Портфоліо з теми "Тихий океан"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Тихий океан

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Географія

Навчальна тема (як записано в програмі)

Тихий океан. Океанія

Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану.
Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану.
Океанія. Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Екологічні проблеми.

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Під час вивчення теми учні беруть участь у проекті «Тихий океан». За допомогою нього вони ознайомлюються із загальними відомостями, географічним положенням, історією дослідження, особливостями будови океану, кліматичними особливостями, органічними світом і багатствами океану. Учні аналізують і з`ясовують навчальний матеріал, визначають ідейно-тематичне спрямівання і призначення. Для спільної роботи учні створюють блог і розміщують у ньому напрацювання усіх груп. Упродовж роботи над проектом, учні виконують: роботу на контурних картах, працюють з атласами, працюють в групах, проводяться бесіди, письмові роботи і тестові завдання. Учні зможуть грамотно висловлювати власні думки і судження, обстоювати їх. Ораціонально використовувати навчальний план, здобути інтерес до наслідків власної праці.

Повний План вивчення теми

Повний план проекту

Навчальні цілі

Учні розвивають культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, висловлювати власні думки, здобувають знання з теми «Тихий океан», проявляють любов до органічного світу, осмислюють значення по збереженню природних і енергетичних ресурсів.

Опис оцінювання

Використовуються запитання впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих питань з теми. форма оцінювання виконання групового завданняконтрольний список для оцінювання навичок дослідження джерел інформаціїконтрольний список для оцінювання навичок планування проектуконтрольний список: вклад в групову роботуконтрольний список під час спостереження того, як учні вміють аналізувати під час виконання проектів і інших завданьcамооцінювання прикладу учнівської роботи На початку проекту, для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Я-Д ,в якій учні мають описати, що знають про Тихий океан. Оцінити вміння дітей оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. На заключному етапі буде проведене міні-дослідження і підсумкова контрольна робота по виявленню знань, здобутих під час роботи над проектом. Використано Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організовано взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його вклад був цінним. Оцінено учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання

Діяльність учнів

Учні знайомляться з особливостями океану, його значенням для життя планети, її природних процесів і людства, учительською презентацією, методом проектів, заповнюють форму З-Х-Я-Д. Учні працюють у групах, пізнають особливості і географічне положення Тихого океану видатних дослідників, ознайомлюються з основним рельєфом, кліматичними особливостями і як розподіляються життя в товщах вод даного океану. В кожній групі створюють проектні плани і показують іншим групам, щоб отримати коментарії, внести свої пропозиції до розробки їх планів, консультуються з вчителем. Періодично під час роботи над проектом переглядають свої цілі та аналізують у своїх аспектах. На завершальному етапі проекту учні розміщують у блозі, демонструють свої висновки. Учні отримують критерії оцінки з описом рівнів якості, оцінюють свою роботу і розмірковують про отримані знання та навички необхідні у 21 ст.: використання технологій, співпраця і творчість. Підсумок: завершується проект обговоренням всім класом, зверненням до ключового запитання про Тихий океан. Заповнюють 4 стовпчик таблиці З-Х-Я-Д. Вчитель нагадує учням, щоб вони надалі працювали над додатковою літературою, роботою в Інтернеті. Цим самим вони отримують багато іншої цікавої та необхідної інформації для пізнання природи землі.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Борисенко Ніна Григорівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель географії

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №78 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

ozosh78@mail.ru 44-70-22

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

15-21 серпня 2012

Місце проведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №78 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Солдаткіна Ольга Володимирівна