Портфоліо з теми "Речовини"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Речовини

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

фізика біологія основи здоров’я

Вік учнів, клас

13 років 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект виконують учні 7класу на початку вивчення хімії «речовини» . основними видами діяльності є спостереження . опис , практичне виконання завдань. Пошук цікавих фактів про речовини та х різноманітність. Продуктами діяльності є блоки відповідей у вигляді презентації

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми план проекту

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Оцінювання Мультимедійного Проекту: Загальні критерії Рубрики, Основні критерії та принципи оцінки. Рівні /бали Мультимедіа Інтеграція таких об’єктів як текст, графіка, відео, анімація та звук для підтримки інформації та основного змісту Співпраця Спільна робота для досягнення навчальних та інтелектуальних завдань, які не можуть бути одержані поодинці. Зміст Мають бути представлені основні теми, ідеї, концепції, знанняюВикористано різні форми оцінювання:асоціативний кущ,ЗХД,онлайн опитування

5 Учні ефективно та творчо застосовують потужність саме тих мультимедіа ефектів, які прийнятні для даного виду роботи. Використані всі елементи. Можуть бути декілька технічних не дуже серйозних проблем. Учні ефективно співпрацюють як команда, в якій розподілені обов’язки. Всі вміють зробити кожен елемент презентації. Результат їх роботи відображає вклад кожного і має бути набагато кращий, ніж вони б працювали поодинці. Має задовольняти всім критеріям нижчого рівня і одному або двом таким: відображає глибокий пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне поглиблення та розуміння теми; притягує увагу аудиторії. 4 В презентації використані 3 і більше мультимедійних ефектів в збалансованому, привабливому та доступному вигляді. Елементи показують оригінальність роботи. За невеликим виключенням, більшість ефектів сприяють доброму розкриттю теми. Учні працюють разом як команда на всіх етапах проекту. Успіх досягається завдяки різним вмінням/талантам окремих членів. Кожен відповідає за окрему ділянку роботи. Проект має чіткі цілі, відповідні темі. Включена інформація добута із різноманітних джерел. Проект корисний не тільки для учнів, які його створили. 3 В презентації використано 2 чи більше медіаефектів. Є деякі технічні проблеми, з деякими ускладненнями але перегляд все ж можливий. Учні працювали разом, розподіливши ролі/завдання між собою. Більшість учасників відповідально справилися зі своїми завданнями. Непорозуміння вирішувались продуктивно. Проект представляє інформацію структуровано, зрозуміло для аудиторії. Зроблений акцент на важливих питаннях. 2 В презентації використано 2 чи більше медіаефектів, але технічні проблеми не дозволяють ефективно її демонструвати, чути чи розуміти зміст. Презентація є результатом спільної роботи, але її робили тільки декілька членів групи. Наявне неефективне спілкування, невирішений конфлікт, що не дозволив завершити важливі моменти спільної роботи. Проект сфокусований на темі, але не висвітлює її. Наявна певна організаційна структура, але вона не явна з показу. Можуть бути фактичні помилки чи незрозумілості, але вони не значні. 1 Мультимедіа ефектів немає в презентації. Презентація була зроблена одним учнем, хоча можливо інші і допомагали йому. Проект здається випадковим, нашвидку зробленим, чи незакінченим. Наявні значні фактичні помилки, незрозумілості та нерозуміння теми.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

В процесі реалізації проекту спочаку вчитель бере дозволи на створення електронної скриньки учнів, публікацію їхніх робіт в Інтренеті, дотримання конфіденційності. Всім класом учні заповнюють три колонки таблиці ЗХД, виконують вправу "Асоціативний кущ" для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають та на початку вивчення теми. В кінці проекту учні будуть знову заповнювати ці документи, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. На початку впровадження проекту, вчитель пропонує замислитись учням над певними питаннями, він презенує власну презентацію. Потім обговоріть з учнями, чи розуміють вони ці питання. Попробуйте навести конкретні приклади. Поясніть, як в цьому навчальному проекті ви будете працювати, щоб відповісти на Ключове та Тематичні запитання, як, оцінити або, принаймні, зрозуміти поняття теми. Поясніть, що учні будуть виконувати проект, в якому вони оберуть собі тему та проблему з цієї теми, яка стосується і сьогодення, сучасних проблем, та шукати шляхи вирішення подібних проблем, іпотім зверталися до оцінювання накожному етапі з урахуванням виконаної роботи. Запросіть учнів використовувати Інтернет для того, щоб знайти відомості про речовини ,їх різноманітність, будову, властивості, а також поділитися тим, що вони вивчили з класом за допомогою вікі-статей та блогів. Для цього вони будуть використовувати Інтренет-джерела. Під час вивчення теми пропонуйте учням різні альтернативні способи навчання, враховуючи різні навчальні (когнітивні) стилі: дослідження , спостереження , опис, прогнозування, ознайомлення Ознайомте учнів з хімічними термінами, такими як речовина, хімічний елемент, проста,складна речовина тощо , для того, щоб вони звертали увагу на них, записували їх приклади під час читання та писали це у своїх зошитах і обговорювали їх у малих групах та під час спільних дискусій у класі. Час від часу під час вивчення, запрошуйте учнів до обговорення Ключового запитання в в малих групах та усім класом Запрошуйте учнів співвідносити свій власний досвід з даними підручника. Дайте можливість учням записати свої думки та відповіді на ці запитання. У малих групах, учні обговорюють свої думки про і наводять приклади впливу речовин на своє власне життя або приклади з літератури або фільмів. Щоб переконатися, що учні мають глибоко замислитися над проектом, можна створити відкриту книгу есе, в якій учні записуватимуть свої думки щодо розуміння ключових і тематичних запитань. Частина таких есе має стосуватися Ключового запитання проекту Для створення кульмінаційного підсумкового учнівського навчального проекту запросіть учнів до мозкового штурму, щоб записати усі думки з проблеми, Підсумкові учнівські проекти Обговоріть учнівські проекти . Розкажіть учням, що вони будуть демонструвати свої висновки та рішення для відповідної аудиторії , що вони створять відповідні продукти, що міститимуть їх висновки, такі як мультимедійні презентації, брошури, бюлетені, листівки або вікі-сайт, буклети Їх роботи, наприклад, можуть бути такі: • Буклети мають бути розповсюджені серед учнів класу • Учні створюють мультимедійну презентацію , яка буде представлена батькам на батьківських зборах. • учні створюють вікі- сайт , щоб мати місце для представлення своїх ідей та обговорення їх з однолітками, батьками тощо. Зафіксуйте склад малих груп та попросіть їх разом (методом мозкової атаки) обговорити питання, форми представлення результатів досліджень і можливі цільові аудиторії для своїх проектів. Нехай учні обговорять компоненти плану дій, і попросіть учнів створити план дій для роботи над учнівським проектом. Підготовлений вчителем шаблон плану дій може допомогти учням , які мають проблеми у навчанні, організувати свою роботу. Впродовж навчального дослідження попросіть учнів дотримуватися списку ресурсів, коли вони досліджуватимуть поточні потреби, і відповідно до цього визначити план дій. Деяким учням, можливо, знадобиться використати форму дій, щоб допомогти їм організувати дослідження. Обговоріть ними мінімальні вимоги щодо проведення дослідження та підготовки кінцевого продукту (брошури, презентації, вікі-сторінки тощо). Забезпечте їх формою оцінювання буклету, презентації, блогу з балами на початку роботи над проектами, щоб учні могли відслідковувати і самі себе оцінювати в ході створення продукту, і донести до аудиторії своє головне повідомлення та висновки щодо теми.Результати діяльності внесіть у відомість оцінювання з урахуванням усіх видів діяльності. Ознайомте учнів з прикладами учнівських робіт (презентація , буклет) для того, щоб надати учням уявлення про те, чого від них очікують, та не показуйте ніякі приклади занадто довго, щоб вони їх не копіювали. Шаблон брошури є дуже корисним тільки для учнів, які мають значні утруднення в навчанні, але ви маєте спонукати учнів до створення свого власного продукту, створеного за власними унікальними ідеями для того, щоб допомагати вирішувати конкретну проблему їх спільноти. Впродовж виконання учнями їх проектів періодично зустрічайтеся з кожною з груп для того, щоб переглядати їх план дій і бути впевненими, що вони рухаються у вірному напрямку. Спонукайте кожну групу вдосконалювати та редагувати їх плани, щоб вони враховували, наприклад, взаємооцінювання того, як всі члени групи беруть участь у спільній роботі щодо виконання проекту та створення підсумкових презентаційних матеріалів. Після того, як кожна група зустрінеться з вами для консультацій, надайте їм можливість працювати самостійно, а також організуйте зустрічі однієї групи з іншою для того, щоб розказувати про свою роботу. Спонукайте групи надавати одна одній зворотній зв’язок впродовж роботи над учнівськими проектами. Для цього групи застосовуватимуть форму зворотний зв’язок. Після того, як кожна група презентує результати своєї роботи обраним цільовим аудиторіям (батькам на батьківських зборах, одноліткам, тощо), проведіть спільне заняття для всього класу, або організуйте проведення тематичного вечора разом з батьками та адміністрацією школи, на якому учні обговорюватимуть як підготовку, виконання проектів, їх презентацію цільовій аудиторії, так і те, як впливає проектне навчання на підвищення рівня мотивації учнів. Для цього керівник презентує свій буклет (сторінка 1, сторінка 2), а учні презентують результати своїх досліджень у вигляді, презентацій, рекомендацій, створеного блогу

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Бельо Любов Миколаївна,вчитель хімії ЧЗШ№4 . стаж 29 років

Фах, навчальний предмет

заступник директора з НВР, вчитель Біології, основ здоров'я та екології

Навчальний заклад

Червоноградська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №4

Місто\село, район, область

м. Червоноград, Львівської обл.

Контактні дані

Belolubou@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05.11.2012-16.11.2012

Місце проведення тренінгу

ЧЗШ№4

Тренери

Теслюк Наталія Юріївна