Портфоліо на тему "Відродження - епоха великих відкриттів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Відродження - епоха великих відкриттів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література Історія Художня культура Географія Образотворче мистецтво

Навчальна тема (як записано в програмі)

Доба європейського Відродження (Ренесансу), її хронологічні межі. Ідейний рух гуманізму. Скарби культури Ренесансу.

Вік учнів, клас

8 клас, 14 років

Стислий опис проекту

До початку проекту: Учням та батькам оголошується, що одна з тем курсу «Зарубіжної літератури» буде вивчатися за допомогою методу проектів. Щоб детальніше з ним познайомитися, пропонується публікація, у якій представлені особливості методу проектів. Далі оголошується тема «Відродження – епоха великих відкриттів» та пропонується учням визначитися, що вони вже знають з даної теми та що б хотіли дізнатися. Саме з цією метою вони заповнюють таблицю ЗХД. Учні самостійно поділяються на групи (роль вчителя - допомогти зробити розподіл обов’язків учнів у групі) та визначаються, який матеріал їм необхідно буде підготувати та яким чином його представити. Учитель пропонує дітям презентацію щодо роботи над проектом. Робить акцент на ключовому тематичних та змістовних питань. Такими чином допомагає учням зорієнтуватися стосовно вибору груп залежно від вподобань учнів. Наступний крок – ознайомлення з критеріями оцінювання публікації. Кожній групі роздаються карточки з критеріями оцінювання Згідно виконаного розподілу обов’язків учні шукають інформацію в Інтернеті, систематизують знайдену інформацію, спостерігають за навколишнім світом. Учні переглядають презентацію та знайомляться з законом про авторське право, знайомляться із способами запису використаних джерел, та поступово заповнюють таблицю зі списком використаних джерел. Під час роботи над проектом: Учні створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують сформульований ними план дослідження, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат. Свої висновки вони представлють у вигляді учнівської публікації на тему «Відродження – епоха великих відкриттів». Протягом проекту учитель проводить різні форми оцінювання, опитувальник, результати яких представлються у вигяді діаграми. Після обговорення учнівських публікацій вчитель проводить фасилітацію, демонструючи узагальнюючу презентацію. По завершенню роботи Учні заповнюють форму самооцінювання власної роботи в групі та отриманих в ході роботи навичок щодо виконання досліджень. Для оформлення результатів виконання дослідів вчитель надає учням шаблон звіту.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми План впровадження проекту

Навчальні цілі

Познайомити дітей з етапами епохи Відродження, дати коротку характеристику епохи; розкрити суспільно-історичні передумови появи нової культури, її гуманістичний характер; підкреслити різносторонність дарування гуманістів та їх погляди на людину та цінності. Вчитель та учні вирішують, як презентувати свої остаточні результати: створення презентації, публікації або web-сайту. Очікувані результати: учні отримують навички роботи в Інтернеті ; вміння використовувати новітні комп”ютерні технологі; вміння творчо мислити; вміння знаходити найбільш суттєве серед великої кількості матеріалу.

Опис оцінювання

1. До початку проекту проводиться діагностика навчальних потреб учнів .Таблиця З-Х-Д

2. Під час проведення проекту проводиться поточне оцінювання.

3. По завершенню проекту проводиться оцінювання учнівської публікації.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

1. Оголошується завдання , ставляться перед учнями ключове та тематичні запитання; учні знайомляться з вимогами щодо проекту та критеріями оцінювання.

2. Учні обирають групу за інтересами ( історія, література, мистецтво) та починають збір інформації ( використовують при цьому електронні та друковані ресурси, ресурси в Інтернеті).

3. Оголошується конкурс по школі на кращий переклад сонетів Шекспіра та кращий малюнок в стилі епохи Відродження; результати протягом всього проекту висвітлюються на шкільному інформаційному стенді.

4. Починається аналіз та відсортування зібраної інформації.

5. Учні приступають до створення проекту за допомогою комп»ютерних технологій; робота також ведеться по групам, враховуючи уподобання дітей ( публікація, презентація ), створюють власний блог, у якому відобраються свої враження при роботі над проектом.

6. Захист проекту та підведення підсумків конкурсу.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Світлана Пилюк

Фах, навчальний предмет

Інформатика, зарубіжна література

Навчальний заклад

Полтавська гімназія № 32, Полтавський ММК

Місто\село, район, область

м. Полтава

Контактні дані

svpilulka@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9.07.12 - 14.07.12

Місце проведення тренінгу

м. Полтава ПОІППО

Тренери

Тимчук Олександр Валерійович