Портфоліо навчального проекту "Діагноз для комп'ютера"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Комп'ютерні мережі. Інтернет. Захист комп'ютера від вірусів.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, історія, етика

Вік учнів, клас

7 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

У 7 класі, при вивченні теми "Основи Інтернет", учні знайомляться з поняттями "комп’ютерний вірус" та "антивірусна програма", їх класифікацією, принципами «зараження» вірусами, та "знешкодження" їх антивірусами. Щоб ця тема була для них зрозуміла і доступна, вчитель пропонує взяти участь у проекті «Діагноз для комп’ютера». Він включає експериментальне дослідження учнями ефективності наявного антивірусного програмного забезпечення та вибір найоптимальнішої програми для встановлення в комп'ютерному класі школи. Проект покликаний підкреслити важливість теми, розвинути інтерес дітей до предмету, допомогти набути навичок самостійної роботи, навчити отримувати задоволення від самостійного пошуку знань і вирішення завдань,побачити зв'язок між наукою і життям. Результати своїх досліджень учні опублікують на учнівському блозі.

План вивчення теми (вставити файл)

план

план реалізаці

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання роботи учнів відбувається протягом всієї роботи над проектом для всебічного розвитку в них навичок вищіх рівнів. Визначення попередніх знань учнів щодо теми та того, що саме вони знають про віруси, їх класифікацію та антивірусні програми відбувається при заповненні ними Опитувальника та таблиці З-Х-Д. Під час роботи над проектом вчитель використовуює план діяльності для того, щоб допомогти учням на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. Учні використовують Форму оцінювання самоспрямування у навчанні. При створенні учнями продуктів результату роботи над проектом: презентації, публікації, блогу, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, Форму оцінювання презентації та Форму оцінювання публікації, які допомагають їм ставити свої навчальні цілі і аналізувати власне навчання. Періодичний перегляд та читання записів та коментарів учнів на блозі проекту дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. До закінчення створення роботи над проектом організовувались щотижневі консультації, бесіди з вчителем та однокласниками, щоб надати групам зворотній зв’язок щодо покращення кінцевого результату представлення роботи. Проводиться оцінювання за допомогою т-таблиці, таблиці ЗХД, організаційної діаграми. Через роботу блога учні ознайомлюються з думками та пропозиціями інших та отримують допомогу для виправлення чи редагування вже створеної презентації, публікації та блогу. Використовують Форму оцінювання проекту з балами для підсумкового оцінювання та лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності» роботи в групі та вклад, який зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним.

таблицяЗ-Х-Д загальні критерії оцінювання проекту

оцінювання навичок спільної діяльност критичне оцінювання інтернет-ресурсів

загальні критерії оцінювання проекту форма оцінювання самоспрямування організаційна діаграма контрольний список для блогу

контрольний список процес дослідження контрольний список співробітництво

форма оцінювання блогу самооцінювання учнівської роботи

форма оцінювання для дослідження форма оцінювання презентації

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Оскільки участь у проекті потребуватиме від учнів більше часу витрачати на роботу за комп'ютером та загрузки нових антивірусних програм – про початок проекту потрібно повідомити батькам на батьківських зборах і заручитися їх підтримкою і запросити до спільної роботи. Для знайомства з проектом батькам роздаються буклети


На підготовчому етапі роботи над проектом потрібно: • Перевірити, чи учні знають, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати • Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд) та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.


Діяльність учнів

Учні переглядають відео «Бессконечный лес»(зі сайту «Онляндія – безпечна Інтернет-країна»), після цього перед ними ставиться ключове питання: Коли комп'ютер може захворіти? Під час проведення мозкового штурму відбувається обговорення основних запитань проекту. Для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми «Комп'ютерні віруси» заповнюються дві перші колонки таблиці З-Х-Д.

Щоб перевірити рівень володіння учнями основними поняттями з теми, виконується завдання по заповненню організаційної діаграми. На наступному етапі учні формують три групи та обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Також відбувається розподіл проміжних обов'язків між учасниками груп(кожна група шукає відповіді на «свої» питання, які висвітлюються в презентації вчителя, і між собою діти теж ролі розподіляють) Учні досліджують , яка антивірусна програма найкраща та яку із цих програм доцільніше встановити в комп'ютерному класі. Протягом дослідження, відбувається - набуття учнями навичок працювати групою над збиранням, аналізом та узагальненням інформації - вибір дослідницьких методів та форм представлення результатів( діаграми, таблиці, блог) - систематизація та аналіз зібраного матеріалу - аналіз особистих результатів і графічне відображення результатів - використання Інтернету при вивченні теми, збирання інформації з Всесвітньої мережі, - викладання на блозі результатів досліджень Користуючись електронною поштою, чатами для спілкування і врахування точки зору інших учасників проекту учні запрошуть всю шкільну громаду приєднатися до обговорення основних питань проекту. Таким чином, учні поглиблюють знання з предмету «Інформатика». В процесі роботи учні аналізують, хто створює комп'ютерні віруси:геніії чи злочинці, вони викладають це питання на блозі для обговорення. На завершальному етапі проекту проходить його захист. Кожен з учнів дає оцінку своєї роботи та роботи інших (кожен учень заповнює « Аркуш самооцінювання», для визначення «глядацької симпатії»)


Діяльність вчителя

Вчитель здійснює: Підбір інформаційних ресурсів для проекту Створення вчителем буклету для батьків, виступ на батьківських зборах. Створення дидактичних матеріалів по проекту Введення учнів в проблематику проекту за допомогою вступної презентації Виявлення попередніх знань дітей по темі проекту за допомогою тестування Формулювання проблемних та навчальних питань проекту, теми дослідження(висвітлюються в учительській презентації) Визначення теми дослідження по группах Складання плану роботи Визначення етапів роботи над проектом(дослідження особисте, аналіз спільних результатів ) Допомогу в підборі ключових слів по темі дослідження, корегування плану роботи груп Спільне планування проекту для окремих учнів (диференціація навчання Організація самостійної та групової діяльності учнів (і постійний контроль) Ознайомлення із критеріями оцінювання проекту Проведення консультацій, додаткових занять при потребі Обговорення з учнями, як знайти джерела достовірної інформації за темою дослідження і використовувати їх, дотримуючись авторських прав. Вчитель роздає учням документ Контрольний список (Учнівської презентації ходу та результатів проекту, Учнівської публікації чи брошури ходу та результатів проекту, Учнівського блогу ходу та результатів проекту), щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо учні забезпечуються вчителем формою оцінювання блогу, публікації та презентації, відбувається обговорити їх з групами, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи.Перед завершенням роботи учні отримують Критерії оцінювання проекту, перевіряють свою роботу та коригують за потреби. Вчителем призначається день захисту проекту. Кожна група здає вчителю лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності». Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом відбувається підсумкове оцінювання вмінь та навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці З-Х-Д. Підсумовуються оцінки учнів та оцінки вчителя. Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками

Помилка створення мініатюри: Файл не знайдено
Помилка створення мініатюри: Файл не знайденопрезентація вчителя


блог учнів

навички 21 століття

форма опитування

презентація для фасилітації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бойко Любов Анатоліївна

Фах, навчальний предмет

Вчитель математики,інформатики

Навчальний заклад

Криворізька загальноосвітня школа №123 I-IIIступенів

Місто\село, район, область

Кривий Ріг, Центрально-Міський район, Дніпропетровська область

Контактні дані

kr.shool123@gmail.com

Відомості про тренінг

Тренінг за програмою "Інтел. Навчання для майбутнього" 10 версія

Дати проведення тренінгу

13.05.2013-25.05.2013

Місце проведення тренінгу

КЦМЛ

Тренери

Шапоріна Ольга Олександрівна