЗ"Лисичанська спеціалізована школа І - ІІІ ст. №8 Лисичанської міської ради Луганської області"


Місто\село, район, область

м.Лисичанськ, Луганська область

Контактні дані

м.Лисичанськ,вул.Чекистів,5

(06451)73633

Відомості про тренінг

17 травня - 07 червня 2012р.

м.Луганськ

Іванов Іван Юрійович