Портфоліо минувщина україни у фольклорі

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва навчальної теми

Минувшина України у фольклорі.

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

українська література, українська мова, українознавство

Навчальна тема

Минувшина України у фольклорі. 7 клас


Вік учнів, клас

7 клас. 12 -13 років


Стислий опис проекту

Учні будуть виконувати дослідницьку роботу по збору інформації про Минувшину України у фольклорі, аналізувати знайдену інформацію, опрацьовувати історичні пісні, народні думи та балади, аналізувати їх зміст , пояснювати жанрову специфіку, висловлювати свої судження, адаптувати матеріал для розміщення в презентації або буклеті. Вони будуть дослідниками, проектувальниками, редакторами тексту або сценаристами презентації.


Повний План вивчення теми

План вивчення теми


Навчальні цілі

Сформувати поняття думи як вид усної народної творчості.

Формувати практичні вміння та навички аналізувати зміст народних пісень, висловлювати судження.

Формувати та розвивати навички використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, пошуку та оцінювання інформації.

Розвивати навички створення презентації та публікації.

Виховувати бажання і здатність вчитися впродовж життя.

Опис оцінювання

До початку проекту:

1. Було проведено анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника про вміння працювати з комп’ютерними програмами та Інтернетом (в залежності від цього були розподілені ролі в групі)

2. Визначення навчальних потреб учнів.

Реалізація проекту:

1. На початку проекту провести оцінювання знань за допомогою перевірочної роботи.

2. Робота з таблицею «ЗХД»

3. Проводиться за контрольним списком групова робота над проектом

4. Заповнення форми для оцінювання веб-сайтів

5. Проводиться рефлексія за контрольними списками «Рефлексія»

6. В кінці провести самостійну роботу (вміння аналізувати види народної творчості).

Після закінчення проекту:

1. Провести оцінювання презентації (публікації) за формою, вчитель повинен оцінити готові проекти учнів, та оцінити переконливий усний виступ.

2. Провести самооцінювання роботи кожного учня в групі

3. За допомогою форми «Оцінювання роботи групи» під час захисту робіт учні оцінять діяльність кожної з груп.

Діяльність учнів

1 урок Навчальна тема розпочинається з демонстрації вступної публікації про метод проектів (стр1, стр2)та ознайомлення учнів з Ключовим запитанням «З якою метою вивчаємо народну творчість? ». Запропонувати напрямок: «Чому взагалі є важливими знання про народну творчість?». Провести оцінювання знань (теоретичні і практичні навички) за допомогою перевірочної роботи Провести анкетування учнів за допомогою он-лайн опитувальника, роздати таблицю «ЗХД», щоб учні почали її заповнювати. Демонстрація прикладу учнівської роботи. Протягом проекту - щоб поділитися поточними результатами, розв’язати питання, що виникли, запросити до співпраці необхідних фахівців.

2 урок Спочатку потрібно розповісти які ролі в групі будуть. Учні діляться на групи по три – п’ять, розподіляють ролі та обов’язки в групі. Розподіл на групи здійснюється після обробки опитувальника: - ті учні, які володіють навичками створення презентацій – сценаристи презентацій (вони можуть бути і дослідниками або проектувальниками), - ті учні, які володіють навичками створення публікацій – редактори (вони можуть бути і дослідниками або проектувальниками), - учні, які слабо встигають – історики, - учні, які навчаються на достатньому та високому рівні – проектувальники, - дослідниками будуть всі ті, хто залишився.

На початку роботи над проектом першим завданням буде пошук і систематизація інформації про досліджувані об`єкти: історію їх виникнення, розвитку, види,аналіз змісту.

В кожній групі є: 1) дослідники (розглядають різні види усної народної творчості, та збирають основний матеріал, що знадобиться для аналізу та обґрунтування жанрової специфіки) 2) проектувальники розробляють пісні на сучасну тематику

3) Учні, що слабо встигають, будуть Істориками (збирають відомості про історію виникнення та використання народної творчості

4) редактори тексту - вони можуть бути і дослідниками (оформлюють буклет) Або 4) сценаристи презентації - вони можуть бути і дослідниками (створюють та представляють презентацію)

3 урок Кожна група надає теоретичні матеріали (факти, описи) та розглядають види народної творчост і для опрацювання. Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався». Учитель координує роботу груп, спостерігає за роботою учнів, спонукає учнів до самоспрямування у навчанні та співробітництві, відслідковує прогрес в навчанні учнів, виконує роль консультанта, долучає до співпраці помічників - старшокласників. Проводитися рефлексія, за контрольним списком.

4 урок Кожна група надає матеріали: види народної творчості, складають пісні про рідний край. Консультація вчителя інформатики щодо створення он-лайн опитувань, спілкувань в Інтернеті (форуми, чати). Оцінювання веб-сайтів Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався».

5 урок Вчитель координує роботу груп, допомагає учням у римуванні тексту пісень, при розробці презентації, публікацій, виконує роль консультанта. Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався».

6 урок Самостійна робота учнів (класифікація балад,аналіз їх змісту, зв’’язок з історичним контекстом) Планування та підготовка виступу під час обговорення поставленої проблеми Робота з таблицею «Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався».

7 урок Захист проектів (презентацій або публікацій) Оцінювання: - презентації (публікації) за допомогою форми оцінювання - переконливий усний виступ - діяльність кожної групи - самооцінювання роботи кожного учня в групі

Вчитель оцінює роботу груп, робить висновки щодо проведення учнями дослідницької та практичної роботи та їх участі в проекті (форми для оцінювання). Виставляє оцінки.

По завершенні проекту - щоб поділитися враженнями, презентувати результати, знайти цікаві ідеї для поглиблення і продовження роботи над темою.

Учні будуть використовувати Інтернет (для збору, пошуку інформації, для обміну думками між членами однієї групи). Тому потрібно провести інструктажі з робот з Інтернетом, пам’ятати про авторське право. Учитель може дати список сайтів, які учні будуть використовувати, учні оцінюють дані сайти. Також учні можуть самі знаходить інформації, підбор сайтів виконують самостійно, самі ці сайти й оцінюють. В Інтернеті можуть знайти відомості з історії виникнення різних видів народних пісень, знайти довідкову інформацію. Для створення презентації можна знайти та використати шаблони в мережі. Всі ці вміння та навички потрібно оцінити. Учні створять буклет, бюлетень або презентацію, використовуючи створений вчителем приклад учнівської роботи, можуть його доповнити історичним та теоретичним матеріалом.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Іщенко Наталя Вікторівна

Фах, навчальний предмет

учитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Хлібодарівський навчально-виховний комплекс Волноваського району Донецької області

Місто\село, район, область

с. Хлібодарівка Волноваського району Донецької області

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

07.08.2012 – 14.08.2012


Місце проведення тренінгу

с.Хлібодарівка Волноваського району Донецької області

Тренери

Грішко Олена Володимирівна