Портфоліо з теми "Побачити все"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва проекту

Побачити все

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Інформатика, географія, українська мова

Вік учнів, клас

16 років, 10 клас

Стислий опис проекту

Згідно календарного планування, тема "Комп'ютерні презентації та публікації", вивчається у 10-му класі. Учні вивчають проблему розвитку туристичної галузі малих міст, розвивають рекламу історичних та культурних об'єктів Добромильщини.

Під час перегляду презентації вчителя учні обговорюють ключові та тематичні запитання, обговорюють шляхи вирішення проблеми.

Учні вирішують сформуватись у три групи, перед якими стоїть завдання збору цікавої та важливої інформації стосовно туристично привабливих об'єктів краю. На основі зібраної і опрацьованої інформації, учні створюють туристиний буклет, інформаційні вказівники, емблему міста Добромиль.

Хід своєї роботи учні розміщують у блозі, використовуючи відповідні форми і критерії оцінювання.

Для оцінювання учнів учителем розроблено різні форми оцінювання перед початком роботи: ЗХД, асоціативний кущ, плюс-мінус.

Повний План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження теми

Навчальні цілі

- Формувати та розвивати навички самостійно опрацьовувати матеріал, швидко та ефективно шукати інформацію, вдосконалювати вміння використовувати комп’ютерні технології;

- Правильно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. Використовувати комп’ютерну технологію як інструмент для дослідження. Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання;

- Демонстрація можливості ефективно співпрацювати з різноманітними групами, гнучкість та готовність до здійснення спільного завдання, відповідальність за результати спільної роботи;

- Коли учні працюють в малих групах у них формуються навички співробітництва, вміння планувати та розподіляти час, ефективно спілкуватися, робити обґрунтований вибір.

- Учні знайомляться з поняттям «Авторське право» та його використання;

- Сформувати практичні навички створення опитувальника, проводити опитування за ним та аналізувати його результати.

Опис оцінювання

Вчитель проводить оцінювання діяльності учнів протягом усього навчання за темою. Інструменти оцінювання розділені на три категорії – перед початком, під час та після закінчення роботи над темою. Перед початком роботи учням пропонується переглянути вчительську презентацію та методом самоаналізу перевірити свою готовність до даної роботи. Згодом учням пропонуються форми та критерії оцінювання їхньої діяльності у створенні презентації, буклетів та інших рекламно-інформаційної продукції. Важливо, щоб у процесі роботи, учні навчились критично аналізувати результати своєї праці, відповідно до поданих рекомендації, роботу колег та максимально підвищувати рівень знань і навичок. Коли проект буде завершено, учні напишуть рефлексію щодо вивченого. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формами оцінювання та Контрольними списками, в яких поряд з їхніми оцінками стоятиме оцінка вчителя.

Діяльність учнів та вчителя

На першому етапі роботи вчитель мотивує учнів до даної теми шляхом бесіди та розмірковуваннями над ключовим питанням. Обговорюється проблема та шляхи її вирішення.

Важливим елементом тут є інформування та підготовка батьків учнів про навчання методом проектів 1, 2.

При перегляді вчительської презентації, учні мають змогу перевірити свої навички та знання перед початком роботи у проекті. Учні самостійно розбиваються на групи та ставлять перед кожною групою завдання.

Для виконання завдання, вчитель пропонує розбитись учням на групи.

Перша група ("Історики") здійснюють пошук і аналіз інформації, зв'язаної з основними історичними та культурними пам'ятками Добромильського краю. Проводять опитування, щоб дізнатись думку жителів. До кожного важливого місця підбирають кілька цікавих фактів. Встановлюють головні символи, з якими ідентифікується місто. Для допомоги правильної організації опитування, учні отримують форму оцінювання;

Друга група ("Статисти") досліджуюють розміщення визначних місць за допомогою онлайн-карт та складають схему маршруту (для учнів, яким складно працювати з сервісом Google Maps, подано інструкцію). Працюють над розробкою логотипу міста. Проводять опитування стосовно вибору найкращого варіанту та вдосконалення. Проводять конкурс на визначення кращої емблеми міста.

Третя група("Дизайнери") створює рекламний пакет документів для приваблювання туристів у наш регіон - туристиний буклет, стаття у місцеву пресу та інтернет, вказівники, перелік пропозицій до органів місцевої влади та меценатів щодо покращення туристичної привабливості краю. Вчитель розробляє шаблон-піказку буклета 1 2, форми оцінювання учнів, здійснює контроль за ходом виконання роботи.

Вчитель обговорює з учнями правила пошуку інформації в Інтернеті, авторське право та роздає інструкції правильного оформлення Інтернет-джерел. Учасники проекту навчаються оцінці веб-сайтів за допомогою спеціальних критеріїв і форм.

Учні, використовуючи комунікаційні сервіси Інтернету проведуть опитування створення рейтингу найбільш цікавіших та відвідуваніших місць Добромильщини. Використовуючи форум сайту громади міста Добромиль, учасники зможуть співпрацювати з жителями краю.

В особистому блозі, учні відображають хід роботи, розмірковують над пройденими етапами та формулюють висновки.

У проекті було використано матеріали наступних інтернет-ресурсів.

По завершенні роботи у проекті, усім запропоновано пройти підсумкову форму опитування.

Для власного самоаналізу, вчитель використовує блог.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Олег Мушора.

Фах, навчальний предмет

Вчитель, інформатика.

Навчальний заклад

Добромильська ЗСШ I-III ступенів

Місто\село, район, область

Місто Добромиль, Старосамбірський район, Львівська область

Контактні дані

Skype: skif_dobromyl

Відомості про тренінг

Тренінг за 10 версією Intel"Навчання для майбутнього". м. Львів, 24 - 29 вересня 2012

Дати проведення тренінгу

24-29 вересня 2012 року.

Місце проведення тренінгу

ЛОІППО.

Тренери

Манько Надія Миколаївна, Дмитрук Олена Юріївна.