Портфоліо з теми «Трикутники. Види трикутників»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

"Трикутники.Види трикутників"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, інформатика

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект “Таємниці трикутника” призначений для виконання учнями 5 класів при вивченні теми “Трикутники.Види трикутників.”. Основними видам діяльності є збір інформації та оформлення її. Можливі учнівські ролі які передбачаються у сценарії проекту: історики, дослідники, математики. Продуктами діяльності в процесі виконання проекту можуть бути: презентація, блог, сайт.

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми "Трикутники. Види трикутників"

План впровадження теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Уподовж вивчення всієї теми проводиться оцінювання щоб допомогти учням розвивати навички 21 століття. Перед початком проекту учні отримують документ з короткими теоретичними відомостями з теми “Трикутники. Види трикутників.”, для того щоб оглядово ознайомитись з темою. З цим документом можна ознайомитись за посиланням. З метою визначення попередніх знань учнів та їх очікувань від проекту, перед початком проекту застосовуємо таблицю З-Х-Д. Учні з самого початку проекту отримують загальний критерій оцінювання, критерій оцінювання презентації, критерій оцінювання блогу та критерій оцінювання сайту. Оцінювання учнів здійснюється щоденно на основі спостережень та перевірки продуктів діяльності учнів. Щотижня проводяться, призначені за розкладом, консультації з окремими учнями, групою або керівниками груп для контролювання процесу підготовки проекту та відповіді на запитання, що виникають в учнів. Учнів одразу знайомлять із таблицею оцінювання за проектом. Результуючу оцінку за тему учні отримують як середнє арифметичне оцінок за проект, роботу на уроках та виконаного контрольного тесту.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

1 етап - Підготовчий

Перед початком роботи над проектом вчитель:

 • створює сайт проекту де висвітлює посилання на корисні джерела інформації та інтеренет ресурси;
 • передбачає сторінку для онлайн консультацій учнів.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями переглянути буклет про метод проектів;
 • попередньо завантажити перелік навичок 21 століття;
 • розглянути основні терміни та основні питання до теми що вивчається;
 • перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право;
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

2 етап - мотиваційний

 • Перед учнями ставиться ключове питання: Що було б, якби не було трикутників? Під час мозкового штурму відбувається його обговорення.
 • Визначаються можливі напрямки, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.
 • Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Тематичні та Змістові питання допоможуть учням краще зрозуміти тему і мету проекту.
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями знаннями основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту «Таємниці трикутника», всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці «З-Х-Д»(знаю – хочу дізнатися).
 • Учні формують групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.
 • Вчитель повідомляє учням основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.
 • Вчитель повідомляє, що на сайті проекту створено сторінку для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом. Цю ж сторінку можна використовувати для проведення консультацій онлайн. Консультації можна отримувати, якщо використовувати і сервіс групи.
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі інтернет»
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням, у цій же таблиці будуть відображені оцінки за тему.

3 етап - конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються:

 • пошуком відомостей;
 • складають план діяльності для впровадження своїх планів;
 • визначаються зі способом представлення результату роботи;
 • використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні;

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, сайту, блогу.

 • 1 група – Історики

Працюють над питаннями: Як історично розвивалось поняття “трикутник” у математиці? Додати інформацію про незвичайні математичні трикутники (трикутник Рело, єгипетський трикутник)

І повинні представити результат своєї роботи у вигляді блогу, створеного у GoogleBlogger, де висвітлюються основні результати дослідження, подаються наочні відомості про результати дослідження, висновки.

 • 2 група – Дослідники

Проводитиме дослідження за питаннями: Що таке трикутник? Як використовують або використовували трикутник у житті?

Вона представлятиме результат своєї роботи у створеному за допомогою сервісу Google сайту, де висвітлюються основні результати діяльності у ході проекту.

 • 3 група – Математики

Працює за тематичним питанням: Які розрізняють трикутники за кутами та за рівними сторонами? Як обчислюється периметр трикутника? Чому дорівнює сума кутів трикутника?

Кінцевим результатом роботи даної групи буде презентація створена за допомогою сервісу Google або у PowerPoint.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є схема для ознайомлення з темою «Трикутники. Види трикутників.». Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів, що мають проблеми у навчанні.

4 етап – Захист проекту

 • Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.
 • Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі оцінювання навичок спільної діяльності.
 • Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.
 • У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Жос Анастасія

Фах, навчальний предмет

майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

Адреса електронної пошти: sun97nastia@gmail.com

Блог вчителя математики Жос Анастасії Сергіївни

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.2018 - 18.01.2018

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов'янова Ірина Василівна

Крамаренко Тетяна Григорівна