Портфоліо з теми "Утвердження сили людської думки в оповіданні Р.Шеклі "Запах думки"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Утвердження сили людської думки в оповіданні Р.Шеклі «Запах думки»

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література, образотворче мистецтво, інформатика.

Вік учнів, клас

6 клас, 11-12 років.

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект « Чи може людська думка врятувати життя?», 6 клас. Назва проекту відповідає програмі «Світова література», 2013 р.(Ніколенко О.М.) для 6 класу з теми «Утвердження людської думки в оповіданні Р.Шеклі «Запах думки». Під час виконання проекту в учнів формуються літературні компетенції, що базуються на знаннях, уміннях пізнавального та творчого характеру. На початку проекту учитель пропонує учням та їх батькам переглянути рекомендації,як працювати над проектом. Учні об’єднуються у три групи: «Ілюстратори», «Літературознавці», «Аналітики». Результатом їх роботи будуть презентація, буклет, вікі-стаття.

План вивчення теми (вставити файл)

План переглянути

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Протягом вивчення навчальної теми проводиться опитування та оцінювання, щоб допомогти учням розвивати навички мислення вищих рівнів, розробляти зміст учнівських проектів та здійснювати моніторинг власного навчання. На першому етапі визначається тема та мета проекту,обговорюється з учнями вчительська презентація ; на консультаціях проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту, пошуки інформації в мережі Інтернет,робота з таблицею ЗХД . На основному етапі оцінюється перший варіант роботи над проектом: дібрані ілюстрації,текст, колір, загальний вигляд ілюстративного матеріалу. Учні заповнюють контрольний список процесу роботи. Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами роботи. По завершенні роботи оформлюють результати дослідження, демонструють отримані результати, здійснюють оцінку роботи своїх однокласників за допомогою листів оцінювання презентації ,публікації ,вікі-статті . За допомогою таблиці ЗХД оцінюють набуті знання ті вміння.Вчитель заповнює підсумкову таблицю оцінювання учнів .

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію про метод проектів, знайомить з нею учнів і батьків. Робота починається із заповнення учнями опитувальника ЗХД до теми «Утвердження сили людської думки в оповіданні Р.Шеклі «Запах думки»», за допомогою якого визначається рівень обізнаності учнів із твором та знання дітьми інших фантастичних творів. Наступний етап – об’єднання у групи, отримання учнями завдань.Другий тиждень роботи над проектом: вчитель перевіряє плани роботи груп, проводить індивідуальні консультації, рекомендує необхідні для роботи інтернет-ресурси. Проводить поточне оцінювання. Усі групи узагальнюють та систематизують отримані результати. Перша група створює презентацію «Герої оповідання Р.Шеклі» , друга група підсумки своєю роботи представляє в буклеті «Наукова фантастика» , третя група створює вікі-статтю, в якому знайомить з результатами аналізу поведінки головного героя та робить висновки, як людська думка врятувала життя. Протягом усієї роботи над проектом вчитель використовує електронну пошту для спрямування роботи учня та нагадування. Завершується робота над проектом демонстрацією результатів роботи на читацькій конференції для учнів 6 класів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Оксана Крилова

Фах, навчальний предмет

Вчитель російської мови та літератури, зарубіжної літератури

Навчальний заклад

ЗШ I- III ст.№2

Місто\село, район, область

м.Світловодськ Кіровоградської області

Контактні дані

okskrylova17@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

04.04.-18.04.2014р.

Місце проведення тренінгу

КЗ «КОІППО ім.. В. Сухомлинського»

Тренери