Портфоліо з теми "Найвидатніші здобутки світової літератури від доби античності до початку ХХІ століття"

Матеріал з Iteach WIKI
Перейти до: Навігація, пошук


Назва навчальної теми

Найвидатніші здобутки світової літератури від доби античності до початку XXІ століття

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Світова література: «Найвидатніші здобутки світової літератури від доби античності до початку XXІ століття» Навчальні предмети: Художня культура. Інформатика

Вік учнів, клас

11 клас. 16 -17 років

Стислий опис проекту (скопіювати з Плану)

Проект відповідає навчальній темі зі світової літератури для учнів 11 класу, на вивчення якої передбачено 2 години. Цей проект є підсумком вивчення світової літератури, який спрямований на узагальнення та систематизацію вивченого матеріалу. Під час реалізації якого створюються умови для самостійного здобування знань, їх систематизації, можливості орієнтуватися в інформаційному просторі. Учням запропоновано об’єднатися у три групи: літературознавці, які досліджують найвидатніші явища світової літератури від античності до постмодернізму і створюють презентацію; мистецтвознавці, які визначають роль різних видів мистецтва у житті людини, підсумком роботи яких є публікація; журналісти, які створюють статтю про письменників, життя яких пов’язане з Україною і представляють своє дослідження у вигляді вікі-статті

План вивчення теми (вставити файл)

План відкрити

Оцінювання (стислий опис і інструменти)

Робота над проектом передбачає такі етапи:мотиваційний, початковий, основний, підсумковий. На першому етапі визначається тема та мета проекту, обговорюється з учнями вчительська презентація; на початковому етапі на консультаціях проводиться оцінювання готовності учнів до виконання проекту, пошуки інформації в мережі Інтернет, робота з таблицею ЗХД, оцінюється добір учнями відповідної літератури, дібраний текстовий матеріал, записи, дібрані запитання за темою,творчі роботи. На основному етапі оцінюється перший варіант роботи над проектом: дібрані ілюстрації, текст, колір, загальний вигляд інформаційного матеріалу. Вчитель проводить консультації. Учні по мірі проходження основних етапів проектної роботи заповнюють контрольний список процесу роботи Учні систематично проводять самооцінку своєї роботи, користуючись відповідними формами оцінювання. По завершенні роботи над дослідженнями, оформлюють результати дослідження. На уроці учні демонструють отримані результати своїх досліджень, здійснюють оцінку роботи своїх однокласників за допомогою листів оцінювання презентації, публікації,вікі-статті та самооцінку своєї участі у дослідженнях. За допомогою таблиці ЗХД оцінюються набуті знання та вміння. Вчитель вносить дані оцінювання до підсумкової таблиці оцінюванняучнів.

Діяльність учнів та вчителя (скопіювати з Плану з посиланнями на відповідні документи)

За тиждень до початку роботи над проектом вчитель готує публікацію для учнів і батьків про метод проектів. Робота починається з бліц-опитуванняіз теми, за допомогою якого визначається рівень засвоєних знань. Для досягнення мети потрібна кропітка пошукова робота керівника проекту та учнів. А тому, склавши план дій, учні отримали випереджувальні завдання, висвітлені в учительській презентації, що містить ключове та тематичні питання проекту. Учні об’єднуються у три групи за бажанням до співпраці. Перша група - літературознавці: досліджують найвидатніші явища світової літератури від античності до постмодернізму і готують презентацію. Друга група - мистецтвознавці: визначають роль різних видів мистецтва у житті людини та створюють публікацію. Третя група - журналісти:вивчають творчість письменників, життя яких пов’язане з Україною та створюють вікі-статтю. Учні знайомляться з критеріями оцінювання своїх робіт. Отримані результати узагальнюються та систематизуються. Завершується робота над проектом представленням учнівських досліджень під час презентації проекту для учнів 11 класів.

Відомості про автора

Ім'я, прізвище

Наталія Сугак

Фах, навчальний предмет

учитель російської мови і літератури, навчальний предмет: світова література

Навчальний заклад

Професійно-технічне училище №12

Місто\село, район, область

м.Знам'янка Кіровоградська оласть

Контактні дані

nataliya-hhh@mail.ru

Відомості про тренінг

Дати проведення тренінгу

04.04 - 18.04.2014

Місце проведення тренінгу

КЗ «КОІППО ім. В.Сухомлинського»

Тренери

Буртовий Сергій Вікторович