Портфоліо з теми "Чому при коливаннях відбуваються руйнування?"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


назва проекту

Чому при коливаннях відбуваються руйнування?

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Физика

Навчальна тема (як записано в програмі)

Фізика. Вимушені коливання. Резонанс Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.

Вік учнів, клас

10 клас,15 років

Стислий опис проекту

10 клас Вимушені коливання. Резонанс Математичний маятник. Період коливань математичного маятника. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників. Вивчити визначення вільних та вимушених коливань,математичного і пружинного маятників. Провести досліди по встановленню залежності періоду коливань математичного і пружинного маятників від маси тягарця,довжини підвісу, жорсткості пружини. Результати роботи представити в презентації.

Повний План вивчення теми

План впровадження [1] Шаблон Плану вивчення теми [2]

Навчальні цілі

Після виконання проекту Учні мають уявлення про різні види механічного руху. Учні:  знають умови виникнення коливань, величини, що характеризують гармонічні коливання;  розуміють сутність гармонічних коливань, вільних і вимушених коливань;  здатні пояснити резонанс;  вміють записувати рівняння гармонічних коливань;  здатні аналізувати перетворення механічної енергії під час коливань математичного й пружинного маятників;  володіють експериментальними способами визначення періоду коливань нитяного маятника і вимірювання за його допомогою прискорення вільного падіння; здатні розв’язувати фізичні задачі на визначення параметрів гармонічних коливань маятників.

Формуються у учнів такі навички:

• Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. • Прийняття відповідальності за результати спільної роботи • Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування. • Вмітимуть використовувати елементи оцінювання для оцінки діяльності своїх товаришів. Учні будуть дотримуватися законів про авторські права. Вмітимуть оцінювати блоги. Вмітимуть працювати з сервісами Інтернету щодо спілкування через Інтернет. Набудуть знання щодо збереження авторських прав.

Опис оцінювання

Упродовж всієї навчальної теми проводиться оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, навички 21 століття при розробці змісту учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. Вчитель презентує тему проекту з використанням [ [3]презентації]Для оцінювання навчальних потреб учнів, їх попередніх знань і упереджень щодо використання статистики для передбачення майбутнього на початку вивчення теми організовано [асоціативний кущ] [4]до поняття «коливання», обговорення Ключового запитання, вчитель занотовує відповіді учнів та їх думки, щоб використовувати ці нотатки для подальшого планування своєї діяльності і обговорити їх докладно на індивідуальних і групових консультаціях. Учні з самого початку роботи над проектами використовують [Контрольний список для оцінювання учнівського блогу][5] ,[контрольний список для презентації][6], щоб скеровувати своє навчання, відслідковувати тенденції та здійснювати самооцінку свого просування у навчанні [[Таблиця «ЗХД» -«Знаю - Хочу дізнатися - Дізнався»][7]]. Оцінювання здійснюється вчителем щоденно на основі спостережень та перегляду продуктів діяльності учнів. Остаточна оцінка за тему виставляється з врахуванням оцінки за презентацію, роботу в блозі, тестування,самостійну та лабораторну роботу,оцінювання розвитку навичок 21 століття.

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

І тиждень Учні усвідомлюють тему та основні питання, запропоновані вчителем шодо вивчення теми «Механічні коливання».Слухають та конспектують ключові поняття теми.Учні обєднуються в 3 групи і створюють загальний план роботи ,на основі якого кожен розробляє індивідуальний план. ІІ тиждень  Вивчення за підручником та матеріалами в Інтернеті інформації про механічні коливання, де зустрічаються коливання в побуті,в природі та на підприємстві, які фізичні величини характеризують коливання та за якими формулами вони розраховуються.  Результати вивчення теми оформлювати в блозі: 1група Визначення та формули з теми. 2 група Приклади вільних та вимушенних коливань. 3 група Інформація про резонанс.  Прислати адресу блога учителю та одноклассникам.  Вивчити інформацію в блогах інших учнів.

ІІІ тиждень  Провести дослідження на уроках: 1група Дослідити залежність періода вільних коливань колиски від довжини підвісу та маси дитини (математичного маятника від довжини підвісу,маси вантажа). 2 група Дослідити залежність періода вільних коливань пружиних терезів від довжини підвісу,маси вантажа. (пружиного маятника від довжини підвісу,маси вантажа). 3 група Спостереження механіческого резонанса на мотузці для білизни під час розгойдування кількох підвішених тіл. Учні обробляють результати в зошитах для лабораторних робіт та робочих (виконують розрахунки та роблять висновки). Обговорення та розвязання ключового питання проекту. Учні обговорюють оформлення проекту.[Приклад учнівського проекту -презентація][8]


ІV тиждень Презентують проект на уроці та приймають активну участь в оцінюванні результатів роботи. Проводять самооінку та взаємооцінювання. В блозі проводять рефлексію виконаного проекта.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олена,Яценко

Фах, навчальний предмет

учитель фізики,фізика

Навчальний заклад

Донецький профільний ліцей №135

Місто\село, район, область

м.Донецьк,Будьоннівський,Донецька

Контактні дані

0623079347

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

11.06.2012-16.06.2012

Місце проведення тренінгу

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тренери

Герман Артем Юрійович