Портфоліо з теми «Многокутники»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Навчальна тема - "Многокутники"
Тема проекту "Світ навколо нас - пазл з геометричних фігур"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний предмет: геометрія.
Другорядні (дотичні) навчальні предмети: логіка, технології, образотворче мистецтво, інформатика

Вік учнів, клас

8 клас, 13-14 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Навколишній світ – пазл з геометричних фігур» виконуватиметься учнями 8 класу одночасно з вивченням теми «Многокутники» з курсу геометрії 8 класу під час роботи шкільного гуртка з математики чи на факультативних заняттях. Основні види діяльності учнів, такі, як добір інформації про задачі на розрізання, історію їх виникнення та використання в житті, розв’язування окремих задач на розрізання, виконання творчих завдань (зокрема розв’язування головоломки «Танграм», створення візерунків для оздоблення будівельної плитки, лінолеуму чи паркету, розфарбування вітражів тощо) спрямовані на досягнення вимог державних освітніх стандартів і навчальних програм та відповідають запланованим навчальним цілям. Можливі учнівські ролі, які передбачаються у сценарії проекту: історики, знавці математики, дизайнери.

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається упродовж всього навчання за темою. Оцінювання ґрунтується на:

 • вхідному оцінюванні знань за допомогою мережевого опитувальника та спеціального завдання - розв’язування головоломки “Танграм”, виявленні навчальних потреб учнів,
 • моніторингу процесу просування учнів по проекту,
 • оформленні учнями відгуків про роботу своїх товаришів;
 • перевірці вмінь та навичок розв’язувати задачі на розрізання, знань з теми дослідження.

Також оцінюється кінцеві продукти діяльності учнів:

 • брошура з інформацією про геометричні головоломки та історію виникнення задач на розрізання,
 • сайт проекту з опублікованими дизайнерськими проектами та розв’язаними задачами на розрізання:
 • “Знавці математики” заповнюють сторінки “Теорема Піфагора та розрізання”, “Задачі на розфарбовування”, а “Дизайнери” - “Розрізання в житті” та “Дизайнерські рішення”.

Упродовж роботи над проектом використовуються такі інструменти оцінювання навчальної діяльності учнів:

 1. таблиця “ЗХД”;
 2. організаційна діаграма (учні записують відомі їм властивості трикутників, орієнтуючись на класифікаційну схему);
 3. мережевий опитувальник;
 4. форма для самооцінювання розробленого сайту;
 5. форма оцінювання брошури;
 6. форма оцінювання сайту;
 7. форма відгуків від однолітків (заповнюється під час захисту учасниками проекту для взаємооцінювання);
 8. загальна форма оцінювання за результатами роботи над проектом.

Діяльність учнів та вчителя

З темою “Задачі на розрізання” учні будуть знайомитися після з вивчення теми “Многокутники”. З метою впровадження в навчальний процес інноваційних форм роботи вчитель пропонує розробити проект за даною темою, що дозволить не лише поглибити знання з геометрії, а й розвинути комунікативні навички, вміння організовувати ефективне спілкування, як традиційне, так і з допомогою Інтернет-сервісів, вміння працювати в команді, вміння добирати інформацію за темою з різних джерел.

№ етапу Зміст роботи Діяльність вчителя та учнів
1 етап
Знайомство з методом проектів
У випадку, коли учні ще не стикалися з навчальними проектами, учитель перш за все знайомить учнів з методом проектів. З цією метою можна використати буклет про метод проектів і зразки вже розроблених проектів.
2 етап
Мотивація навчальної діяльності
Крок 1
На початку роботи над проектом вчитель перевіряє знання учнів властивості і ознаки різних видів трикутників та чотирикутників, використовуючи мережевий опитувальник, попередньо розміщений на блозі. Також можна використати різноманітні організаційні діаграми чи блок-схеми для унаочнення навчального матеріалу, наприклад - діаграму для повторення ознак і властивостей різних видів трикутників. На перших заняттях теми доцільно запропонувати учням розв’язати геометричну головоломку “Танграм” (попередньо потурбуватися про необхідне канцелярське приладдя - папір, картон, ножиці).
Крок 2
Для подальшої роботи над проектом учні мають створити власні Google-акаунти, щоб мати змогу користуватися Google-документами, брати участь в обговореннях на блозі вчителя математики, спілкуватися з вчителем та товаришами засобами електронної пошти, заповнювати сайт проекту.
Крок 3
Учитель пропонує учням заповнити перші дві колонки таблиці “Знаю-Хочу дізнатися-Дізнався” (відоме з теми і те, про що учні хотіли б дізнатися). Далі демонструється презентація основних запитань теми, учні беруть участь в обговоренні цих питань, висувають припущення стосовно можливих правильних відповідей. Особливу увагу учнів вчитель спрямовує на ключове питання, оскільки саме воно створює позитивну мотивацію для майбутніх досліджень
3 етап
Робота з презентацією вчителя
На цьому етапі учні обмірковують тематичні запитання проекту та визначають, в якій дослідницькій групі вони б хотіли працювати, міркують, на які питання проекту зможе дати відповідь кожна з утворених груп, за бажанням пропонують свої назви для цих груп. Учні самостійно обирають, в якій формі вони будуть представляти результати своєї роботи (наприклад: історики створюють брошуру про відомі геометричні головоломки та їх авторів або про історію виникнення задач на розрізання, знавці математики висвітлюють на сторінках сайту проекту інформацію стосовно задач на розфарбовування, досліджують геометричні доведення теореми Піфагора, а дизайнери з'ясовують, де можна застосувати вміння розв'язувати задачі на розрізання). Вчитель звертає увагу на вимоги до розроблюваних продуктів звітності, ознайомлює учасників проекту з ресурсами для роботи над проектом, нагадуючи про коректне використання інформації відповідно до авторського права.
4 етап
Робота в групах
Учні працюють над виконанням проекту, добирають доцільний матеріал. Вчитель працює окремо з кожною групою, проводить консультації за потреби, опрацьовує з учнями задачний матеріал (на заняттях гуртка розв’язує з класом типові задачі на розрізання, нестандартні завдання пропонує висвітлити “Знавцям математики” в межах проекту). Відбувається також дистанційне спілкування учасників проекту.
5 етап
Створення продуктів для звітності
Коли змістовна частина проекту готова, треба підготувати учнів до розробки продуктів для звітності - презентації, брошури, настінної газети, сайту проекту тощо. Слід показати учням приклади розроблених продуктів та вказати ресурси, з яких можна дізнатися (або ж пригадати) алгоритми розробки цих продуктів. На даному етапі вчитель та учні активно співпрацюють з вчителем інформатики, “Дизайнери” звертаються за порадою до вчителів образотворчого мистецтва та технологій. Після вивчення інструментів для роботи учні приступають до реалізації напрацьованих ідей і задумів. Групи наразі не працюють відокремлено, беруть участь в обговоренні розроблюваних продуктів, обмінюються досвідом використання хмарних технологій в роботі. Учасники проекту здійснюють також самооцінювання, використовуючи форми для самооцінювання та взаємооцінювання. Перед захистом проекту учні знову звертаються до вимог, поданих в презентації основних питань.
6 етап
Захист проекту
Завершальний етап в роботі над проектом - презентація розроблених продуктів. На захист проекту можна запросити учнів 7-8 класів, що не брали участь у проекті. Для гостей заходу доцільно представити основні питання проекту, а потім презентувати напрацьовані матеріали. Учасники проекту (зокрема “Історики”) готують для гостей пам’ятні сувеніри - брошури з інформацією про цікаві геометричні головоломки. Після захисту проекту учні заповнюють третю колонку таблиці “ЗХД” та розв’язують письмову перевірочну контрольну роботу. Цікаво було б, якщо учні різних груп будуть підбирати завдання для своїх опонентів (звісно, під керівництвом вчителя).

Використання Інтернет-ресурсів та прикладу учнівської розробки
Упродовж вивчення теми та виконання проекту учні активно використовують Інтернет: для участі в опитуваннях, обговореннях, для електронного листування з товаришами та вчителем. для пошуку інформації та розробки продуктів звітності, для встановлення необхідних програмних засобів (пакету динамічної математики GeoGebra, MS Publisher та ін). Вчитель може попередньо створити сайт проекту і заповнити якусь з його сторінок, а далі учні дозаповнять ті сторінки, за які вони відповідальні.
Оцінювання роботи над проектом передбачає:

 • оцінювання вчителем відповідно до завдань та вимог;
 • оформлення учнями відгуків на роботу товаришів;
 • самооцінювання кожним учасником проекту.

Фасилітація навчального процесу
Для підтримки роботи учнів над створенням сайту та виконання ними творчих завдань вчитель знайомить школярів з особливостями СДМ GeoGebra, готує пам’ятку з переліком основних інструментів цього навчального продукту, допомогає конвертувати ggb-проекти для публікації в мережі Інтернет.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Руслан Юрійович Шпонька

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математики, вчитель інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет

Місто/село, район, область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

Адреса електронної пошти ruslanshponka@gmail.com
Профіль на Google+
Профіль на Facebook

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.2018 - 18.01.2018

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов'янова Ірина Василівна