Портфоліо на тему "Без верби і калини нема України"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Без верби і калини нема України

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, українська література, технології

Вік учнів, клас

(11-12років) 5-6 каси

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Основними завданнями проекту «Без верби і калини нема України» є формування в учнів знань про структуру біологічних систем, їх функціонування; про взаємозв’язки між біологічними системами та середовищем, вільного використання знань та навичок у вивченні різних предметів, а також для практичних застосувань під час вирощування рослин, ведення здорового способу життя.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Перед першим заняттям учитель демонструє учням презентацію про метод проектів та пропонує, в залежності від, визначених ним, можливостей класу форми З-Х-Д та/або організаційні діаграми. На основі цих форм визначається наявність необхідного рівня знань та умінь, а також визначаються навчальні потреби учнів. Під час роботи над проектом кожен учень записує свої відповіді, описує процес та результати виконання досліджень.

Крім того, учитель проводить оцінювання роботи учнів у групах та визначає проміжні результати роботи над проектом. На основі отриманих даних учитель може дещо змінювати завдання, проводячи їх у відповідність до поставленої мети проекту.

З метою оцінювання результатів дослідження, підсумкової презентації та підсумкової публікації використовуються відповідні форми оцінювання.

Після завершення проекту через використання Опитувальника можна виявити активність учнів під час роботи над проектом. З метою оцінювання результатів дослідження та блогу використовуються відповідні форми оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1 урок

Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної презентації про метод проектів та ознайомлення учнів з Ключовим питанням «Про що розповідають калина і верба?». Провести анкетування учнів за допомогою опитувальника, роздати таблицю «ЗХД» , щоб учні почали заповнювати її протягом проекту – щоб поділитися поточними результатами, розв’язати питання, що виникли, запросити до співпраці необхідних фахівців. Учні діляться на три групи. Розподіл на групи здійснюється після опитування після обробки опитувальника: - ті учні, які володіють навичками створення презентацій – редактори; - ті учні, які володіють навичками користування інтернет-ресурсів – дослідники; - всі інші діти – літератори, ботаніки. На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об’єкти. Учитель координує роботу груп, спонукає учнів до самоспрямування у навчанні, співробітництві, відслідковує прогрес в навчанні учнів, виконує роль консультанта. Проводиться рефлексія. Обговорення поставленої проблеми. 2 урок Збір інформації (систематизація) 1 рупа (редактори) звітує про розробку презентації та публікації до альбому 2 група (дослідники) ознайомлює всіх із знайденими матеріалами 3 група (літератори,ботаніки) пропонують свої матеріали

3 урок Захист проектів (публікації) Оцінювання: ¸ Публікації ¸ Презентації ¸ Діяльність кожної групи ¸ Учнівського блогу Вчитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької a та практиктичної роботи та їх участі в проекті (форми для оцінювання). Виставляє оцінки. По завершенню проекту діляться враженнями, презентованими результатами, цікавими ідеями. Учні будуть використовувати Інтернет(для збору, пошуку інформації, для обміну думками між членами однієї групи. Тому потрібно провести інструктажі по користуванню ПК. Учитель може дати список сайтів, які учні можуть використати під час створення проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дурман Людмила Володимирівна

Фах, навчальний предмет

вчитель математики

Навчальний заклад

Погребищенська ЗОШ №4

Місто\село, район, область

с.Погребище Друге, Погребищенський Район, Вінницька область

Контактні дані

LydmilaDyrmanatgmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

12.08.2013-16.08.2013

Місце проведення тренінгу

ВОІПОПП

Тренери

Пойда С.А., Матохнюк Л.О.