Портфоліо навчального проекту "Розмаїття кольорів"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Розмаїття кольорів

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Фізика,математика, інформатика

Вік учнів, клас

12-13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект з фізики для 7 класу пропонується при вивченні теми «Світлові явища», коли учні знайомляться з поняттям світла. Під час проекту передбачене дослідження учнями сприйняття відтінків кольорів людиною, доведення відмінності сприйняття кольорів людиною і тваринами, дослідження природи створення ілюзії, вивчення розкладання світла в спектри, будови та дефектів ока. Потрібно знайти спосіб розв'язання завдань, підібрати необхідні прилади, виконати експеримент, обміркувати і співвіднести результати, оформити записи, зробити висновки. Продукти діяльності учнів в проекті: блог з презентаціями, діаграмами, слайд-шоу

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

План реалізації проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом, використовуються on-line консультації та коментарі під час заповнення блогу проекту. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про «світлові явища» відбувається при заповненні ними Опитувальника та таблиці З-Х-Д. Під час роботи над проектом учні використовують план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Учні також використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, блогу, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу блога учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та блогу. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності» роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним..

Вхідне оцінювання

Т-таблиця

Таблиця З-Х-Д

Діаграма

Форма оцінювання мультимедійної презентації

Форма оцінювання блогу

Форма оцінювання для дослідження, проведеного в проекті

Форма оцінювання блогу

Діяльність учнів та вчителя

Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Діяльність учнів: • Знайомство з темою, назвою проекту «Розмаїття кольорів», його цілями і завданням • Об’єднання у творчі групи: Група «Спектри», «Ілюзії», які мають такі завдання: Група «Спектри» Дослідити будову ока людини та тварини, з’ясувати які відмінності зору у них, скласти порівняльну характеристику; провести експеримент над групою учнів: «Чи всі сприймають відтінки кольору однаково і чому це так» Група «Ілюзії» Висувають гіпотезу «Чи можна завжди вірити побаченому?», користуючись інструкціями з відеоматеріалів дослідити явище ілюзії і шукають наукове пояснення.

• Обміркування плану проведення досліджень • Знайомство з пам'яткою щодо ефективному пошуку інформації в Інтернеті, листами для оцінювання Веб-сайтів • Вивчення джерел інформації, пов’язаних з темою проекту • Розподіл проміжних обов'язків між учасниками груп(кожна група шукає відповіді на «свої» питання, які висвітлюються в презентації вчителя, і між собою діти теж ролі розподіляють) • набуття навичок працювати групою над збиранням, аналізом та узагальненням інформації • вибір дослідницьких методів та форм представлення результатів( діаграми, таблиці, блог) • Систематизація та аналіз зібраного матеріалу • Аналіз особистих результатів і графічне відображення результатів своєї групи • Використання Інтернету при вивченні теми: користуючись електронною поштою, капом, чатами для спілкування і врахування точки зору інших учасників проекту, збирання інформації з Всесвітньої мережі, викладання на блозі або на вікі-сторінках своїх результатів Створити блог, висвітлити дане питання, й активно вести опитування. Результати подати у вигляді діаграм. • Поглиблення знань з предмету «Фізика», «Інформатика» та «Математика» • Захист проекту «Розмаїття кольорів» • Оцінка своєї роботи та роботи інших

Діяльність вчителя: • Підбір інформаційних ресурсів для проекту. • Створення вчителем буклету та вступної презентації для учнів. • Створення дидактичних матеріалів • Введення в проблематику проекту за допомогою вступної презентації вчителя( показ навчального мультфільму для зацікавлення темою) • Виявлення попередніх знань дітей по темі проекту за допомогою веб-форми • Формулювання проблемних та навчальних питань проекту, теми дослідження• • Складання плану роботи • Визначення етапів роботи над проектом • Допомога в підборі ключових слів по темі дослідження, корегування плану роботи груп • Спільне планування проекту для окремих учнів (диференціація навчання) • Організація самостійної та групової діяльності учнів • Ознайомлення із критеріями оцінювання проекту • Проведення консультацій, додаткових занять • Обговорити з учнями, як знайти джерела достовірної інформації за темою дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторські права Оскільки участь у проекті потребуватиме від учнів більшого часу на самостійну роботу, і на роботу за комп'ютером – про початок проекту потрібно повідомити батькам на батьківських зборах і заручитися їхньою підтримкою.

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Підпис під зображенням
Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Підпис під зображенням

Презентація вчителя

Вихідне опитування

Блог учнів

Презентація групи "Спектр"

Презентація групи "Ілюзії"

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Хохлова Тетяна Вікторівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель фізики, математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28

Місто\село, район, область

М. Кривий Ріг Дніпропетровська область

Контактні дані

tatkahohhoh@gmail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

13.05.2013 – 25.05.2013

Місце проведення тренінгу

Криворізький Центрально-Міський ліцей

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна