Портфоліо з теми "Прийняття християнства на Русі"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Прийняття християнства

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

історія, релігієзнавство, християнська етика,історія культури, інформатика

Вік учнів, клас

12 років. 7 клас

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

7-А клас, тема «Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Запровадження християнства як державної релігії.» основні види діяльності учнів, можливі учнівські ролі, які передбачаються у сценарії проекту та продукти діяльності учнів в проекті. Учні збирають факти щодо прийняття християнства на Русі. З письмових джерел і інтернетресурсів учні довідуються, якими були передумови прийняття християнства та які причини змусили Володимира охрестити Русь. Учні користуються електронними таблицями для сортування, організації й оцінки результатів дослідження для вироблення рекомендацій зі скорочення антропогенного (людськй фактор) впливу на історичні процеси. Учні готують і представляють свої висновки і своє бачення ситуації і можливого розвитку подій. Наприкінці кожної публічної презентації учні збирають дані щодо реакції громадськості щодо даних і збирають ідеї про те, як саме вплинуло християнство на культуру і розвиток Русі. Ці рекомендації зведені в єдиний інформаційний бюлетень і вікі-сайт для поширення їх серед більш широкої аудиторії.

План вивчення теми (вставити файл)

план вивчення теми

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

На початку проекту слід провести обговорення та опитування учнів щодо визначення рівня попередніх знань і створити графік оцінювання для того, щоб визначити навчальні потреби учнів до початку їх роботи над проектом; продумати, як забезпечити учнів інформацією та допомогою у набутті необхідних навичок у разі необхідності. Учні використовують контрольний список для створення презентації для того, щоб спрямовувати свій процес навчання, відслідковувати зміни та здійснювати самостійну оцінку свого власного прогресу у навчанні. Записи в журналах спостережень та досліджень допомагають як вчителю, так і учням здійснювати моніторинг прогресу та краще розуміти зміст. Опитування використовується упродовж всієї навчальної теми для того, щоб допомогти учням розвивати свої навички мислення вищих рівнів та самостійно виконувати проекти. Індивідуальні консультації використовуються для сприяння моніторингу прогресу та підготовки відповідей на будь-які запитання учнів. Учні використовують форму оцінювання презентації та форму для зворотного зв'язку для здійснення учнями самооцінювання своєї роботи та отримання взаємооцінки з боку їх однокласників. Цю інформацію учні мають отримувати до того, як робота завершена для того, щоб мати можливість виправити помилки і вдосконалити свою роботу. Для оцінювання та виставлення оцінок в журнал вчитель використовує ту ж саму форму оцінювання презентаці, портфоліо проектів, ЗХД і асоціативний кущ , онлайн-опитування .

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

Підготовка Зберіть дозволи батьків на створення веб-сайтів, блогів і використання даних про учня в інтернеті Попросіть учнів підготувати наперед журнали спостережень та досліджень, щоб робити нотатки, занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту. Вступ до теми «Прийняття християнства» 1. Оголосіть та поясніть тему для учнів, попросивши їх перелічити релігії, які їм відомі. Дайте їм час довідатися про провідні релігіїі світу. Це можна зробити протягом періоду часу, коли учні вивчають релігії і дізнаються, як їх ідентифікувати. Роздайте учням буклет 1 і буклет 2 про навчальну тему. 2. За допомогою літератури і інтернетресурсіів учні мають вести аналіз тогочасних провідних релігій світу і проаналізувати яка саме найбільш підходила до ментальності нашого народу Після визначеного періоду часу попросіть учнів оформити свої власні висновки у вигляді діаграм та порівняти результати з партнерами. Як варіант, можна зібрати дані всього класу, обговорити результати. Проблеми несприйняття нового 1. Запитайте учнів, чи знають вони про проблеми вибору релігії князем Володимиром . Поставте Тематичні запитання: Запишіть їх відповіді на окремому аркуші, на якому наведені запитання щодо визначення рівня попередніх знань і проведіть обговорення в класі.Для цього демонструйте учням презентацію-фасилітацію і інструкцію-фасилітацію. 2. Виберіть для аналізу проекту дослідження язичництва. Це потрібно організувати у невеликих групах, а кожна мала група стає "експертною" з певного питання та ділиться своїми знаннями з іншими групами. 3. Далі, поставте запитання: Як вплтнуло хистиянство на культуру Русі? І попросіть учнів відобразити це в індивідуальному порядку у своїх журналах спостереження. Нехай учні поділяться своїми думками та ідеями в парах. Попросіть добровольців поділитися з ідеями з усім класом.

Аналіз даних 1. Тепер учні готові досліджувати Тематичне запитання: Як статистика допомагає нам зрозуміти проблему? По-перше, необхідно забезпечити учнів інструкціями з електронних таблиць, у яких міститься інформація про культуру Русі. Використовуйте цей документ, щоб допомогти учням навчитися користуватися електронними таблицями для введення даних і створення графіків, діаграм і таблиць, якщо вони ще не використовували програмне забезпечення для створення електронних таблиць. 2. Після того як дані введені, учні можуть виконати свої графіки, діаграми і таблиці, щоб зробити аналіз отриманих результатів. Заохочуйте учнів зосередитися на створенні інформативних та наочних діаграм, які можуть бути використані для інтерпретації даних та для того, щоб інші учні дізналися про наслідок прийняття християнства, а не приділяти занадто багато уваги зовнішньому вигляду графіків, діаграм і таблиць. Зустрічайтеся з кожним із учнів індивідуально та з групами, щоб відповісти на запитання та стежити за їх прогресом. 3. Після аналізу отриманих результатів учні готові підготувати презентацію, яка допомагає краще представити результатами іншим та інформує інших про те, які є результати і наслідки прийняття християнства на Русі. Роздайте перелік питань щодо створення презентації та Форми оцінювання презентації перегляньте та дайте відповідь на їх запитання щодо цієї Форми оцінювання. Презентації можна зробити в невеликих групах, при цьому кожен учень готує декілька слайдів. Кожний учень повинен використовувати Контрольний список презентації, щоб відслідковувати свій прогрес у навчанні. Всі учні мають записати всі зауваження та пропозиції однолітків при надані ними зворотного зв'язку, після того, як учні виступили з презентаціями. Діяльність щодо залучення спільноти 1. Усім класом виберіть, кому вони будуть демонструвати свої презентації, щоб розказати іншим про те, яке значення мало прийняття християнства для Русі. Такі заходи можна здійснювати для інших учнів, громадських організацій, християнських церков, місцевої влади та інших зацікавлених груп. 2. Навчіть учнів готувати та проводити виступи для представлення презентацій для Центру та інших аудиторій. Дайте учням завдання використовувати форму зворотного зв’язку для оцінювання своїх презентацій, вносити зміни, і готуватися належним чином. Кожен автор презентації повинен отримувати зворотний зв'язок принаймні від одного однокласника щодо слайдів, які вони представляють або щодо презентації в цілому. 3. Запросіть учнів створити інформаційний бюлетень. Перегляньте контрольний список інформаційного бюлетеню разом з учнями та розкажіть як його використовувати, щоб організовувати та планувати свою роботу. Учні можуть придумувати ідеї для статей, пов'язані з їхньою проектною роботою. Статті можуть бути об'єднані в єдиний інформаційний бюлетень, який можна роздавали на громадських мітингах і залишати, наприклад, у приймальних місцевих громадських організацій. 4. Після представлення даних для різних груп учні отримають реакцію громадськості щодо зібраних даних і з’ясують думку слухачів про те, як вплинуло християнство на Русь.Поясніть, щоб учні пов’язали свої висновки зі своїми гіпотезами, і написали звіт про вплив і значення християнства в суспільстві а також реакцію громадськості та пропозиції. 5. Нарешті, нехай учні інформують широку аудиторію, створивши вікі-сайт з рекомендаціями для діяльності спільноти. Вони можуть також написати прес-релізи для місцевої газети. Повернення до Ключового запитання Для завершення навчальної теми попросіть учнів повернутися у своїх журналах знову до Ключового запитання: Як прийняття християнства вплинуло на Русь? Заохочуйте учнів повернутися до своїх перших відповідей на Ключове запитання та подивитися, чи змінилася відповідь під час вивчення теми. Попросіть їх розглянути, як отримана інформація та досвід вплинули на їх початкові думки. Заохочуйте обговорення серед однокласників для поглибленн я знань, обміну думками та подальшого розвитку їх мислення. Чіткий послідовний опис діяльності учнів в ході вивчення теми та реалізації проектів – обсяг та послідовність вправ і пояснення того, як учні задіяні у плануванні власного навчання

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Садівська Людмила Володимирівна

Фах, навчальний предмет

заступник директора, вчитель історії, керівник гуртка

Навчальний заклад

Червоноградська загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів №4

Місто\село, район, область

м.Червоноград Львівської області

Контактні дані

тел. 249- 3-78-98 sadivska777@gmail.com

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

05-16.11.2012

Місце проведення тренінгу

ЧЗШ№4

Тренери

Теслюк Наталія Юріївна