Портфоліо на тему: "Соціальні мережі в житті учнів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Соціальні мережі в житті учнів

                       1298292458 social1.jpg

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: Інформатика

Другорядні предмети: Соціологія, психологія

Навчальні цілі

Учні:

1. Навчаться правильно планувати і виконувати роботу згідно критеріїв і вимог.

2. Навчаться ефективно співпрацювати в групі.

3. Проводять пошук в Інтернеті, вчаться ефективно використовувати знайдену інформацію, посилатися на використані джерела.

4. Вдосконалять навики створення анкет, вибору питань для анкетування, аналізу зібраної інформації.

5. Розвинуть навики спілкування та використання комп’ютерних технологій для засобів зв’язку та обміну інформацією.

6. Сформують навички планування, порівняння, дослідження, класифікації, ілюстрації, відбирання найяскравіших переконливих факти для демонстрування думок, ідей.

7. Вдосконалять вміння аргументовано доводити власну думку, правильно використовувати посилання та цитування, закріплюють вміння правильно ілюструвати ідеї, висновки.

8. Вдосконалять навики роботи з графікою та готовими малюнками, програмами Word, PowerPoint, Publisher, створюючи свої презентації, публікації та веб-сайти.

Вік учнів, клас

8-11 класи, 12-17 років

Стислий опис проекту

Настав час задуматись над тим, скільки часу учні витрачають на спілкуванню в соціальній мережі та яке значення для сучасної людини має віртуальне спілкування… Насамперед, необхідно розібратися в самому понятті «соціальна мережа», проаналізувати міжособистісні зв’язки користувачів в цій мережі. Наступний крок - провести соціологічне дослідження щодо найпоширенішої соціальної мережі серед учнівської молоді. В ході роботи над проектом учням буде запропоновано провести анкетування серед однолітків, результати якого дадуть змогу відповісти на ключові питання проекту.

Всі учасники будуть розбиті на мікрогрупи. В кожній мікрогрупі учні розроблять інформаційний бюлетень, створять мультимедійну презентацію, напишуть статті для публікацій на веб-сторінках.

Результатом проекту є створення порівняльної характеристики сучасних соціальних мереж та характеристика послуг, які вони надають. Підсумковим заходом буде урок-захист учнівських досліджень у формі круглого столу із залученням фахівців.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Опис оцінювання

Оцінювання роботи учнів в проекті здійснюється згідно критеріям оцінювання, вміщених у Портфоліо.

Опис оцінювання прикладу учнівської роботи

Оцінювання навчальних потреб учнів

Документ для поточного оцінювання учнів

Діяльність учнів та вчителя

Діяльність учнів:

Підготовчий етап – Учні обирають тему проекту, обговорюють та складають план проекту. Поділяються на малі групи та організовують розподіл завдань для виконавців.

Діяльнісний етап—Учні досліджують матеріали в Інтернеті, дослідження матеріалів бібліотек. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Проводять соціологічне опитування учнів школи. Аналізують результати опитування, будують діаграму в середовищі Excel. Під керівництвом вчителя вчаться робити, а потім і самі створюють презентацію, використовуючи програму Microsoft PowerPoint. Учні планують створення публікацій у вигляді інформаційного бюлетеня. Знаходять інформацію із мультимедійної енциклопедії та інших Інтернет-ресурсів. Навчаються створювати публікацію у програмі Publisher. Роздрукована публікація поміщається на інформаційному стенді за два тижні до закінчення проекту. Учні вчаться та створюють веб-сторінки, на яких розміщують інформацію про свій проект.

Узагальнюючий етап—Учні презентують кінцевий результат всьому класу та запрошеним гостям.

Діяльність вчителя:

Підготовчий етап - Робота учителя над проектом починається задовго до його реалізації. Спочатку учитель залучає до участі у проекті своїх колег, волонтерів, демонструючи їм публікацію про метод проектів. Для участі дітей у проекті вчитель збирає відповідні дозволи у батьків. Щоб зацікавити учнів для участі у проекті вчитель проводить попереднє оцінювання знань та умінь учнів за З-Х-Д схемою та демонструє документ для фасилітація, в якому чітко визначення завдання дослідження, порядок дій, особливості проведення.

Діяльнісний етап - З метою визначення рівня засвоєння досліджуваної теми дітьми, учитель час від часу проводить контрольні зрізи знань учнів, аналізує результати та коректує подальшу роботу. Учитель оцінює кожен вид учнівської роботи відповідно наперд зазначеним критеріям. Всі оцінки, які учні отримують напротязі реалізації проекту, фіксуються учителем в журналі поточного оцінювання учнів.

Узагальнюючий етап - Наприкінці реалізації проекту необхідно провести оцінювання знань учнів для чого доцільно використати опитувальник, результати якого записуються до відповідноїформи, і діаграми. Учитель час від часу використовує дидактичні матеріали, підготовлені за допомогою прикладних програм пакету Microsoft Office ( Word, Excel та інших).

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Матвієнко Юлія Степанінвна

Фах, навчальний предмет

Фах: інженер-програміст та вчитель інформатики

Предмет: інформатика

Навчальний заклад

Полтавська гімназія №9

Місто\село, район, область

м.Полтава, Полтавська область

Контактні дані

моб.0959257980

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

9-20 жовтня 2012 рік

Місце проведення тренінгу

Полтавська гімназія №9

Тренери

Пилюк Світлана Сильвестрівна