Портфоліо з теми «Натуральні числа та дії над ними»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Натуральні числа та дії над ними

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математикика,економіка,фінансова сфера та зв'язок з повсякденним життям.

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Подорож у Країну натуральних чисел» виконуватиметься учнями 5 класу при вивчені теми «Натуральні числа та дії над ними». Основні види діяльності учнів: зібрати додатковий теоретичний матеріал по темі; зробити добірку нестандартних завдань з натуральними числами; знайти зв'язок оточуючого нас світу зі світом натуральних чисел (скласти таблиці, діаграми); створити мультимедійну презентацію по проекту; продемонструвати іншим учням, що тема натуральних чисел та дій над ними може бути дуже цікавою і корисною.

Плани

План вивчення теми "Натуральні числа та дії над ними"

План впровадження теми "Натуральні числа та дії над ними"

Оцінювання

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиці З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався).

Протягом роботи над проектом учні використовують самооцінку презентації, щоденну рефлексію, вирішують завдання, проводять само - і взаємоперевірку. Коли учні завершують частину дослідження, учитель перевіряє їх вирішення, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні у додаткових інструкцій. Даний вид діяльності вчитель здійснює через онлайн-конференції , консультації та обговорення на блозі. Результат роботи над проектом оцінюється за допомогою опитування, роботи з таблицею бажань і безпосереднім захистом проекту.

Бали за весь проект можна подивитись у даній таблиці Загальні оцінки теми

Діяльність учнів та вчителя

І етап-Підготовчий: Перед початком роботи над проектом вчитель створює сайт проекту, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті;передбачає сторінку для On-line консультацій учнів.До початку роботи над проектом вчителю необхідно: Переконатися що усі учні змогли відкрити та мають доступ до:Презентації основних питань Фасилітація проекту Разом з учнями переглянути буклет учителя про формування навичок мислення;Розглянути основні терміни та основні поняття до теми, що вивчається;перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати її та документувати; здійснити роботу з учнями щодо та дотримання;

ІІ етап-Мотиваційний: Перед учнями ставиться ключове питання: Чи можна перерахувати все на світі?. Під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення.Визначаються можливі напрями, які могли б дати відповідні набори даних. Обговорюються та оцінюються ідеї учнів, які вони пропонують.Вчитель нагадує ключове питання проекту. Тематичні та змістові питання допоможуть учням зрозуміти тему та мету даного проекту.

ІІІ етап-Конструктивний: Учні розподіляються на групи:

І група – «Юні науковці»

ІІ група – «Генії лічби»

ІІІ група – «Числові знавці»

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються.Відкривють та завантажують основні документи проекту Презентації основних питань Фасилітація проекту пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів,визначаються зіспособом представлення результату роботи та використовують Форми оцінювання самоспрямування у навчанні Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням. Учням необхідно: Опублікувати створені продукти на сайті проекту.Учні відкривають Фасилітація проекту де знаходять додаткові матеріали свої групи та користуються ними. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель у роботі дотримується стратегій фасилітації.Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

IV етап-Захист проектів: Перед завершенням роботи учні, використовуючи Критерії Форму критеріїв оцінювання презентації, Форму критеріїв оцінювання публікації та Форму критеріїв оцінювання сайту , перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби.Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі оцінювання навичок спільної діяльності.Перед захистом всі групи обмінюються контрольними списками для оцінки учнівської публікації та по ходу захисту оцінюють своїх товаришів.У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією використовують форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Переглянуть свої оцінки за певні види діяльності Загальне оцінювання проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище Макарова Вікторія Віталіївна

Фах, навчальний предмет Математика, інформатика

Навчальний заклад Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг

Контактні дані victoriabusinka@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5 січня 2018 – 18 січня 2018

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренер

Лов’янова Ірина Василівна