Портфоліо по темі "А прізвище?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

"А прізвище?"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська мова, російська мова, історія України

Навчальна тема (як записано в програмі)

Іменники загальні і власні. Написання прізвищ прикметникової форми

Вік учнів, клас

10-11 років, 6 клас

Стислий опис проекту

В навчальному проекті вивчаються такі поняття як іменники власні назви, прізвище і прізвисько,а також їх правильне відмінювання, а ще суспільно-політичні події на теренах Поділля ХV-ХVІІІ ст. Даний проект - це формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та основних компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві формування уявлення про предметно-перетворювальну діяльність людини, шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки; здатності до формулювання творчих задумів, усвідомленого.

Повний План вивчення теми

План впровадження проекту

План вивчення теми

Навчальні цілі

Стимулювати розвиток пізнавальної, художньої і технічної обдарованості, мислення у процесі творчої діяльності, удосконалювати навички ручних технік обробки матеріалів, уміння користуватися термінологією, художньою та графічною інформацією, вміння працювати з комп’ютером, виховувати пошану до рідної мови, минулого свого краю, готовність до вирішення побутових питань шляхом застосування алгоритмів виконання технологічних завдань та навичок технологічної діяльності у практичних ситуаціях.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують форму оцінювання презентації, форму оцінювання дослідження , форму оцінювання буклету в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати форму оцінювання проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Під час виконання проекту,учні проводять опитування для виявлення факторів, що впливають на правильність відмінювання прізвищ, та результати представляють у вигляді діаграми.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

Урок1

Підготовка

Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій предмет, вчитель має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості і інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим. Учитель повинен пересвідчитись чи розуміють учні поняття іменники власні назви, прізвище. Для цього учитель демонструє власну презентацію проекту, знайомить їх з ключовими та тематичними запитаннями, конкретною проблемою та визначає розуміння учнями вищевказаних понятть, використовуючи при цьому З-Х-Дй організаційну діаграму. Саме так визначатимуться наявні знання та навчальні потреби учнів. Учні шукають у мережі Інтернет та бібліотеці інформацію по даній темі та складають план самоспрямування.

Дослідження

Учні, протягом 2 тижнів при допомозі учителя української мови збирають інформацію про прізвища Брацлавщини, про вміння ровесників правильно їх відмінювати, про фактори, які впливають на правильність відмінювання, а результати вносять до журналів досліджень. Учні з допомогою учителя створюють презентацію, на якій розміщають результати свого дослідження . Учні проводять опитуваннясеред учнів своєї школи, яке виявить фактори, що впливають на правильність відмінювання українських прізвищ. Результати вносяться до журналів дослідження та презентації. Учитель проводять оцінювання результатів роботи над проектом.

Урок 2

Учні створюють певну, запропоновану, учителем структуру папок та вносять до неї файли, які використовувались на попередніх уроках, за запропонованою інструкцією Учні, які не встигають, отримають підтримку та контроль своєї діяльності зі сторони учнів-консультантів. Ці учні, разом зі своїми консультантами, утворюючи сталі пари, будуть входити до одних і тих самих груп, під час об’єднання у групи.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Василь Вертипорох

Фах, навчальний предмет

учитель української мови і літератури

Навчальний заклад

Брацлавська сзш №1

Місто\село, район, область

м. Брацлав Немирівського району Вінницької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери

Медюк Іван Михайлович

Благодарська Оксана Петрівна