Портфоліо з теми «Звичайні дроби та дії над ними»

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Звичайні дроби та дії над ними

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика. Історія, економіка, медицина, хімія, образотворче мистецтво, логіка.

Вік учнів, клас

6 клас, 12-13 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Звичайні дроби та дії над ними» виконуватиметься учнями 6 класу одночасно з вивченням теми «Звичайні дроби та дії над ними» з курсу математики 6 класу під час роботи шкільного гуртка з математики чи на факультативних заняттях. Основні види діяльності учнів, такі, як історія виникнення дробів та використання їх у житті, розв’язування окремих задач, виконання творчих завдань спрямованих на досягнення вимог державних освітніх стандартів і навчальних програм та відповідають запланованим навчальним цілям. Можливі учнівські ролі, які передбачаються у сценарії проекту: історики, професійні художники

План вивчення теми

План вивчення теми
План впровадження проекту

Оцінювання

На початку проекту визначення попередніх знань учнів щодо теми відбувається при заповненні ними опитувальника та таблиціЗ-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався). Вчитель спрямовує учнів на використання ікт в процесі навчання. Протягом роботи над проектом учні використовують самооцінку презентації, щоденну рефлексію, вирішують завдання, проводять само - і взаємоперевірку. Коли учні завершують частину дослідження, учитель перевіряє їх вирішення, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні у додаткових інструкцій. Даний вид діяльності вчитель здійснює через онлайн-конференції , консультації та обговорення на блозі. Результат роботи над проектом оцінюється за допомогою опитування, роботи з таблицею бажань і безпосереднім захистом проекту. Для оцінювання роботи учнів обрано: 1. контрольний список для визначення наявності та рівня попередніх знань; 2. контрольний список для самооцінювання роботи в групі; 3. контрольний список для взаємооцінювання; 4. форму оцінювання дописів та коментарів на вікі; 5. коментарі та відгуки (зворотний зв'язок від однокласників) щодо створення презентації; 6. контрольний список для презентації.


Навички 21 століття

Таблиця оцінювання учнівського проекту

Таблиця оцінювання роботи учнів 6 класу


Контрольна робота з даної теми:

Тест з теми "Звичайні дроби та дії над ними"

Діяльність учнів та вчителя

1 етап. Перед початком роботи над проектом вчитель створює сторінку на своєму сайті метод навчальних проектів, де висвітлюються посилання на корисні джерела інформації та інтернет-ресурси, закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті; передбачає сторінку для Online консультацій учнів. Вчителю потрібно разом з учнями переглянути буклет про метод навчальних проектів, про навички 21 століття; перевірити, чи учні знають, як шукати відомості в мережі Інтернет, зберігати їх та документувати; здійснити роботу з учнями щодо пошуку та оцінювання ними веб-ресурсів та дотримання законів про авторське право; переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, пошуковими серверами, інформацією в Інтернеті (збереження, пошук, перегляд), мають навички створювати блоги, сайти та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має.


Посилання на корисні джерела інформації

Буклет про метод проектів

Про навички 21 століття

З-Х-Д (Знаю, Хочу дізнатися, Дізнався)

ІІ етап – Мотиваційний

Перед учнями ставиться ключове питання і під час проведення мозкового штурму відбувається його обговорення. Вчитель пропонує учням презентацію основних питань. Щоб перевірити рівень володіння учнями записами основних математичних понять, а учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають з теми проекту всім класом заповнюють дві перші колонки таблиці З-Х-Д (знаю – хочу дізнатися) ; виконують завдання по заповненню графічних схем. Учні формують 4 групи, обирають одну з тем для дослідження; обирають спосіб представлення результату своєї роботи. Вчитель повідомляє, що на на сторінці сайту «метод навчальних проектів» для проведення консультацій on line є підсторінка. Вчитель повідомляє, що використовує доступну учням Google-таблицю, в якій відображається результат просування кожної групи над дослідженням.


Презентація основних питань

ІІІ етап – Конструктивний

Перший тиждень

Учні, ознайомившись зі своїми тематичними питаннями, протягом першого тижня займаються пошуком відомостей, складають план діяльності для впровадження своїх планів, визначаються зі способом представлення результату роботи та використовують форми оцінювання самоспрямування у навчанні Після цього вчитель проводить рефлексію з учнями та індивідуальні консультації з кожною групою, в тому числі через сайт проекту, коригує їх діяльність, надає певні рекомендації та спрямовує роботу над питанням.

Другий тиждень

Учні працюють над створенням презентації та сайту. Вчитель роздає учням документ Контрольний список. Попередньо відбувається обговорення цих форм з керівниками груп, щоб переконатися, що вони розуміють критерії оцінювання перед початком роботи. Рефлексія та консультації, взаємооцінювання відбувається протягом всієї роботи. Одним із документів фасилітації є презентація основних питань вчителя. Учитель дотримується стратегій фасилітації. Для забезпечення диференційованого підходу у навчанні вчитель використовує у роботі доцільні стратегії навчання і оцінювання обдарованих учнів та учнів з обмеженими можливостями.

Учнівська презентація

IV етап – захист проекту

Перед завершенням роботи учні, використовуючи критерії перевіряють свою роботу та коригують навчальні потреби. Кожна група здає вчителю лист-контроль оцінювання самоспрямування роботи у групі; оцінювання навичок спільної діяльності. У призначений вчителем день захисту проекту під час виступу з презентацією форму оцінювання презентації. Контрольний список для оцінювання однолітками математичної презентації призначений для учнів, які дають зворотній зв'язок на виступ однолітків з демонстрацією їх проектної групової роботи з математики. Щоб перевірити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, відбувається підсумкове оцінювання вмінь і навичок та заповнюється і обговорюється третя колонка таблиці ЗХД. Підсумовуються оцінки учнів, оцінки вчителя роботи груп з google-таблиці. Після представлення всіх результатів відбувається обговорення ключового питання.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Рєзцова Анастасія Вячеславівна

Фах, навчальний предмет

Майбутній вчитель математики та інформатики

Навчальний заклад

Криворізький державний педагогічний університет

Місто\село, район, область

Кривий Ріг, Дніпропетровська область

Контактні дані

Адреса електронної пошти nastia972546@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

5.01.2018 - 18.01.2018

Місце проведення тренінгу

Криворізький державний педагогічний університет

Тренери

Лов'янова Ірина Василівна