Портфоліо з теми «Показникова і логарифмічна функції»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

«Показникова та логарифмічна функції»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Алгебра і початки аналізу, природничі дисципліни, інформатика

Вік учнів, клас

16-17 років, 11 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Навчальний проект «На шляху до розуміння світу?» виконуватиметься учнями 11 класу академічного профілю у процесі вивчення теми з курсу алгебри і початків аналізу: “Показникова і логарифмічна функції”, основні види діяльності учнів, такі, як збір інформації про метод математичного моделювання, дослідження і опис реальних процесів у природі, техніці та оточуючому середовищі за допомогою показникової та логарифмічної функцій, спрямовані на вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та відповідають запланованим навчальним цілям; можливі учнівські ролі, які передбачаються у сценарії проекту: дослідники, знавці, аналітики, шукачі; продуктами діяльності учнів в проекті можуть бути мультимедійна презентація про своє дослідження (про тенденції та можливі наслідки, використовуючи методи математичного моделювання ); або інформаційний бюлетень, що містить короткі статті і графіки про можливі ефекти і наслідки тенденції або вікі-сайт про тему, включаючи наслідки та ефекти (Вікі повинно містити дані або графічне представлення даних для підтвердження будь-яких прогнозів.).

План вивчення теми (вставити файл)

ПЛАН

ПЛАН впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організоване обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і груповх консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують контрольний список для презентації, контрольний список для вікі або контрольний список для інформаційного бюлетеню, в залежності від того, яку форму представлення результатів роботи в проекті вони обирають, щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Щотижнево проводяться призначені за особливим розкладом консультації за участю окремих учнів та груп для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. Запросіть учнів використовувати Форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама Форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, бюлетеня (чи вікі) і учнівських письмових відповідей на запитання до есе.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

І етап – Підготовчий

 • Перед початком роботи над проектом вчитель
 • створює сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси], закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті;
 • передбачає сторінку для On-line консультацій учнів.

До початку роботи над проектом вчителю потрібно:

 • разом з учнями переглянути буклет учителя про формування навичок мислення високого рівня;
 • розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;
 • перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо та дотримання;
 • переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.

ІІ етап – Мотиваційний

 • Перед учнями ставиться ключове питання: Як зрозуміти цей швидкоплинний світ?. Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення.
 • Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.
 • Вчитель нагадує ключове питання проекту. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.
 • Вчитель обговорює з учнями, чи є доцільним для запропонованої теми знання загальних властивостей функций.
 • Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту «На шляху до розуміння світу?», всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися).
 • Учні формують 3 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи.
 • Використовуючи буклет про метод навчальних проектів, учні пригадують разом з учителем основні етапи здійснення навчального дослідження: визначення проблеми, формулювання дослідницьких завдань, висунення гіпотез, визначення методів дослідження, проведення дослідження, аналіз отриманих даних, оформлення висновків та кінцевих результатів.
 • Вчитель повідомляє, що на сайті проекту створено сторінку для рефлексії учнів на кожному кроці роботи над проектом. Цю ж сторінку можна використовувати для проведення консультацій on line. Консультації можна отримувати, якщо використовувати і сервіс групи.
 • Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.
 • Оскільки для дослідження учні будуть використовувати Інтернет, то кожна група отримує критерії оцінювання інтернет-ресурсів; знайомиться з презентацією «Пошук відомостей у мережі Інтернет»
 • Проводиться міні-лекція «Авторські права в мережі Інтернет».
 • Для оцінювання роботи в групі та вкладу, який вніс кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним, керівники груп отримують лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності».
 • Для забезпечення диференціації у навчанні вчитель рекомендує учням використовувати, а також форму оцінювання самоспрямування власного навчання.
 • Учитель роздає учням форму оцінювання проекту та кінцевого продукту проекту] і проводить її обговорення. Ця форма містить огляд очікувань від створеного ними учнівського проекту. Учитель просить учнів використовувати Форму, щоб допомогти їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання.

ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

 • Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються
 • пошуком відомостей,
 • складають план діяльності для впровадження своїх планів],
 • визначаються зі способом представлення результату роботи та
 • та використовують Форми оцінювання самоспрямування у навчанні

Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації, публікацій, веб-сторінок.

 • група – «Знавці історії»

працюють над питаннями: Як історично розвивалося поняття «функція»? Які видатні вчені зробили внесок у розвиток функції? і повинні представити результат своєї роботи у вигляді сторінки wikі-сайту, де висвітлюються основні результати дослідження, подаються наочні відомості про результати дослідження, висновки.

 • група – «Знавці математики»

проводитиме дослідження за питаннями: Що називають функціями? Які види елементарних функцій існують? Які властивості показникової і логарифмічної функцій вам відомі? Як пов’язані властивості показникової та логарифмічної функцій? Як себе поводять графіки взаємо обернених функції? Яку криву називають логарифмічною спіраллю? . Вона також представлятиме результат своєї роботи відповідної сторінки спільного сайту, де висвітлюються: основні результати діяльності у ході проекту.

 • група – «Природо-Знавці»

працює за тематичним питанням «Що є спільного між функціями та природою?». Зокрема учні мають провести навчальне дослідження про використання функцій у біології, медицині, економіці, результат також представляють на сайті проекту.

 • Вчитель роздає учням документ Контрольний список, щоб допомогти учням планувати та стежити за своїм прогресом. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи.

Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап – захист проекту

 • Перед завершенням роботи учні, використовуючи Критерії, перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.
 • Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі оцінювання навичок спільної діяльності.
 • Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.
 • У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації] призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Ірина Лов'янова

Фах, навчальний предмет

математика

Навчальний заклад

КДПУ

Місто\село, район, область

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

e-mail: lirihka22@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

червень 2014 року

Місце проведення тренінгу

КПІ ДВНЗ КНУ

Тренери

Крамаренко Тетяна Григорівна, Мінтій Ірина Сергіївна