Портфоліо навчального проекту "Модна геометрія"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

ВСТУП.НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети)

математика, інформатика, художня культура

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

У 7 класі учні приступають до вивчення нового предмета - геометрії. Що б цей предмет став для них зрозумілим, доступним і легким, їм пропонується взяти участь у проекті "Модна геометрія", який покликаний підкреслити важливість теми «Найпростіші геометричні фігури», розвинути інтерес дітей до предмету, допомогти набути навичок самостійної роботи, навчити отримувати задоволення від самостійного пошуку знань і вирішення завдань, побачити зв'язок між наукою і життям. Для проведення дослідження учні об’єднуються у групи «історики моди», «геометри», «пошуківці». Діти збирають і досліджують дані про різні форми фігур та обличчя, про використання різних геометричних елементів у моді та мистецтві на протязі багатьох років. Результати представляють у вигляді створеного на Google спільного блогу.

План вивчення теми

План проекту

План реалізації проекту

Оцінювання

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом, використовуються on-line консультації та коментарі під час заповнення блогу проекту. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають по темі, відбувається при заповненні ними Опитувальника та таблиці З-Х-Д. Під час роботи над проектом учні використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, блогу, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом потрібно призначити спеціальні консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого продукту представлення роботи. Через роботу блога учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та блогу. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності» роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

ЗХД Форма оцінювання блогу Форма оцінювання презентації порівняння інтернет-ресурсів для спілкування асоціативний кущ контрольний список для блогу контрольний список процес дослідження контрольний список співробітництво організаційна діаграма самооцінюння учнівської роботи т-таблиця форма оцінювання для дослідження форма оцінювання порфоліо

Діяльність учнів та вчителя

І етап – підготовчий

До початку роботи над проектом потрібно: • Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати • Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап - мотиваційний

Перед учнями ставиться ключове питання: «Чого більше геометрії в моді, чи моди в геометрії?» Під час проведення мозкового штурму відбувається обговорення. Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Найпростіші геометричні фігури» всім класом заповніть дві перші колонки таблиці З-Х-Д. Щоб перевірити рівень володіння учнями основними геометричними поняттями з теми виконується завдання по заповненню організаційної діаграми.

На наступному етапі учні формують три групи, обирають спосіб представлення результату своєї роботи: І група – ті, які працюють над дослідженням питання про різні геометричні форми облич і фігур людей ІІ група – ті, які працюють над дослідженням використання різних геометричних елементів у моді та мистецтві на протязі багатьох років ІІІ група – ті, які працюють над проведенням статистичного дослідження, спостерігаючи за вбранням перехожих(в першу чергу, звертати увагу на такі аксесуари, як сумки, браслети, намиста – «перевіряти» їх на наявність елементів геометрії. Учні повинні пильно вдивлятися у візерунки на вбранні людей, що проходили вулицею. На основі цих даних буле створена статистика, яка містить в собі інформацію про переваги у стилях, яким люди надають перевагу, підбираючи собі те чи інше вбрання). Для початком роботи над проектом вчитель створює блог, де висвітлюються: • Посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть викори-стовуватися в проекті; • Сторінка для On-line консультацій учнів; • Сторінка для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом; Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів та переглядають презентацію «Пошук інформації в Інтернеті», проводиться міні-лекція «Авторські права в Інтернеті». Для оцінювання роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним керівники груп отримують лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності»

ІІІ етап – робота над проектом Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком ін-формації, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представ-лення результату роботи та використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням. Другий тиждень роботи учні працюють над створенням презентацій, публікацій, блогу. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівський блог ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються формою оцінювання блогу, публікації та презентації, відбувається обгово-рити її з учнями груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.

IV етап – захист проекту Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та кори-гують за потреби. Призначається вчителем день захисту проекту. Кожна група здає вчителю лист-контроль «Оцінювання нави-чок спільної діяльності». Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається під-сумкове оцінювання вмінь та навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсу-мовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп. Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками (Учнівська презентація ходу та результатів проекту, Учнівська публікація чи брошура ходу та результатів проекту, Учнівський блог ходу та результатів проекту) та по ходу захисту оцінюють інших. Оскільки участь у проекті потребуватиме від учнів більшого часу на самостійну роботу, і на роботу за комп'ютером – про початок проекту потрібно повідомити батькам і заручитися їхньою підтримкою.


Брошура Метод проектів1.jpg Брошура Метод проектів2.jpg

Презентація вчителя

Блог учнів навички ХХІ століття

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики, інформатики

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа №85 I-III ступенів

Місто\село, район, область

Місто Кривий Ріг, Центрально- МІський район,Дніпропетровська область

Контактні дані

moymir858@gmail.com

Відомості про тренінг

У рамках проекту "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.05.13-25.05.13

Місце проведення тренінгу

Криворізький Центрально-Міський ліцей

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна