Портфоліо з теми "Системи лінійних рівнянь навколо нас"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

"Системи лінійних рівнянь навколо нас"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Математика, фізика, економіка

Навчальна тема (як записано в програмі)

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Проект «Системи лінійних навколо нас» орієнтований на учнів 7 класу при вивченні теми «Системи лінійних рівнянь з двома змінними». Для виконання завдань учні об’єднуються у групи. Перша група досліджує питання «Що таке система?». Друга група досліджує питання «Чому існує багато способів розв’язку системи лінійних рівнянь з двома змінними?». Друга група поділяється на підгрупи які досліджують застосування графічного методу, методу додавання та підстановки при розв’язуванні систем лінійних рівнянь з двома змінними. Третя група досліджує питання «Що можна описати системою лінійних рівнянь з двома змінними?». На протязі дослідницької роботи кожна група відповідає на змістові питання теми, які пов’язані з тематичним питанням відповідь на яке учні дають за підсумками дослідження. Кожний учень групи має конкретне завдання.

Повний План вивчення теми

План теми

Навчальні цілі

Протягом теми учні повинні навчитися:

 Наводити приклади: рівнянь з двома змінними; лінійні рівняння з двома змінними.

 Формулювати означення: лінійного рівняння з двома змінними; розв'язок рівняння з двома змінними.

 Описувати способи розв'язування лінійних рівнянь з двома змінними.

 Розрізняти рівняння з двома змінними.

 Знаходити розв’язки рівнянь з двома змінними.

 Розв’язувати задачі з використанням систем лінійних рівнянь.

Опис оцінювання

До початку проекту:

На початку роботи учитель демонструє учням презентацію та проводить роботу з таблицями «ЗХД». Складаються план роботи групи та критерії оцінювання робіт учнів, за якими відбувається контроль і самоконтроль в групах з якими знайомляться учні на початку роботи над проектом.

Під час проекту:

В ході роботи групи заповнюють таблиці самоконтролю і бланк самооцінки у групах. Учитель заповнює свій журнал спостережень за групами.

Після закінчення міні-проекту групи:

Учитель оцінює проекти учнів та їхній захист;

Учні проводять самооцінювання та оцінювання робіт кожної групи.

Дослідницькі міні-проекти груп презентуються протягом теми. В кінці теми на підсумковому уроці заповнюється останній стовпчик таблиці «ЗХД».

Діяльність учнів (Скопіювати з Плану)

До початку проекту: Учитель повідомляє тему та мету проекту, основні цілі та завдання. Проводить підготовчу роботу по використанню мережі Інтернет. Створує організаційні, дидактичні та методичні вказівки до проекту. Проводить анкетування учня за допомогою опитувальника для виявлення початкових знань з теми. Під час проекту: Учні діляться на групи. Перша група досліджує питання «Що таке система?». Друга група досліджує питання «Чому існує багато способів розв’язку системи лінійних рівнянь з двома змінними?». Друга група поділяється на підгрупи які досліджують застосування графічного методу, методу додавання та підстановки при розв’язуванні систем лінійних рівнянь з двома змінними. Третя група досліджує питання «Що можна описати системою лінійних рівнянь з двома змінними?». На протязі дослідницької роботи кожна група відповідає на змістові питання теми, які пов’язані з тематичним питанням відповідь на яке учні дають за підсумками дослідження. Кожний учень групи має конкретне завдання. Кожна група визначає проблему над якою будуть працювати. Кожен учень групи визначає свою роль у вирішенні поставленої проблеми. Вчитель допомагає учням. Після закінчення проекту: Учасники проекту підводять підсумки та роблять висновки.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Галина Гапиченко

Фах, навчальний предмет

Математика, інформатика

Навчальний заклад

Миколаївський ОІППО

Місто\село, район, область

Миколаївська область

Контактні дані

м. Миколаїв, вул. Адміральська, 4-а, е-mail: moippo@moippo.mk.ua

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

19-23 червня 2012 року

Місце проведення тренінгу

м. Одеса

Тренери

Шевчук Лариса Петрівна, Скрипка Анна Володимирівна