Портфоліо з теми "Sport in our life"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Спорт врятує світ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, Фізична культура

Вік учнів, клас

6 класс, 11 років

Стислий опис проекту

Навчальний проект «Спорт врятує світ!» було створено для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. У цьому проекті учні ознайомлюються із поняттями ігри та види спотру, з обов'язками тренера та спортсмена, вивчають складові частини видів спорту та змагань,розглядають види та призначення спортивних навантажень усвідомлюють важливість активного способу життя в житті людини. Впродовж виконання наукового дослідження учні зможуть дізнатись про різноманіття видів спорту в Україні та Великобританії, провести дослідження і створити власну презентацію топ видів спорту. Робота виконується в групах залежно від зацікавлень та схильностей дітей, кожна з яких має свої обов’язки та завдання. Результати проекту подаються у вигляді учнівської презентації.

План вивчення теми

План вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання відбувається на всіх етапах проекту. На початку проекту використовується стратгія для вивчення навчальних потреб учнів. Після перегляду презентації викладача , в якій позначені тема і цілі проекту, для перевірки попередніх знань учнів та ступеня їх готовності до участі у проекті застосовуються метод мозкової атаки мозговий штурм Учням пропонується швидко видавати всі ідеї, які спадають їм на думку за питанням "Чим корисний спорт",Потім групи обмінюються аркушами і продовжують працювати над наступними темами, і так продовжується, поки кожна група не здійснить свого внеску до розробки всіх тем. У кінці мозкового штурму всі листи пред'являються класу, і учні можуть подивитися на результати загальної роботи. Наприкінці проекту було проведено кінцеве мережеве опитування для визначення ролі спорту в житті учнів.

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком роботи керівник проекту повинен підготувати всі необхідні матеріали та обладнання, перевірити наявність комп’ютерних програм, за допомогою Буклету ознайомити з методом проектів та залучити адміністрацію школи та вчителів до допомоги у його проведенні. Перший етап. Під час перегляду презентація вчителя учні ознайомлюються з темою. У ході виконання 3-х- д схеми та після консультацій із вчителем окреслюють план своїх дій. Учні об’єднуються в групи 4-6 осіб, розподіляють ролі. Вони переглядають Інтернет джерела, друковані матеріали, проводять дослідження у бібліотеках, підбирають необхідний матеріал та планують свою роботу. Другий етап. Під час дослідження діти розділились на команди. В кожній команді є "дослідник", який знаходить інформацію та обробляє її. "Доктор" шукає такі види спорту, що найбільш корисні для здоров’я та шукає засоби їх впровадження у життя учнів. "Соціолог" шукає такі види спорту, що сприяють соціальній адаптації учнів. Тренер обирає найважливіші аргументи та виносить висновок. Групи отримають завдання, обговорюють їх, працюють із рекомендованою літературою та матеріалами Інтернету, відбирають необхідний матеріал, проводять запропоновані дослідження, узагальнюють їх, обговорюють власні думки та результати. Оцінювання впродовж проекту відбувається з допомогою журналу ходу проекту за допомогою учнівських щоденників, в яких учні самостійно записують думки про проведення проекту, висловлюють ідеї та намагаються вирішити поставлені проблеми. Даний вид оцінювання допомагає вчителеві проводити моніторинг прогресу роботи учнів. Після виконаної роботи учні захищають презентації та газети з результатами.По завершенню проекту учні оцінюються вчителем відповідно до їх роботи, а результати проекту висвітлюються у шкільній газеті. Третій етап. Презентація робіт учнів та їх оцінювання.презентація

Відомості про автора

Прізвище, Ім'я

Скрипнік Юлія

Фах, профессія

Вчитель англійскої мови

Навчальний заклад

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

Район, місто, область

Приморський район, м. Одесса, Одеська область

Контактні данні

julia.skripnik1212@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

03.02.2014р. – 31.05.2014р.

Місце проведення тренінгу

вул. Старопортофранківска 36

Тренери

Боднар Лілія Василівна