Портфоліо з теми "Шукаємо однодумців"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

У ПОШУКАХ СЕБЕ

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

курс "Людина і світ",

курс "Основи психології"

Навчальна тема

курс "Людина і світ", тема "Соціалізація особистості"

Вік учнів, клас

Учні 11-го класу, 15-17 р

Стислий опис проекту

Даний проект буде реалізовуватися з учнями 11-х класів в процесі вивчення теми «Соціалізація особистості» з курсу «Людина і світ». В рамках реалізації проекту учні будуть шукати нову інформацію щодо молодіжних субкультур, проводити власні анкетування, щоб отримати інформацію про цінності сучасної молоді і їхніх батьків; виявити, як цінності впливають на формування особистості, співвіднести цінності дітей і їхніх батьків; побачити, яким є ставлення до питання субкультур; розв’язувати поставлені дослідницькі завдання, спрямовані на виявлення позитивного і негативного у діяльності субкультур; формувати власне ставлення до них. Учні працюють в малих групах, щоб планувати та розробляти проектні продукти, які б стосувалися обраного ними питання. Як продукт діяльності учні складуть сценарій і проведуть «круглий стіл» з батьками, однолітками щодо проблеми молодіжних субкультур, розроблять рекомендації для однолітків «Як не потрапити на гачок маніпулятора».

Повний План вивчення теми

- План вивчення теми

- План впровадження

Навчальні цілі

В процесі роботи над даним проектом учні будуть:

- вдосконалювати свої навички збирання даних про молодіжні субкультури кількома способами (опрацювання Інтернет-джерел, проведення опитування тощо);

- зіставляти та порівнювати молодіжні організації з молодіжними субкультурами, що буде сприяти виробленню вміння аналізувати молодіжні субкультури, знаходячи в них позитивні та негативні сторони

- покращувати свої навички роботи у колективі, вміння співпрацювати, знаходити спільні варіанти розв’язання поставлених завдань;

- удосконалювати свої навички роботи з додатковими джерелами;

- вчитись переконливо доводити власну точку зору;

- демонструвати результати своєї діяльності, захищати свої презентації

Опис оцінювання

В процесі реалізації проекту оцінювання діяльності учнів відбувається до початку роботу, впродовж виконання проекту, в кінці проекту. Це оцінювання проводилось, щоб допомогти учням розвивати нові навички мислення вищих рівнів, здійснювати корекцію і моніторинг власного навчання. На початку роботи оцінювання здійснюється за допомогою проведення «мозкової атаки» з використанням таблиці «Знаю-хочу дізнатися-дізнався» і «асоціативного куща». Крім того, для оцінювання навчальних потреб вчитель організовує обговорення Ключового і тематичних запитань, записує відповіді учнів та їх думки з метою подальшого планування діяльності. Під час реалізації проекту вчитель планує проведення групових і індивідуальних консультацій для моніторингу прогресу та відповідей на запитання учнів. В процесі реалізації з метою самооцінювання учнів керівник проекту пропонує пройти on-line анкетування, щоб вони могли побачити свої знання і коригувати свій процес діяльності в проекті. Використовуючи підсумок відповідей, учитель може побачити, наскільки учні засвоїли матеріал на даному етапі реалізації проекту. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Запросіть учнів використовувати форму оцінювання продукту проекту, щоб допомогти їм здійснювати самооцінку роботи та постійно отримувати оцінювання однолітків до того, як робота в проекті буде завершена. Та ж сама форма оцінювання використовується і для оцінювання їх кінцевих презентацій завершених проектів.Працюючи в групах учні отримують форми оцінювання роботи в групах. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, буклет і блог Для забезпечення диференціації навчання учнів керівник проекту використовує опитування щодо забезпечення диференціації

Діяльність учнів та вчителя

Перед початком проекту вчитель збирає дозволи від батьків на використання учнями Інтернету. В процесі реалізації проекту учні представлять результати своїх досліджень у вигляді або презентації, або інформаційного буклету, або блогу. Інструктаж щодо опанування навичками використання цих інструментів повинен щоденно бути включений у процес занять. Навчальна тема розпочинається з ознайомлення учнів з Ключовим запитанням: Хто відповідатиме за вибір? Вчитель презентує свою презентацію. В процесі перегляду презентації пропонує учням замислитись над такими запитаннями: 1. Молодіжні субкультури: мода чи необхідність? 2.Як поєднуються цінності батьків і дітей? 3. Чи маємо ми право вибору? Учні відповідають на поставлені запитання, вчитель занотовує їхні відповіді для коригування діяльності учнів. Щоб побачити і оцінити, яким є попередні знання учнів з даної теми, вчитель пропонує виконати певні завдання (заповнити таблицю «Знаю-хочу дізнатись», виконати вправу «Асоціативний кущ», заповнити таблицю щодо переваг і недоліків субкультур і християнських молодіжних течій). В процесі виконання учнями цих завдань вчитель разом з учнями обговорює і оцінює ідеї учнів. Після цього вчитель роздає учням форму оцінювання проекту, проводить її обговорення Ця Форма містить огляд очікувань від створеного ними учнівського проекту. Попросіть учнів використовувати Форму, щоб допомогти їм відслідковувати свій прогрес у просуванні до завершення проекту і те, як відбувається їх навчання. В процесі реалізації проекту клас ділиться на 4 групи. Кожна група складається з 4-5 учасників і виконує конкретні завдання. Для того, щоб полегшити процес роботи учнів в Інтернет-джерелами, вони отримують інструкцію щодо пошуку інформації в Інтернеті, а також список можливих джерел для використання.. Перша група має зібрати інформацію щодо існуючих в нашій державі течій молодіжних субкультур, ознайомитись з історією їхнього виникнення і з’ясувати, які з субкультур виникли на Україні. Результати своєї роботи представляє за допомогою створеної презентації. Учні отримують форму оцінювання презентації Друга група складає анкетування з метою виявлення цінностей сучасної молоді; проводить анкетування серед однолітків і їхніх батьків; аналізує, які цінності є актуальними як для молоді, так і для батьків. Для того, щоб учні знали, як проводити дослідження, керівник проекту ознайомлює їх з власною презентацією, в якій прописані правила правильного проведення анкетування. Як результат узагальнення своїх досліджень вони випускають буклет, де описують отримані дані і розробляють рекомендації для учнів і батьків щодо шляхів налагодження конструктивного спілкування. Учні отримують форму оцінювання буклету. Третя група, узагальнивши результати попередніх груп, шукає життєві приклади, які свідчать про вплив молодіжних організацій на формування особистості; встановлює, у чому є позитивний і негативний вплив молодіжних субкультур. Результати своєї діяльності опубліковують у блозі «Шукаємо однодумців» . Група отримує форму оцінювання блогу. Четверта група має порівняти молодіжні субкультури і християнські молодіжні течії за обраними критеріями; проаналізувати, яким є їхній вплив. В процесі розв’язання поставленого завдання учні організовують інтерв’ю з однолітками, які входять до певних субкультур і християнських організацій. Результати своїх опитувань і досліджень представляють за допомогою презентації і розроблення рекомендацій «Як не потрапити на гачок». Група отримує форму оцінювання презентації. Як результат діяльності учні складуть сценарій і проведуть «круглий стіл» з батьками, вчителями, однолітками щодо проблеми молодіжних субкультур, розроблять рекомендації для однолітків «Як не потрапити на гачок». Для вчителів керівник проекту створив буклет1,буклет2 де описані переваги проектних технологій.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Дуброва Тетяна

Фах, навчальний предмет

практичний психолог

Навчальний заклад

Червоноградський НВК № 13

Місто\село, район, область

Соснівка, Львівська область

Контактні дані

e-mail:tanuyshadubrova@gmail.com

Відомості про тренінг

Інтел, 10 версія

Дати проведення тренінгу

24-29 вересня 2012

Місце проведення тренінгу

на базі ЛОІППО

Тренери

Манько Н.Д, Дмитрук О.Ю.