Портфоліо з теми "Пісня - душа народу"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук

Назва проекту

Пісня-душа народу

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Українська література

Навчальна тема (як записано в програмі)

Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька” Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. Коломийки “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки” — “перли розсипаного намиста”. Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.

Вік учнів, клас

7 клас

Стислий опис проекту

Проект з української літератури для учнів 7 класу з теми «Українські народні пісні, їх види, коломийки». Під час вивчення теми учні беруть участь у проекті "Пісня-душа народу". За допомогою цього проекту учні продовжують знайомитися з народними соціально-побутовими піснями, їхнім ідейно-художнім багатством, жанрово-тематичним розмаїттям. У соціально-побутових піснях відтворено життя наших пращурів, яке через різні обставини примушувало українців заради миру, спокою й добробуту своїх родин залишати домівку та йти в козацькі походи, чумакувати, а то й не за своєї волі відбувати солдатчину чи жити у кріпацтві. Ці пісні поділяються на козацькі, чумацькі, бурлацькі, рекрутські та солдатські, наймитські, заробітчанські. У Карпатах на західній Україні проживають такі народності, як гуцули, лемки, бойки. Вони мають свої особливі звичаї, традиції, що складалися протягом віків. Саме там виникли коломийки. Часто коломийки об’єднуються у в’язанки, які не мають сталого змісту, а залежать від уподобань співака та обставин виконання. Для спільної роботи учні створюють блог, в якому розміщують напрацювання всіх груп. Під час проекту учні виконують такі види роботи: - Пошуково-дослідницька робота - Обмін враженнями про соціально-побутові пісні, коломийки - Робота на картках - Робота у групах - Тестові завдання - Аналіз пісень за питаннями - Бесіди, вікторини - Навчитися виразно читати одну з пісень, зробити її аналіз за планом - Заключна контрольна робота (тест або літературний диктант)

Повний План вивчення теми

Повний план проекту

Навчальні цілі

Учні зможуть: - Розвивати навички виразного читання пісень та коломийок, їх коментування - Виховувати естетичні смаки, любов і пошану до окраси кожної нації – її пісенної спадщини - З’ясовувати художні засоби, специфічні ознаки та пафос - Осмислити значення пісенної спадщини українців - Розширити поняття про народну пісенну творчість, показати її життєвість, зв'язок із сучасністю - Розвивати навички інсценізації творів, творчу уяву, акторські здібності - Розвивати почуття гумору


Опис оцінювання

Використовуються запитання впродовж вивчення теми для з’ясування розуміння учнями Основних запитань, а також інших важливих питань з теми. оцінювання виконання групового завдання робота з інформаційними джерелами вклад у групову роботу На початку проекту, для виявлення потреби учнів, заповнюється таблиця З-Х-Д,в якій учні мають описати, що знають про українські народні пісні. Оцінити вміння дітей оцінювати веб-ресурси. Під час заповнення свого блогу, який ведуть учні впродовж вивчення теми, вони мають використовувати Форму оцінювання блогу, яка спрямовує їх у навчанні. Періодичний перегляд та читання їх записів та коментарів дозволяє оцінити розуміння учнів і, при необхідності, скеровувати їх навчання в потрібному напрямку. Запросіть учнів використовувати план діяльності для того, щоб допомогти їм на етапах проведення мозкової атаки, планування, впровадження своїх планів. На заключному етапі буде проведене міні-дослідження, написана письмова робота і підсумкова контрольна робота по виявленню знань, здобутих під час роботи над проектом. Використано Форму оцінювання з балами також і для підсумкового оцінювання, організовано взаємооцінювання у групі враховуючи те, який саме вклад зробив кожен учень в роботу групи і наскільки його\її вклад був цінним. Оцінено учнів і під час підсумкового обговорення Ключового запитання


Діяльність учнів

Перший етап Учні знайомляться з такими жанрово-тематичними групами народнопісенної обрядовості, як лірично-побутові (включають у собі групу соціально-побутових) та коломийки, записують визначення і групи в зошитах або за бажанням у блог. Читають пісні. Вчитель дає учням список рекомендованої літератури. Знайомить з методом проектів. Другий етап Всім класом заповнюють три колонки таблиці З-Х-Д для того, щоб учні усвідомили і оцінили свої попередні знання та з’ясувати, що саме вони знають про українські народні пісні. Наприкінці теми таблиця знову роздається учням, щоб вони пересвідчились, які їх знання та уявлення були помилковими. Учні знайомляться з учительською презентацією, щоб визначити сильні та слабкі сторони, на які потрібно звертати увагу під час реалізації проекту. Учням рекомендують сформувати цілі, які б максимально навантажували їх здібності та допомагали їм досягти успіху як у житті, так і на уроках. За інтересами об’єднуються в групи. Учням пропонуються зразки того, як можна розпочати працювати за проектом. Історики - Знайти інформацію про Дорошенка, Сагайдачного, їхні військові звання, успіхи у військових походах. Чому саме про них складено багато пісень? Чому народ їх поважає, шанує? Презентувати класу і викласти це у блозі. Художники – Скласти портрет дівчини, жінки, яку висміює пісня, коломийка, скориставшись цитатами. Літератори – художники – Знаходять матеріал: - Зовнішній вигляд козаків - Життя і побут - Звичаї і традиції, виконують його у вигляді презентації. Викладають у блозі. Дослідники - соціологи – Проводять дослідження-опитування серед учнів та вчителів «Які народні пісні ви знаєте?». Результати викладають у блозі. Веб-майстри – Завести блог, в якому створити сторінки для кожної групи. Скласти інструкцію та контрольний список для всіх, хто буде розміщувати матеріали у ньому. Консультувати учасників інших груп, якщо у тих виникають проблеми при роботі з блогом. Третій етап Кожна група обирає, як вони зможуть виконати поставлену задачу та як будуть презентувати результати. Заповнюють форму «Дізнайтесь про обмеження». Знайомляться з виступом вчителя про авторське право. Знаходять інформацію в інтернеті для дослідження в залежності від поставлених задач для кожної групи. Оцінюють знайдені ресурси за запропонованими контрольними списками оцінювання. Опрацьовують її. Розміщують напрацювання у блозі. На початку учні створюють щоденники для власної рефлексії. Четвертий етап (планування діяльності та робота за планом) Допомога учням у плануванні проекту. Вони створюють свої проектні плани з чистого листа і показують їх іншим групам, щоб отримати коментарі, щоб надати підтримку і внести свої пропозиції до розробки їх планів. Консультуються з вчителем. Періодично під час роботи над проектом учні переглядають свої цілі та аналізують у своїх конспектах, наскільки успішно вони з ними справляються. П’ятий етап (обробка результатів в групах, розміщення у блозі) На завершальній стадії проекту групи учнів розміщують у блозі, напрацювання всіх груп і демонструють свої висновки. Оскільки це груповий проект, оцінюються навички співпраці спільно із знанням предмету. Щоб учні мали можливість направляти свою роботу, вони отримують критерії оцінки з описом рівнів якості, згідно з якими їм буде ставитися оцінка. Робота над проектом завершується Конкурсом на кращого декламатора пісні та письмовою роботою, які потім за бажанням учнів, можуть бути викладені у блозі. Фінальним етапом проекту є контрольна робота для оцінки знань учнів з даної теми. У заключній частині проекту учні використовують критерії оцінки співпраці, щоб оцінити свою роботу в групі, і розмірковують про отриманні знання і навики. Вони також думають про розвиток навиків, необхідних у 21 столітті, таких як використання технологій, співпраця і творчість. Заповнюють 4ий стовпчик таблиці «З-Х-Д». Підсумок Завершується навчальний проект, зверненням до Ключового запитання «Які народні пісні часто звучать і нині, поміркуйте чому?»? Запропонуєте учням відповісти на це запитання у їхніх щоденниках. Надайте їм свої коментарі до їх записів у журналах. Нагадаєте їм, щоб навели якнайбільше прикладів або доказів при відповіді на запитання. Потім організуйте обговорення всім класом і попросіть їх поділитися своїми відповідями з усіма.


Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Булавіна Валентина Борисівна

Фах, навчальний предмет

Вчитель української мови та літератури

Навчальний заклад

Одеська загальноосвітня школа №78 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Місто\село, район, область

м.Одеса

Контактні дані

ozosh78@mail.ru 44-70-22

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

22-29 серпня 2012

Місце проведення тренінгу

Одеська загальноосвітня школа №78 I-III ступенів Одеської міської ради Одеської області

Тренери

Солдаткіна Ольга Володимирівна