Портфоліо на тему "Правильний вибір - шлях до успіху"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

[[

назва навчальної теми

« Правильний вибір – шлях до успіху»

Основні та другорядні предмети

математика, природознавство, біологія, інформатика

Вік учнів. Клас

11-12 років, 5-6 класи

Стислий опис проекту

Учні досліджуватимуть ефективність вирощування різних видів культурних рослину своїй місцевості, виявлятимуть проблеми у вирощуванні кожної з них. У результаті проекту учні розробляють ресурси, а саме: презентацію, публікацію або блог «Ефективно – неефективно» і розміщують її в Інтернеті; відео з фрагментами роботи на дослідних ділянках та зібраним урожаєм з кожної з них, які наочно демонструватимуть, до яких наслідків може привести неправильний підбір культур і який прибуток принесе правильний.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням публікацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. В процесі роботи над проектом учні працюють із формою «Таблиця росту» та записують свої відповіді, описують процес та результати виконання досліджень до Журналів спостережень. Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту. По завершенню проекту учитель оцінює результати роботи учнів за допомогою форм оцінювання публікації, презентації, блогу та проекту в цілому. З метою оцінювання результатів дослідження, блогу, підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання. Після завершення проекту можна виявити відношення до результатів проекту та непрямим способом виявити чи всі учні засвоїли результати проектів через використання Опитувальника.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

На першому етапі, переглядаючи презентацію вчителя, учні ознайомлюються з темою, обговорюють питання, складають схему З-Х-Д, у ході мозкового штурму можуть складати асоціативний кущ з теми або схеми, консультуються із учителем, об’єднуються у три групи по 4-6 осіб, розподіляють ролі. Переглядають джерела Інтернету, друковані матеріали, працюють у бібліотеках, відбирають необхідний матеріал, Досліджують, які культурні рослини найбільш поширені у нашій місцевості, які умови необхідні для вирощування кожної з них, які добрива краще вносити для підвищення урожайності культур, аналізують, як погодні умов впливатимуть на урожайність тих чи інших рослин та прогнозують можливі прибутки від отриманого урожаю. Планують свою роботу на дослідній ділянці. На другому етапі учні проводять заплановані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та представляють результати. Завдання для роботи груп:. Розбити дослідну ділянку на три рівні частини. І група вирощуватиме картоплю, цибулю та червоні буряки; ІІ група – часник, огірки та помідори; ІІІ група – петрушку, моркву та перець. Третій етап – представлення результатів. Після вирощування та збору урожаю кожна група аналізує отримані результати, робить висновок про ефективність вирощування тих чи інших культур. На основі цього розробляються рекомендації щодо вибору видів культурних рослин для вирощування у даній місцевості з метою продажу. Учні обмірковують та обирають відповідальних за різні види представлення результатів роботи. Реалізують отримані результати та рекомендації у формі учнівських публікацій, презентацій, відео, блогів. Перед початком роботи над проектом учитель повинен переконатись чи розуміють учні поняття геометричної фігури, площі, дробового числа. Для цього учитель демонструє власну презентацію. Через використання форм з «З-Х-Д» та організаційними діаграмами визначаються наявні знання та навчальні потреби учнів. Учитель знайомить учнів з планом роботи над проектом. Учням пропонується ключове та тематичні запитання, конкретна проблема та проводиться визначення розуміння учнями вказаних вище понять. В процесі роботи над проектом спрямовує діяльність, створює шаблон з підказками для виконання проекту, а також знайомить учнів з ресурсами Інтернету та офіційними документами на авторське право. На кожному етапі проекту здійснює оцінювання діяльності учнів за допомогою чітко визначених форм, організовує оцінювання вчителем, учнями та само оцінювання за сформованими шаблонами.

Відомості про автора

Кальчук Тамара Юріївна


Фах, навчальний предмет

учитель математики


Навчальний заклад

Бродецька СШЗ І-ІІІ ступенів

Місто\село, район, область

с. Бродецьке, Козятинський р-н, Вінницька обл.

Контактні дані

kalchuk63atgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12-16 серпня 2013 р.

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда С.А., Матохнюк Л.О.]]