Портфоліо з теми "Рух-це життя" для учнів 7 класу

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошукНазва проекту

Рух – це життя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмет

Математика

Вік учнів, клас

12-13 років, 7 клас

Стислий опис проекту

Основним математичним змістом проекту є практичне застосування теореми Піфагора при вимірюванні відстаней на місцевості. Учні мають набути навичок створення математичних моделей реально існуючих об’єктів та застосування математичного апарату для розв’язання прикладної задачі. Учні виконуватимуть вимірювання на місцевості сторін рівностороннього трикутника. При цьому учні набудуть навиків використання усереднених значень вимірюваних величин та уміння порівнювати практичні вимірювання з отриманими за допомогою формул. Під час роботи над проектом учні будуть виконувати тотожні перетворення виразів, використають формули як математичну модель реальних відношень між величинами. Учні мають поглибити свої знання основних відомостей про рівняння з одним невідомим, уміння розв’язувати лінійні та квадратні рівняння. Учні набудуть навиків організації колективної роботи.

Повний План вивчення теми

Опис оцінювання

На початковому етапі буде використана система початкового оцінювання у вигляді анкетування за таблицею «З Х Д», яка додатково буде заповнена на при кінці проекту. Протягом виконання проекту буду здійснювати корегувальні функції для того щоб діти не відхилились від основного курсу. Для здійснення оцінювання будуть використані картки оцінювання, а також виконання тестових завдань. Під час виставлення підсумкової оцінки будуть враховані як проміжкові результати так і оцінка блогу, виступу і робота в групах Учням буде надано можливість за критеріями оцінити свою роботу з Інтернет ресурсами.

Діяльність учнів і вчителя

Учні проглядають презентацію вчителя; учні обговорюють проект та створюють план презентації; проводять пошук історичної інформації в Інтернеті; учні проводять вимірювання на місцевості; учні виводять необхідні формули для обчислень; учні висувають гіпотезу; учні навчаються створювати прості публікації в програмі Publisher (на початку проекту); учні шукають спонсорів для популяризації проекту; учні створюють веб-сторінку проекту; учні розповсюджують бюлетень серед учнів школи та жителів мікрорайону; учні проводять збір інформації від інших учасників проекту; учні оцінюють достовірність поданої інформації; учні класифікують подану інформацію по категоріях – відповідають чи ні проекту; учні аналізують отримані результати та проводять обчислення; учні учаться створювати презентації; учні створюють таблицю економії часу; оцінюють результати вимірювань і узагальнюють їх; роблять висновки; учні вибирають ілюстрації; учні створюють слайди презентації; учні демонструють презентацію; учні під час виконання проекту працюють з тестами, заповнюють таблиці, виконують обчислення, проводять вибір правильних відповідей; учні заповнюють таблицю Excel, вивчають відповідні формули, проводять обчислення; учні проводять презентацію проекту.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Запорожець Світлана Миколаївна

Фах, навчальний предмет

Заступник директора з НВР

Навчальний заклад

Надеждівський навчально – виховний комплекс

Місто\село, район, область

с. Надеждівка, Криворізький р-н, Дніпропетровська обл.

Контактні дані

(098) 434-96-83

Про мене

Мій внесок

ТРЕНІНГИ

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", с. Надеждівка, Криворізький район, 18 січня - 31 січня 2013р.