Портфоліо навчального проекту "Краса довкола нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Краса довкола нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Трудове навчання, природознавство, біологія

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект призначений для учнів 7 класу і присвячений дослідженню в кількох напрямках: оптимальному вибору форм квіткових клумб для пришкільної ділянки, дослідженню властивостей місцевих рослин і періодів їх цвітіння, правильному їх розташування в залежності від форми клумби та спектра колірних поєднань, раціональному розподілу витраченої роботи та матеріальних і фінансових витрат. Виконання проекту здійснюється за рахунок варіативної складової програми "Технологія вирощування рослин та догляд за ними" , предмет «Технології»

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження

Оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснення моніторингу власного навчання, використовуючи відповідні методи оцінювання. Формуюче оцінювання проходить за допомогою веб- форми, ЗХД таблиці, організаційної діаграми, опитування, практичних робіт, тестування. Важливим є організоване обговорення ключового запитання, в процесі якого вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, для того, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності та для обговорення їх докладно на індивідуальних, групових консультаціях, учні повинні знати критерії оцінювання кожного з видів роботи за формою оцінювання. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Протягом роботи над проектом проводиться анкетування, консультації, самостійна робота з формами оцінювання (само- та взаємооцінювання). Учні використають Бланк самооцінювання результатів роботи в проекті, щоб здійснити самооцінку. Підсумкове оцінювання проходить після перегляду шкільної клумби. Вхідне опитування Діаграми та З-Х-Д. контрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформації , контрольний список для оцінювання навичок планування проекту , контрольний список для оцінювання навичок аналізу інформації , контрольний список для оцінювання самоспрямування у навчанні , форму для оцінювання експериментального дослідження , форму для оцінювання блогу , форму для оцінювання вміння робити висновки. контрольного списку для оцінювання внеску учасника до роботи групи та форми для оцінювання.

Діяльність учнів та вчителя

Анонсом до виконання проекту слугують буклети, виготовлені вчителем та активом класу. Робота над проектом розпочинається з представлення презентації вчителя та обгово-рення її, оцінювання навчальних потреб учнів за допомогою З-Х-Д таблиці. Для того, щоб виконати роботу якісно та отримати результат, учнів слід об'єднати в групи, у яких вони повинні будуть працювати протягом проекту. Одна група учнів буде створювати кошторис та економічно обґрунтовувати проект влаштування клумби на пришкільній ділянці, друга група буде досліджувати умови проростання рослин, а також створювати блог, третя група робить макет клумби , підбирає рослини. Одна з груп проводить анкетування, інша обговорення основних запитань. Наступна група знаходить необхідну теоретичну інформацію з довідників та Інтернет-джерел, систематизує та рецензує отриманий матеріал. Об'єднавши усі дані,в результаті роботи учні створюють презентацію, у якій виявляють оптимальну форму клумби, яка потрібна для висадки насіння. При вивченні даної теми учнями будуть проводитися дослідження, в результаті яких учні зможуть з’ясувати умови необхідні для проростання насіння. Вступна презентація допоможе націлити учнів на роботу, розкрити головні цілі та завдання проекту. Електронна пошта, чати, миттєві повідомлення, дозволяють учням спілкуватися з партнерами з різних країн світу через Інтернет. Блоґи, вікі та онлайн-документи для спільного редагування дозволяють учням співпрацювати в проектах завдяки тому, що учні діляться своїми роботами та коментують роботи інших в режимі онлайн. Для забезпечення досягнення учнями навчальних цілей при створенні ними комп'ютерних робіт до учнівського проекту, учні мають навчитися робити презентації, публікації, працювати з вікі та блогами. Приклад учнівської роботи допоможе зорієнтуватися учням на початку роботи над створенням власної роботи, учні можуть використати його, як зразок при оформленні власної роботи. Оцінювання учнівських робіт буде проводитись на протязі всього періоду роботи над проектом і включає в себе попереднє оцінювання, формуюче оцінювання та остаточне оцінювання підсумок-роботи над проектом. Вчитель працюючи з учнями повинен допомогти їм розвинути навички самоспрямування, задовольнити навчальні потреби учнів, спонукати та заохочувати їх, щоб вони стали впевненими та незалежними в навчанні. Диференціація навчання здійснюватиметься в таких напрямках: зміст, процес, результати, навчальне середовище. Вчителю необхідно: точно знати, що мають вивчити учні та які способи вони застосовуватимуть для отримання знань; рекомендувати учням різні шляхи роботи з темою; дозволити учням самостійно обирати способи та інструменти для створення і презентування продуктів навчальної діяльності; створити гнучке навчальне середовище, навчити прийомів, які призведуть до незалежності кожного у навчанні. В ролі фасилітатора вчитель повинен дозволити учням самостійно визначити кінцевий продукт їх учнівського проекту, самостійно обрати комп’ютерні засоби для демонстрації свого навчання; спонукати учнів до діалогу та дискусій, створювати інструкції щодо використання моментального обміну повідомленнями через форуми, чати, см; дати змогу учням самостійно відслідковувати власний прогрес, створювати Інтернт-ресурси з інструкціями та матеріалами для учнів; спрямовувати учнів на самостійний пошук вірних відповідей під час обміну ідеями в блогах; створювати умови в яких учні зможуть виступити в ролі експертів, які можуть застосовувати дані з Інтернету та вмітимуть критично оцінювати інформа-цію веб-сайтів. Результати своєї роботи учні продемонструють на завершальному етапі шкільного конкурсу на краще оформлення пришкільної ділянки.

Публікація вчителя

Буклет.JPG Буклет2.JPG

Презентація вчителя та блог учнів

презентація вчителя блог учня

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Корольова Марина Валеріївна

Фах, навчальний предмет

Трудове навчання, основи здоровя, інформатика

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг Центрально-Міський район Дніпропетровська область

Контактні дані

marina.k1003@gmail.com

Відомості про тренінг

У рамках проекту "Відкритий світ"

Дати проведення тренінгу

13.05 - 25.05

Місце проведення тренінгу

Криворізький Центрально-Міський ліцей

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна