Портфоліо з теми "Подарунок для Учителя"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Подарунок для Учителя

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика

Навчальні тема

Система опрацювання табличних даних

Вік учнів, клас

11 клас

Стислий опис проекту

Проект передбачає вивчення учнями 11 класу теми «Електронні таблиці Ексель». Під час проекту учні проаналізують функції різних категорій,типи діаграм, а також складуть відповідні роз’яснювальні таблиці, для яких категорій вхідних даних найкраще підходить певний тип діаграм, для яких типів завдань підходить конкретна функція Ексель. Використання веб-технологій, групової роботи спрямовані на формування ключових компетентностей. Результатом проекту буде складений електронний журнал для вчителів. Це і буде подарунок до Дня Учителя

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Формування навичок автоматизації введення та опрацювання даних в Ексель. Формування навичок ефективного пошуку інформації в Інтернеті, критичного оцінювання ресурсів Інтернету, розуміння авторського права Формування вміння робити в команді, толерантного ставлення до думки іншого, знаходити компромісне рішення, обговорювати в команді з використанням сучасних Інтернет-технологій Формування навичок планування власної діяльності, абстрагувати практичні відомості, вміння робити висновки, моделювати життєві ситуації, презентувати результати власної роботи, вміння формулювати власні навчальні потреби Формулювання вміння здійснювати само оцінювання своєї діяльності в групі та свого розвитку за наданими критеріями, вміння працювати та співпрацювати в групі, виконувати ролі в групі, здійснювати взаємооцінювання груп Формування навичок створення блогу, уявлень щодо основ дизайну, вміння вставляти дописи в блоги та їх редагувати, налаштовувати структуру та дизайн блогу. Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично оцінювати інформацію, вміло використовувати дані для вирішення конкретних завдань

Опис оцінювання

До початку проекту проводиться:

1. Діагностика навчальних потреб учнів

2.Діагностика рівня їх фактичних знань учнів тест

Під час проведення проекту проводиться:

1.анкетування для групування учнів та розподілення ролей

2. Відслідковування ходу виконання роботи

3. Контроль за дотриманням вимог до блогу форма оцінювання блогу

По завершенню проекту проводиться:

1.Самооцінювання проекту

2. Тестування

3. Звіт

Діяльність учнів та вчителя

До початку проекту. Вчитель проводить бесіду з учнями з використанням презентації. Учні переглядають презентацію вчителя, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі двох графічних схем та таблиці З-Х-Д, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування та тестерів, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. Під час заповнення учнями таблиці З-Х-Д вчитель переглядає результати виконання завдань, з’ясовуючи рівень підготовленості учнів. Вчитель формулює завдання для різних груп на основі даних отриманих в опитувальнику. Формує різноінтелектуальні групи з урахуванням результатів домашнього анкетування множинного інтелекту. Під час проведення дослідження Перед початком виконання завдань учні отримують від вчителя контрольний листок самооцінки блога, за яким постійно відслідковують відповідність блогу критеріям подальшого оцінювання їх роботи. Учні виконують дослідження: Які функції підходять для розв’язування конкретних завдань та як вибрати правильний тип діаграми. Учні створюють у якості журналу ведення спостережень та дослідження блог своєї групи, де записують сформульований ними план дослідження, гіпотези, відмічають хід роботи та отримані результат, а також сформульовані висновки. Для забезпечення спільної роботи, для формулювання узгоджених висновків дослідження, для обговорення підготовки підсумкового звіту, розподілення обов’язків та представлення звіту. Отримавши результати експериментальної діяльності, учні зберігають знайдені відомості, які використовують для створення електронного вчительського журналу. Документ для фасилітації шаблон презентації

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Лариса Чопак

Фах, навчальний предмет

Учитель інформатики

Навчальний заклад

Новороздільський НВК "Лідер"

Місто\село, район, область

Львівська область м. Новий Розділ

Контактні дані

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

Місце проведення тренінгу

Тренери